• BIST 2.085,76
 • Altın 778.98316
 • Dolar 13.4321
 • Euro 15.3235
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 0 °C

19. Millî Eğitim Şûrasında Alınan Kararlar

19. Millî Eğitim Şûrasında Alınan Kararlar

2-6 Aralık 2014 arasında yapılan 19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar. Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI şura divan kurulu başkanı olarak Genel Kurulu başlattı ve komisyonda alınan kararlar dışında öneriler varsa 10 dk içinde değişiklik ve yeni önerileri divana sunmasını istedi. Şura Divan Kurulu Önerilerin toplanmasını bekliyor. Sayın Nabi AVCI Şura Genel Kurulunda verilecek önerilerin şura gündeminde olan dört başlıkla ilgili olmalı gerektiğini duyurdu ve bu başlıkların görüşme zamanını açıkladı. Öğleden Önce 1- Öğretim programları ve haftalık ders programı 2- Öğretmen Niteliğinin Arttırılması Öğleden Sonra 3- Yönetici Niteliğinin Arttırılması 4- Okul Güvenliği grup raporlarının görüşmeye açılacağını belirtti. Çalışma Grubu Raporları Oylamaya Geçiliyor... Öncelikle Önergelerin Okunarak Gündeme alınıp alınmayacağını Genel Kurul Oylayacak. ÖNERİLER. Genel Kurulca Sura genel sekreterliğine imla düzenleme yapabilmesi yetkisi verildi ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ OKUL ÖNCESİ - Programın oyun temelli olması -KABUL - Programda değerler eğitimine yer verilmesi - KABUL - Yetenek Gelişimi İncelenmesi- KABUL -Kültürümüze ait masal hikayelere yer verilmesi - KABUL - Programın özgüven becerilerini ve birey olma bilincini geliştirmeye dönük olması -KABUL -Yaratıcı Düşünme kazanımlarına yer verilmesi - KABUL -Türk müziği çalışmalarına yer verilmesi- KABUL - Düzeylerine Uygun spor etkinlikleri- KABUL -Türkçenin doğru kazanılması-KABUL -Tekli Öğretime Geçilmesi-KABUL İLKOKUL -Tekli eğitime geçilmesi - KABUL Haftalık ders saatinin 30 olması 25 zorunlu 5 saat seçmelili- KABUL -Görsel sanatlar ve Müzik Dersinin en az iki saat olması - KABUL -İlkokul 1-2-3. sınıfta din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derinin Konulması- OY ÇOKLUĞU İLE KABUL Önergenin kaldırılması için önerge verildi ve genel kurulda tartışmaya açıldı. Bu madde tartışılan madde oldu din öğretimi genel müdürünününde imzası bulunan 2. sınıftan başlaması önergesi reddedildi. - İlkokullarda servisli okullarda Servis Bekleme Süreleri arasında ETÜT saati konulması - KABUL - Serbest etkinlikler dersinde her il kendi ilini tanıtan derslerin programa eklemesi - KABUL ORTAOKUL - Ortaokullarda tekli öğretime geçilmesi - KABUL - Bütün Ortaokullarda haftalık ders saatinin 30 saat olması KABUL - Türk Musikisi makamsal sisteminin ve Türk halk müziği sazıyla verilmesi KABUL - ilkokulda Oyun ve Spor eğitimi dersinin adının Beden Eğitimi ve Spor dersi olarak değiştirilmesi-KABUL - Hafızlık için ara verme yılının 2 yıla çıkarılması - KABUL - Ortaokullarda okutulan Türkiye Cumhuriyeti ve Atatürkçülük ders kitabının gözden geçirilerek yeniden yazılması-KABUL - Ortaokullarda 5-6-7. sınıflarda rehberlik dersinin konulması - KABUL LİSE - Dil ve Anlatım drsi ile Türk Edebiyatı dersi ile birleştirilmesi ve Türk Dili ve Edebiyatı olması -KABUL - Trafik ve ilk yardım dersinin kaldırılarak diğer derslerin içeriklerine aktarılması.-KAABUL - Bütün orta öğretim kurumlarında haftalık ders saatinin azaltılması - KABUL - Özel Yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik bir yönetmeliğin hazırlanması ve anaokulundan itibaren bir öğretim programının hazırlanması -KABUL - Osmanlı Türkçesi dersinin tüm liselerde zorunlu olmasına Değişiklik önerisi verildi ve İmam Hatip + sosyal bilimler lisesinde zorunlu diğerlerinde seçmeli olsun önerisi Oy Çokluğu İle Kabul edildi. - Bilim ve Medeniyet tarihimizde yer almış bilim ve düşünür isimlerin ilgili derslerin içeriğinde yer verilmesi.- KABUL - Programlarda Hat ebru ve minyatür uygulamalarına yer verilmesi -KABUL - Anadolu Otelciilik ve Turizm Meslek Liseleri öğretim programları ve ders çizelgelerinden "Alkollü içecek ve kokteyl hazırlama" dersinin kaldırılması ve alkol servisi yapan işletmelerde staj yapmalarının kaldırılması. KABUL - Orta öğretimin bütün sınıflarında fizik kimya biyoloji dersinin bütün programlarda yer verilmesi-KABUL - Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin 2 saate çıkarılması-KABUL -Ortaöğretim kurumları arasında yatay ve dikey geçişlere izin verilmesi - KABUL - TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin yeniden yazılması-KABUL - Kutlu Doğum Haftası ve aşure gününün belirli gün ve haftalar içinde yer alması - KABUL -Anadolu İmam Hatip liselerine seçmeli farsça dersinin konulması - KABUL ÖĞRETMEN NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI KOMİYON ÇALIŞMASI - Eğitim fakültesi dışındda öğretmenlik alanlarrında dersleri devam eden öğrencilere formasyon dersinin verilmesi KABUL - Öğretmen yetiştiren kurumların 12 yıllık zorun eğitime uygun ve uluslararası akredite kurumlarınca akredite edilmesi -KABUL - MEB öğretmen yeterlikleri tüm alanlarda geliştirilmelidir. KABUL - Tüm eğitim fakülteleri başta olmak üzere öğretmen yetiştiren kurumlarda sanat, eğitsel kol dersleri gibi dersler konulmalıdır- KABUL - İhtiyaç olmaddığı hale eğitim fakültesi açılmamalı- KABUL - Fatih parojesi kapsamında okullara kurulan teknoloji eğitim fakültelerine de kurulmalı - KABUL ÖĞRETMEN ADAY ADAYLARRININ MESLEĞE SEÇİMİ EK ÖNERİLER - İlahiyat fakültesi mezunlarının dinkültürü ve ahlak bilgisi dersine ve imam hatip meslek dersine alan değişikliği olmadan girilmesi EK ÖNERİ YAPILDI. KABUL EDİLDİ - Meslek Dersi ve Kültür dersi öğretmenlerinin branşlarına göre maaş karşılığı olarak eşit 15 saat olarak eşitlenmesi EK ÖNERİSİ YAPILDI VE KABUL EDİLDİ - Milli Eğitim Akademisi Kurulması Ek Önergesi kabul edilmiştir. -Yüksek lisans ve doktora mezunu öğretmenlerin ek derslerinin %25 ve %40 şeklinde arttırılması ve Nöbet görevi ders olacak sa norma dahil edilmesi KABUL EDİLDİ. - kpss VE ÖABT de öğretmen yeterliliğini ölçülmesi Aday öğretmenlerinin norm kadro ile ilişkilendirmeksizin mesleki rehberliğinin yapılması sağlanmalı- KABUL ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİ VE KARİYER SİSTEMİ -uZAKTAN ÖĞRETİM YOLUYLA HİZMEET SUNAN KURUMLARLA İŞBİRLĞİ -Yüksek Öğretim Kurumları ile işbirliği yapılması - KABUL - Yüksek Lisans ve Doktora programlarına teşvik edilmeli ve ek ders ücretlerinin arttıtılmalı -KABUL -uzaktan öğretim yoluyla yüksek lisnans programının yaygınlaştırılması - KABUL - Okul Temelli Mesleki Gelişim Modelinde "Mentörlük" sistemi oluşturulmalıdır.-KABUL - Öğretmnler 3600 ek gösterge verilmelidir.KABUL - Öğretmenlerin Ek ders ücretleri arttırılmalıdır.-KABUL ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİN TOPLUMSAL STATÜSÜ - Öğretmenlik Mesleği Etik Kuralları ve standartları oluşturulmalıdır. KABUL -Öğretmenlik Meslek Kanunu Çıkarılmalıdır.KABUL Eğitim Yöneticilerinin Niteliklerinin Arttırılması Komisyonu Grup Raporu Tavsiye Kararları EK Öneriler Sunuldu 1- Eğitim Birsen Temsilcileri tarafından "okul yöneticiliğinin meslek olması ve kadro verilmesi" önerisi genel kurulda görüşülmesi REDDEDİLDİ. 2- Okul Sekreteryasının oluşturulması önerisinin metinde çıkarılması önerisi onaylandı ve kaldırıldı. Divan komisyonda alınan kararların tamamını okudu ve oylamaya geçildi ÖNERİLERİN TAMAMI ONAYLANDI. Eğitim Yöneticisi Adaylarının Seçilme Ölçütleri 1. Devlet okullarında eğitim yöneticisi olmak için lisans derecesine sahip olunmalıdır. 2. Okul yöneticileri merkezi olarak yapılan yazılı sınavda başarılı olmalıdır. 3. Okul müdürleri, belli bir süre görev yapmış müdür yardımcıları arasından seçilmelidir. 4. Okul yöneticiliğine atanmada o okula öğretmen olarak atanma şartlarını taşıma esastır. Ancak atanma şartlarını taşımadan; o okula münhasıran norm durumu değil genel anlamda o okul türüne atanabilme şartı, aranması yeterli görülmelidir. 5. Farklı okul türlerine göre yapılacak yönetici görevlendirmelerinde okul türüne uygun branşlardan yönetici görevlendirilmesine özen gösterilmelidir. 6. “Okul yöneticiliğine atanmada eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olma ile okul müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, akredite edilmiş kurumlar tarafından verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma” şartları okul yöneticisi seçiminde tercih nedeni olmalıdır. 7. Yöneticilerin seçiminde, ulusal düzeyde yapılandırılmış Ulusal Eğitim Yöneticiliği Yeterlik Programı'ndan Eğitim Yöneticiliği Yetkinlik Belgesi almış olması tercih sebebi olmalıdır. 8. Okul yöneticisinin görevlendirilmesi Okul Müdürü Görevlendirme Mülakat Komisyonu tarafından yürütülmelidir. Daha üst düzeydeki yönetici atamalarında da bu komisyona benzer komisyonlar oluşturulabilir. 9. Okul Müdürü Görevlendirme Mülakat Komisyonu: İl milli eğitim müdürü veya görevlendireceği il milli eğitim müdür yardımcısının başkanlığında, ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürü ve mevcut müdürler tarafından seçilmiş birer temsilciden oluşturulmalıdır. 10. Yönetici adaylarının yetiştirme programlarına erişimini kolaylaştırmak, yerel imkânlardan faydalanmak ve çok sayıda adaya ulaşabilmek amacıyla yönetici yetiştiren Eğitim Yöneticisi Yetiştirme Merkezleri’nin (EYYM) İstanbul ve Ankara’dan başlanarak ülke geneline yaygınlaştırılması için Bakanlığın çalışma başlatılmalıdır. Bu yaygınlaştırmada TÜİK tarafından tanımlanmış bölge tanımlaması (12 bölge) esas alınmalıdır. Eğitim Yöneticiliğine İlk Görevlendirme 11. Okul/kurum yöneticiliği görev olarak görülmeli ve belli bir süre ile sınırlandırılmalıdır. 12. Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan müdür yardımcılığı konumlarına yapılacak görevlendirmelerde okul müdürünün takdiri öncelikli olmalıdır. 13. Okul/kurum müdür yardımcısı, en az 3 yıl görev yapmış ve merkezi sınavda başarılı olmuş öğretmenler arasından müdürün teklifi ve üst makamın onayı ile görevlendirilmelidir. 14. Yönetici görevlendirmeleri eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanmalıdır. 15. Okul/kurum yöneticiliği için kurs/sertifika programlarının kazandırdığı yeterliklerin tespitini ve güvencesini sağlayacak bir akreditasyon sistemi kurulmalıdır. 16. Yöneticilikte kariyer basamakları düzenlenmeli ve uygulanmalıdır. Belirli sürelerde öğretmenlik yapanların önce müdür yardımcılığına, müdür yardımcılığı yapanların müdürlüğe, müdürlük yapanların da şube müdürlüğüne atanmayı sağlayacak şekilde kariyer sistemi kurulmalıdır. Eğitim kurumları müdürlerinin atanmasında ön koşul olarak, en az 2 yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görev yapmış olma şartı aranmalıdır. 17. Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınmalıdır. Bu bölgeler için tecrübeli, akademik donanıma sahip okul yöneticileri görevlendirilmelidir. 18. İl ve ilçe yöneticilerinin atanmasında eğitim kurumlarında yöneticilik/müfettişlik yapmış olma şartı aranmalıdır. 19. Büyükşehir statüsünde olan illere, il milli eğitim müdürü atamalarında eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim, merkez teşkilatında üst düzey yöneticilik veya il milli eğitim müdürlüğü yapmış olma şartlarından biri aranmalıdır. 20. Birinci kademe yöneticilerin seçiminde aranan ölçütlerin benzeri orta ve üst kademe yöneticilerin seçimi için de geliştirilmelidir. 21. Eğitim kurumları yöneticiliği, il ve ilçe yöneticiliği, eğitim uzmanlığı, milli eğitim uzmanlığı, merkez ve taşra teşkilatı şef, şube müdürlükleri ile daire başkanlıkları arasında yeterlikler çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere imkan veren adil bir kariyer sistemi kurulmalıdır. 22. Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık getirilmelidir. 23. Okul ve kurum türlerinden kaynaklanan kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık uygulaması tüm okullara genişletilerek uygulanmalıdır. Eğitim Yöneticiliğine Yeniden Görevlendirme 24. Eğitim yöneticiliğine yeniden atanmada nesnel, ölçülebilir, ayırt edici ölçütler esas alınmalıdır. 25. Bir yöneticiyi değerlendirmek için değerlendirme komisyonunda bulunanlar, en az bir yıl değerlendirilecek yönetici ile çalışmış olmalıdır. 26. Eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesinde algı ölçümlerinin yanında, eğitim yöneticisinin görev süresince görev yaptığı okulun temel başarı göstergelerindeki değişim de dikkate alınmalıdır. 27. Her derece ve türdeki eğitim kurumu için başarı göstergeleri belirlenmeli ve bu göstergelerin eğitim bölgesi, il ve ilçe düzeyinde zamana bağlı değişimini gösteren karşılaştırmalı bir veri tabanının oluşturulması sağlanmalıdır. 28. Veri tabanı oluşturulurken, performansa olumsuz etkisi olan ve yöneticinin inisiyatifi dışında gelişen olumsuzluklar değerlendirmede dikkate alınmalıdır. 29. Okullar için her yıl somut performans ölçütlerine dayalı bir okul karnesioluşturulmalıdır. 30. Politika oluşturma konumunda olan Milli Eğitim Bakanlığı üst düzey yönetim kademelerine, eğitim ve eğitim yöneticiliği alanında deneyimi olan yöneticiler atanmalıdır. 31. MEB-YÖK arasında yapılacak bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığı personelinin yüksek lisans ve eğitim doktorası eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda eğitime erişimin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Hizmet İçinde Yetiştirme 32. Hizmet içi eğitim programları, mesleki yeterlikler ölçütlerine dayandırılmalıdır. 33. Hizmet içi eğitim programlarındaki her bir kurs/seminer belli bir yeterliği kazandırma ve belgelendirme temeline dayalı olmalıdır. 34. Hizmet içi eğitim programları, belli bir probleme çözüm üretmeye yönelik somut çıktıları olan etkinlik ve eylem araştırması temelli yeterlik kazandıran programlar olmalıdır. 35. Hizmet içi eğitim programlarında görev alacak eğitim görevlileri, programın amaç ve içeriğine uygun yeterliğe sahip olmalıdır. 36. Hizmet içi eğitim programlarında eğitim görevlilerinin dolaşımı esas alınarak eğitimlerin mahallinde düzenlenmesine öncelik verilmelidir. 37. Hizmet içi eğitim programları akredite edilerek eğitim yöneticilerinin belli bir zaman diliminde belirli kredide eğitim almaları sağlanmalı, giderleri kurumca karşılanmalı ve alınan eğitim, yöneticilerin değerlendirmesinde kullanılmalıdır. 38. Eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin sağlanmasında kılavuzluk (mentörlük) mekanizmaları oluşturulmalıdır. 39. Eğitim yönetimi alanında eğitim almış, deneyim ve başarıya sahip yöneticiler ile maarif müfettişleri kılavuz (mentör) olarak yararlanılmalıdır. Diğer Konular 40. Okul/kurum müdürlerinin temel rolü öğretim liderliği olduğundan, bu rollerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için okulun/kurumun bürokratik işlemlerinden sorumlu okul sekreterliği oluşturulmalıdır. 41. Genel bütçeden pay ayrılarak okul/kurum bütçesi oluşturulmalı, okul/kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak bütün gelir ve harcamalar yasal güvence altına alınmalıdır. 42. Lisansüstü programlarda okul kademelerine özgü programlar açılmalıdır (örnek, özel eğitimin yönetimi, mesleki teknik eğitimin yönetimi, ilköğretim yönetimi, ortaöğretim yönetimi, yükseköğretimin yönetimi gibi). Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulayıcılara yönelik olarak eğitim doktorası programı açılmalıdır. 43. Döner sermayesi olan okullarda müdür yardımcılarından birisinin işletme/muhasebe alanında formasyona sahip öğretmenler arasından seçilmesine öncelik verilmelidir. 44. Yöneticinin ders denetimi ve rehberlik görevini etkili bir şekilde yapabilmesi için rehberlik ve denetim modelleri ile yaklaşımları konusunda yeterlikleri artırılmalıdır. 45. Lisansüstü eğitim yapan yöneticilerin bu eğitimlerinin karşılığı, lisansüstü eğitim tazminatı olarak özlük haklarına yansıtılmalıdır. OKUL GÜVENLİĞİ KOMİSYON ÖNERİLERİ toplu oylandı ve kabul edildi Türk Eğitim Sen temsilcileri tarafından okuldaki öğrenci sayısına bağlı olarak öğrenci başına 120 tl ödenek aktarılması ek önergesi -KABUL EDİLMİŞTİR. Türk Eğitim Sen temsilcileri tarafından Güvenliği tehdit eden uygulamalarda yaptırımın arttırılması için "Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" yeniden revize edilmeli. -KABUL EDİLMİŞTİR. - Bir öğrenci velisinin sendikal hak arayışı adına yapılan etkinlikler ders saatleri dışında ve öğrencilerin güvenliğini riske etmeyecek şekilde yapılmıştır. önerisi tartışmalara neden olmuş ve sendik temsilcilerinin itirazları sonucunda SENDİKA ibaresi çıkarılmış ve "Tüm yasal gösteri ve eylemlerin ... şeklinde değiştirilerek KABUL EDİLMİŞTİR. - Okulun ve çevrenin risk analizi yapılarak önlemler alınmalı. - Yapılan güvenlik çalışmaları sonunda okul güvenliğine katkı sağlayan öğrenci veli ve personel ödüllendirilmelidir. - Servis sürücüleri eğitime alınıp güvenlik sertifikalı olmalıdır. - Bütün okullarda güvenlik görevlisi ve sağlık personeli hizmet alımıyla gerçekleştirilmelidir. - Okul çevresinde yaya geçitlerinde öğrenci görevlendirilmesinden vazgeçilmelidir. - Akşam saatlerinde güvenlik için okul çevresi iyi aydınlatılması sağlanmalı. - Okullara kamera, sensör vb güvenlik ekipmanları kurulmalı. - Okul binaları öğrencilerin sosyal ve fiziksel durumlarına uygun yapılmalıdır. - Depreme dayanıklı az katlı binalar yapılmalı ve sıraları sabitlenmiş olmalıdır. - Düzenlenen destek ve yetiştirme kurslarında öğretmenlerin nöbet görevi tanımlanmalıdır. - İkili Eğitim Yapılan okullarda tam gün eğitime geçilmelidir. - Okul bahçesindeki otoparklar kapatılmalı ya da hafta sonlarında izin vermelidir. - Güvenliği destekleyici sosyal kültürel ve sportif faaliyetler düzeltilmeli. - Okulu ve Öğrencileri olumsuz etkileyen programları önlemek amacıyla MEB ve RTÜK işbirliği yapmalıdır. - Okul Güvenliğini tehdit edici davranışlar sergileyen öğrenciler açık liseye yönlendirilmelidir. REDDEDİLDİ (BAKANIN DA MÜDEHALESİ VE UYARISI DOĞRULTUSUNDA) - Risk grubunda yer alan öğrencilerin emniyet ve sağlık bilgileri okul yönetimiyle paylaşılmalıdır. GENEL KURUL KAPANMADAN ÖNCE SON ÖNERGELER GENEL KURULA SUNULDU TEM-SEN Genel Başkanı Nermin Taşçıoğlu nun önerisi ve yaptığı kulis sonunda tüm sivil toplum kuruluşlarının desteğini alan imzası ile - Maarif Müfettişliğinin aralarında ücret farkının giderilmesi için gerek yasal düzenleme yapılmalıdır. KABUL EDİLDİ ayrıca genel kurulda; - Milli Eğitim Uzmanlıklarına geçişlerde ağırlıklı öğretmenler lehine olacak şekilde düzenlenmeli ve uzmanlığa ve maarif müfettişliğine geçişte yaş sınırı kaldırılmalıdır.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.