• BIST 1.409
 • Altın 500,155
 • Dolar 8,6737
 • Euro 10,3305
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 20 °C

2014-2015 TEOG Sınavları İçin Alınacak Tedbirler

2014-2015 TEOG Sınavları İçin Alınacak Tedbirler

2014-2015 TEOG sınavlarının yapılmasına sayılı günler kala alınması gerekenler tedbirlerin tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Özellikle bugün Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili Tedbirlerin ivedi bir şekilde yapılması gerekiyor yazımız devamında neler yapılması gerektiğini bulabilirsiniz. ORTAK SINAVLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 • İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
 • Bina durum güncelleme işlemlerinin ivedilikle e-Okul Sistemi üzerinden yapılması için gerekli çalışmaları başlatmak,
 • Okulların ortak sınavlara ilişkin iş ve işlemleri devam ettirebilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Öğrenci ve velilere ortak sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapılmasını sağlamak,
 • Sınavlara girecek özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınav hizmeti ile ilgili ihtiyaçlarının MEBBİS-RAM Modülü’nde öncelikli işlem görmesini sağlamak,
 • Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler
 • Okulda kayıtlı olan öğrencilere ait bilgileri, fotoğrafları e-Okul Sistemindeki bilgilerle karşılaştırmak; doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek,
 • Ortak sınavlara girecek öğrenciler ile bu öğrencilerin velilerini bilgilendirmek ve rehberlik etmek,
 • Okulunda sınav hizmeti alması gereken özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci varsa, bu öğrencinin velisini okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne yönlendirerek bu bilgilerinin MEBBİS-RAM Modülüne işlenip işlenmediğini e-Okul Sisteminden takip etmek,
 • Görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokullarında (YBO) öğrenim gören engelli öğrenciye ait “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Engel bilgisinin işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı”nı 9 Ekim 2014 tarihine kadar RAM’a topluca göndermek,
 • İşitme ve/veya zihinsel engeli olan öğrencinin yabancı dil sınavına katılması için velisinin/vasisinin dilekçesi üzerine, bu durumu birinci dönem için 09 Ekim 2014 tarihine kadar e-okul Sisteminde not bilgileri ile ilgili bölüme işlemek,
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden yabancı dil sınavına katılmak için velisinin/vasisinin dilekçesi e-Okul Sistemine işlenmeyen öğrenciler 26-27 Kasım 2014 tarihinde yapılacak sınava kesinlikle alınmayacaktır. Söz konusu dilekçeler, okul müdürlükleri tarafından e-Okul Sistemine işlenerek saklanacak, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM)’ne gönderilmeyecektir. ÖDSGM’ye gönderilen dilekçeler geçerli olmayacaktır.
 • Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrencilerle İlgili Tedbirler

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için; örgün eğitime devam edenlerin okul müdürlüğünün bağlı bulunduğu RAM'a, açık öğretim ortaokuluna devam edenlerin ise açık öğretim ortaokulu müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Sınav tedbir hizmeti alacak öğrenciler için 09 Ekim 2014 tarihi mesai bitimine kadar MEBBİS-RAM Modülü’nde işlem yapılacaktır. Birinci dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda tedbir alınan özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ikinci dönemde yapılacak Ortak Sınavlarda yeni bir başvuru alınmayacak ve bu öğrenciler aynı hizmetlerden yararlanacaktır. Özel eğitim uygulama okulları (merkezleri) ve bu okulların programını uygulayan özel eğitim sınıflarında öğrenimlerini sürdüren orta veya ağır zihinsel engelli öğrenciler ile ağır otistik olan öğrenciler Ortak Sınavlardan muaf tutulacaktır. Öğrencilerin muafiyetleri e-Okul Sistemine işlenecektir.

 1. Okul Müdürlüğü, velinin/vasinin görüşünü de alarak öğrencilerin sınav hizmetiyle ilgili işlemlerin takibinden birinci derecede sorumludur.
 1. Sınav hizmeti ile ilgili yapılacak işlemlerde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin, (evde veya hastanede eğitim hizmeti alanlar hariç) kendisinin de bulunması gerekmektedir.
 1. Sınavlarda öğrenciler için gerekli tedbirlerin alınabilmesi için; öğrenci velisi/vasisi tarafından “Özürlü/Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, ”Özürlü/Engelli Kimlik Kartı” veya “Engelli bilgisinin işlendiği nüfus cüzdan”ından biri ile, süreğen hastalığı olan öğrenciler için ise sağlık raporunun aslı veya onaylanmış örneği ile RAM’a başvuru yapılması gerekmektedir.

ç.  Belirtilen belgelerin aslı, noter tasdikli örneği veya belgeyi düzenleyen ilgili makamca “Aslı gibidir” onayı olanların dışında herhangi bir rapor veya belge kabul edilmeyecektir. Ancak görme, işitme, zihinsel ve ortopedik engelliler ortaokulları ile yatılı bölge ortaokulu (YBO) müdürlüklerince resmî yazıyla engel durumunu bildirir özürlü sağlık kurulu raporunun örneğinin RAM’a gönderilmesi halinde, raporun aslı istenmeyecektir. Üzerinde tahribat silinti ve kazıntı olan raporlar geçersiz sayılacaktır.

 1. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere RAM tarafından, MEBBİS-RAM Modülü’ne işlenen bilgiler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir. Başvuru yapıldıktan sonra başvurunun sisteme işlendiğine dair belge öğrenci velisi tarafından RAM görevlisinden alınacaktır. MEBBiS-RAM Modülünde işlem yapılmayan öğrencilere bu kapsamda hizmet verilemeyecektir.
 1. Öğrencilerin engel durumlarını beyan ettiği belgelerin bir örneği, RAM tarafından saklanacak, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmeyecektir.
 1. RAM adreslerine ilişkin bilgilere http://orgm.meb.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.
 1. Açık öğretim ortaokuluna devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere, açık öğretim ortaokulu müdürlüğünce Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan talepler doğrultusunda sınav hizmeti verilecektir.

ğ.    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler, sürekli kullandıkları araç–gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavlarda kullanabileceklerdir.  Görme Engelli Öğrenciler  Az Gören Öğrenciler Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavlarda düzenleme yapılacaktır.

 1. 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,

Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı. Az gören öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak, sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. Total Düzeyde Görme Engelli (Hiç Görmeyen) Öğrenciler Total düzeyde görme engelli öğrenciler okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Total düzeyde görme engelli öğrencilerin soru muafiyeti olmayacaktır. Sınavlarda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacaktır. Sınav puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır.     İşitme Engelli Öğrenciler İşitme engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin birinci dönem için 9 Ekim 2014 tarihine kadar okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir. İşitme engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.      Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilerektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır.     Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir.     Bedensel Engelli Öğrenciler Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere RAM tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan sınıflara yerleştirilecektir. Sınıflarda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir. Zihinsel Engelli Öğrenciler Zihinsel engelli öğrenciler istekte bulunmaları halinde tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır. Bu öğrencilere her sınav için 15'er dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Zihinsel engelli öğrencilerin, yabancı dil testi sınavına katılmak istemeleri halinde velisinin/vasisinin birinci dönem için 9 Ekim 2014 tarihine kadar okul müdürlüğüne dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.     Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler

 1. Sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik sınıflarda sınavlara alınacaktır.
 1. Yatarak tedavi gören öğrencilerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olanlar durumlarını, sağlık kurulu raporu ile belgelendirdikleri takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınavlara alınacaklardır.
 1. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılacaktır. Veliler/vasiler, öğrencinin sınavlara alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır. 

Ayrıca şeker, astım, tansiyon,  epilepsi gibi sağlık problemlerinden dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınıflara yerleştirilecektir. Ancak velinin başvurusu ve raporu doğrultusunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince sınıflarda görevli öğretmenler önceden bilgilendirilecektir. www.kamuhabermerkezi.com

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.