• BIST 1.983,18
 • Altın 769.11377
 • Dolar 13.4872
 • Euro 15.0544
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -7 °C

2014 Liseler için tercih ve yerleştirme e-kılavuzu

2014 Liseler için tercih ve yerleştirme e-kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez uygulanan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi doğrultusunda lise tercih ve yerleştirme işlemleri için hazırlanan kılavuz yayımladı. Tercihlerinizi yaparken aşağıdaki kılavuzu dikkatlice okumanız faydanıza olacaktır.

2014 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI TERCİH VE YERLEŞTİRME e-KILAVUZU

Yerleştirmeye İlişkin Temel Usül ve Esaslar

Yerleştirmeye Dair Sorular ve Cevaplar

2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Tercih Ve Yerleştirme Takvimi

TARİHİŞLEM
04 Temmuz 2014Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
07 Temmuz 20148’inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı
31 Temmuz-08 Ağustos 2014(Saat 17:00’ye kadar)Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
22 Ağustos 2014Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve Kesin Kayıt
15 Eylül 20142014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı
www.kamuhabermerkezi.com

28­-29-­30 Temmuz 2014   Ramazan Bayramı 30 Ağustos 2014   Zafer Bayramı 1. BÖLÜM: TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 1.1. GENEL AÇIKLAMALAR Anadolu liselerine, Anadolu imam hatip liselerine, Çok programlı Anadolu liselerine, Fen liselerine, Mesleki ve teknik Anadolu liselerine, Sosyal bilimler liselerine, Mesleki ve teknik eğitim merkezlerine, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve YEP’e göre öğrenci alan özel okullara 2014–2015 eğitim­öğretim yılı için, öğrencilerin Yerleştirmeye Esas Puanına (YEP) göre okul türlerine yerleştirme işlemleri yapılacak olup yerleştirme sonuçları aynı eğitim­öğretim yılı için geçerli olacaktır. Açık öğretim ortaokulu öğrencileri YEP’e göre ve kayıt­kabul şartlarını taşımaları hâlinde; tercihlerini  http://www.meb.gov.tr,  http://oges.meb.gov.tr  veya  http://aio.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek­2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü­06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek­2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 07 Ağustos 2014  tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e­okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr veya  http://oges.meb.gov.tr  adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya  http://oges.meb.gov.tr  adreslerinde yayımlanan Ek­2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”nu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Yenilik ve  Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü­06500 Teknikokullar/ANKARA adresine Ek­2’ deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nu 07 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğrencinin tercihlerinden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Öğrenci velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada, tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını­soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile GSM(cep) telefon numarasını yazacaktır. Okul müdürlüklerinin işlemleri usulüne uygun ve zamanında yapabilmeleri için il/ilçe millî eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlayacaktır. Kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda (2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu’nda) belirtilen hükümlere göre yerleştirme işlemleri yapılacaktır. Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuz hükümleri doğrultusunda işlem yapacaklardır. 1.2. ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU ŞARTLARI 1.2.1. Genel Başvuru Şartları a)   2013–2014 eğitim­öğretim yılında ortaokul 8’inci sınıfı başarıyla tamamlamış olmak, b)  Başvuru yapılacak okulun kayıt­ kabul şartlarını taşımak, c)  YEP’e sahip olmak. 1.2.2. Özel Başvuru Şartları a) Resmî okullarda (Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki Anadolu liseleri ile Anadolu imam hatip liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır. İlgili mevzuata göre ülkemizde öğrenim görme şartlarını taşıyan yabancı  uyruklu öğrenciler hakkında da diğer öğrenciler gibi işlem yapılır. b) Özel okullarda (Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri programı uygulayan özel liseler) genel başvuru şartları dışında, özel başvuru şartları bulunmamaktadır. Ancak, tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk % 5’lik dilim içerisinden alacaklardır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir. c) YEP’e göre öğrenci alan tüm resmî ve özel mesleki ve teknik Anadolu liselerinde kayıtlar Anadolu meslek lisesi programına alan tercihi olmaksızın yapılacaktır.  10’uncu sınıfta alana geçiş işlemleri öğrencinin YEP, 9’uncu Sınıf Yıl Sonu Başarı Puanı ile alana geçiş koşulları (Özel yetenek,mülakat/mülakat ve beden yeterliliği) dikkate alınarak yapılacaktır.  Genel başvuru şartlarının yanında öğrencinin sağlık durumunun girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranacaktır. 9’uncu sınıfın sonunda Anadolu teknik programına geçiş şartları, 2014­2015 eğitim öğretim yılında ilgili Genel Müdürlük tarafından ayrıca açıklanacaktır. 1.3. TERCİH İŞLEMLERİ a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler taban puan uygulaması olmadan yerleştirme işlemleri için tercihte bulunabilecektir. Tercihler öğrenci/veli tarafından,  https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi öğrencinin 8’inci sınıfı tamamladığı ortaokuldan ya da herhangi bir ortaokul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Tercihler,  okul tercih kodlarına göre yapılacak tercihleri içeren A grubu  ve  okul türlerine göre yapılacak tercihleri içeren B grubu olmak üzere iki grupta alınacaktır. A grubu için öğrencilerden tüm okul türlerini içerebilen 15 adet tercih alınacaktır. Öğrencilerin A grubu tercihleri, tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, B grubu tercihleri ise sadece okul türlerine göre yapılacaktır. Okul tercih kodlarına göre oluşturulacak A grubu tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr veya  https://e-okul.meb.gov.tr  internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre öğrenci velisi tarafından 31 Temmuz-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında en fazla 15 (onbeş) tercih olmak üzere yapılacaktır. Okul türlerine göre oluşturulacak B grubu tercih listesinde, en az 4 (dört) okul türü zorunlu olarak seçilecektir. Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek­1’deki “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak yapacaktır. (08 Ağustos 2014 saat 17:00’ye kadar) Yurt dışından sınava girerek tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayan öğrenciler hariç, “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu” ve “Tercih Başvuru Bilgileri Formu” telefon, posta, faks, e­posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığımıza gönderilmeyecektir. b)   Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda  onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylanmadan önce elektronik ortamda yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı andan itibaren öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. c)   Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e­kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir.  Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden  ise okul müdürlüğü ile veli sorumlu olacaktır. ç)   Elektronik ortamda onaylanan “Tercih Başvuru Bilgileri Formu”nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ve veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. d)   Tercih ve yerleştirme ile ilgili tüm işlemler ve bilgilendirmeler  http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ile  https://e-okul.meb.gov.tr  adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden yapılacaktır. e)  Tercih başvurusu 1 (bir) kez yapılacaktır. Başvuru işleminden sonra değişiklik yapılamayacaktır. f)   Öğrenci nakil işlemleriyle ilgili bilgiler bu kılavuzun II. bölümünde açıklanmaktadır. 1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ a) Tercihte bulunan bütün öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri öncelikle, okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihlerine, puan üstünlüğü ve tercih sıralamaları dikkate alınarak yapılacaktır. Okul tercih kodlarına göre yapılmış A grubu tercih  listesinde yer alan tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler; öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, tercih önceliği, okul kontenjanı ve okulun A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirme taban puanı dikkate alınarak B grubundan (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih edeceği okul türlerine göre sistem tarafından otomatik olarak yerleştirilecektir. Herhangi bir tercihte bulunmayan ya da tercih yapmış olmalarına rağmen A ve B grubu (okul tercih kodlarına göre ve okul türlerine göre yapılan tercih grupları) tercihlerine göre herhangi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin yerleştirmeleri; öğrencinin ikamet adresi, YEP’i, okul kontenjanı, okulların A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirme taban puanları dikkate alınarak sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. b) Yerleştirme işlemi sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup kesin kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. c) Yerleştirme işlemi bir defa yapılacak olup yedek yerleştirme yapılmayacaktır. ç)  Öğrencilerin yerleştirme sonuçları  https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir. d) Yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra resmî ve özel okulların açık kalan kontenjanlarına ortaöğretim yönetmeliğinin nakil esasları doğrultusunda, yerleştirmeye yönelik nakil yoluyla öğrenci kaydedilecektir. e) Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre; özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, yetenekleri, sağlık ve ikamet durumları dikkate alınarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı doğrultusunda dengeli bir şekilde yerleştirileceklerdir. f) Tercih listesinde yer almak isteyen özel okullar tam burslu olarak alacakları öğrencileri Türkiye genelinde puan üstünlüğüne göre ilk % 5’lik dilim içerisinden alacaklardır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir. g) Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulan öğrenci başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde  kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir. 1.5.  YERLEŞTİRME ESASLARI a) Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, puan üstünlüğü esasına göre öğrencilerin YEP’ine ve tercih başvurularına göre Bakanlıkça belirlenmiş kontenjanlara yapılacaktır. b) Tercih başvuruları alındıktan sonra ortaöğretime yerleştirme işlemi, öğrencilerin okul tercih kodlarına göre oluşturdukları A grubu tercihleri öncelikli olmak üzere ve okul türlerini içeren B grubu tercihlerine göre yapılacaktır. Öncelikle, öğrencilerin 15 adet okul tercih kodlarına göre oluşturdukları tercihlerini içeren A grubu tercih başvurularına göre yerleştirme işlemi  puan üstünlüğü esasına dayalı olarak öğrencilerin yerleştirmeye esas puanına (YEP), tercih başvurularına göre önceden belirlenmiş kontenjanlara yapılacaktır. A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirmelerin sonunda tercih ettiği okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler, yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacaklardır. A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) tercihlerine yapılan yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, tercih başvuruları sırasında yaptıkları B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) okul türü önceliğini içeren tercih başvurularına göre ikamet ettikleri adrese en yakın  boş kontenjanı olan okula puan üstünlüğü esasına dayalı olarak yerleştirilecektir. Bu yerleştirmede öğrencinin B grubu tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği okul türü sırasıyla dikkate alınarak ikametine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrencinin B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) tercih başvurusundaki önceliğini belirttiği türe göre sırasıyla ikamet ettiği cadde/sokak/bulvar, ikamet ettiği mahalle, ikamet ettiği köy, ikamet ettiği bucak, ikamet ettiği ilçe ve tercih başvurusu sırasında seçeceği alternatif 3 (üç) ilçe geneline bakılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Öğrencinin ikametinde istediği okul türünde puan üstünlüğüne göre, boş kontenjanı olan birden fazla okula yerleşmesi durumunda okullar arasından A grubu (okul tercih kodlarına göre yapılan tercih grubu) yerleştirme sonucunda taban puanı en yüksek olan okula yerleştirme yapılacaktır. B grubu (okul türlerine göre yapılan tercih grubu) yerleştirmelerin sonunda adresine yakın okullardan herhangi birisine yerleşen öğrenciler yerleştikleri okullara kesin kayıtlı sayılacaklardır. c) Yerleştirme yapılacak okul kontenjan listeleri  http://www.meb.gov.tr  ve http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanacaktır. ç)  YEP’ lerin eşit olması hâlinde 8’inci sınıf AOSP, bunun da eşit olması hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflarda YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi halinde tercih önceliği, yine eşitlik bozulmaz ise okula devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı dikkate alınacaktır. d)  Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ortaöğretim  kademesindeki gündüzlü özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirmesi ile ilgili iş ve işlemler özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılacaktır. Ortaöğretim kademesindeki yatılı özel eğitim okullarına/ kurumlarına yerleştirme ile ilgili iş ve işlemler ise Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacaktır. e)   Rehberlik ve araştırma merkezleri bünyesinde hizmet veren özel eğitim değerlendirme kurulu kararına göre özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencileri yetenekleri, sağlık ve ikamet durumlarını dikkate alarak Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine dengeli bir şekilde yerleştirme işlemlerinde il/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yapılarak gerekli önlemler alınacaktır.   f) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin puanları,  yerleştirildikleri  okulların taban puanlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir. 1.6.   OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER a) YEP ile öğrenci alan okullara tercih ve kayıt işlemleri  http://www.meb.gov.tr  ve http://oges.meb.gov.tr  adreslerinde yayımlanan “Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzunda” belirtilen esaslara göre yapılacaktır. b) Okulun internet bağlantısı olmaması durumunda, okul müdürlüğünce millî eğitim müdürlüğüne bu durum bildirilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. c) e­Okul ve  http://oges.meb.gov.tr internet sayfasında yer alan duyurular takip edilerek açıklamalar doğrultusunda gerekli işlemler yapılacaktır. ç) Zamanında girilmeyen, yanlış yapılan, eksik kalan ya da elektronik onay işleminden sonra bildirilen değişiklik talepleri hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır. 1.6.1.   Ortaokul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler: a)   Öğrencilerin tercih ve talep başvurularını onaylamak üzere en az bir yetkili görevlendirmek, b)  Tercih ve yerleştirme işlemleri ile ilgili velileri bilgilendirmek, isteyen veliye tercih ve yerleştirme e­kılavuzunun çıktısını vermek, c)   Tercih işlemlerini öğrenci velisinin doldurduğu Ek­1’deki  “Yerleştirme İşlemi Tercih Ön Çalışma Formu”na bağlı kalarak 31 Temmuz-08 Ağustos 2014 tarihleri arasında yapmak, ç)   Elektronik ortamda onaylanan bilgilerin yazıcıdan 2  (iki) nüsha çıktısını alarak veliye de imzalattıktan sonra 1 (bir) nüshasını okulda saklayarak 1 (bir) nüshasını imza karşılığı veliye vermek, d) Kendi okulunun öğrencilerinin yanı sıra il içi ya da il dışından müracaat eden her öğrencinin tercih ve talep başvurularını onaylamak, e) Tercih yapması gereken tüm öğrencilerin tercih başvurularını kontrol ederek yapmayanları bilgilendirerek tercih yapmalarını sağlamak. 1.6.2.   Ortaöğretim Okul Müdürlüklerinin Yapacağı İşlemler: a) Okul adres bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak e­okul sistemine işlemek, b) Yerleştirme sonuçlarına göre kesin kaydı yapılan öğrencilerden nakil talebinde bulunanların naklini, “e-okul sistemi” ne nakil dönemlerinde işlemek, c)   YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilere ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik’i hükümlerine göre rehberlik yapmak, ç)  Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmelik’inin 25’inci maddesine göre kurulan “Kontenjan Belirleme Komisyonu” nca belirlenen kontenjanları elektronik ortama, süresi içerisinde işlemek, d)   Pansiyonlu ortaöğretim kurumlarınca ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik’i hükümlerine göre pansiyonda barındıracağı parasız yatılı öğrenci kontenjanını cinsiyete göre elektronik ortama, süresi içerisinde işlemek. 1.7. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER a) Kaynaştırma yoluyla eğitim verilecek ortaöğretim okullarını belirlemek ve okullarda öğrenci kontenjanını her bir şubede iki öğrenci olacak şekilde, ilgili okul müdürlükleriyle işbirliği yaparak planlamak, b) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden genel ilköğretim programını tamamlayan ve sınava katılmayanları;  özel eğitim değerlendirme kurulu raporları, engel durumları ve özellikleri, ikamet adresleri ile özel eğitim hizmetleri kurulunca belirlenen kriterleri dikkate alarak okullara kontenjan doğrultusunda yerleştirmek, c) Genel ilköğretim programını tamamlayan ve sınava katılmayan veya YEP’e göre kaynaştırma yoluyla eğitim için belirlenen okullara, kontenjan dâhilinde nakil isteyen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, velisinin yazılı başvurusu ile kayıt  kabul ve nakille ilgili iş ve işlemlerini belirlenen kayıt ve nakil dönemi içerisinde yürütmek, ç)  Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için ortaöğretim kademesinde kaynaştırma yoluyla eğitim yapılacak okulların belirlenmesi, okula yerleştirme işlemleri, eğitim ortamlarında gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususlarında il/ilçe özel eğitim hizmetleri kuruluyla işbirliği yapmak, d) Kaynaştırma yoluyla eğitim için belirlenen okullara kontenjan dâhilinde yerleşemeyenleri öğrenci velilerine ve il özel eğitim hizmetleri kuruluna bildirmek. 1.8.   YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI YEP ile öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları  22 Ağustos 2014  tarihinde http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr ve https://e-okul.meb.gov.tr adreslerinde ilân edilecektir. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve okul numarasıyla sonuç bilgilerini sorgulayabilecektir. Öğrencilere ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 2. BÖLÜM: OKUL TANITIM BİLGİLERİ, KAYIT VE NAKİL İŞLEMLERİ 2.1. OKUL TANITIM BİLGİLERİ YEP sonuçlarına göre öğrenci alan okulların “okul türü ve/veya alan tanıtım bilgileri” http://oges.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Mesleki ve teknik Anadolu liselerine ait alan ve dal tanıtım bilgileri http://megep.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tanıtım bilgileri http://ogm.meb.gov.tr adresinde yer almaktadır. Anadolu imam hatip liselerine ait tanıtım bilgileri  http://dogm.meb.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okulların Anadolu lisesi, Anadolu öğretmen liselerinin sosyal bilimler, fen ve Anadolu lisesi statüsüne dönüştürülmesi nedeniyle tercih işlemleri sürecinde herhangi bir mağduriyete sebep vermemek için tercih listelerinde okulların eski ve yeni adlarına yer verilecektir. 2.2. OKUL ADLARI VE TERCİH KODLARI Öğrenci velisi, okulların genel ve özel başvuru şartlarına dikkat ederek istek sırasına göre, farklı il ve ilçelerdeki okullar da dahil olmak üzere okul türlerine göre aynı veya karışık olarak  A grubunda en fazla 15 (onbeş) tercih yapabilecektir. a)  Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri (Tablo–1), b)  Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Liseleri (Tablo–2), c) Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Çok Programlı Anadolu Liseleri (Tablo–3), ç)  Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri(Tablo-4), d) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu İmam-Hatip Liseleri (Tablo–5) , e)  Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ve  YEP sonucuna göre öğrenci alan özel okullar (Tablo–6)’da yer almaktadır. 2.3. KAYIT İŞLEMLERİ Kayıt işlemleri yerleştirme esas ve usullerine göre sistem üzerinden otomatik olarak yapılacaktır. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, genel ilköğretim programını tamamlayıp sınava katılmayanlar, özel eğitim değerlendirme kurulu raporları, engel durumları ve özellikleri, ikamet adresleri ile özel eğitim hizmetleri kurulunca belirlenen kriterler dikkate alınarak öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki ve teknik eğitim merkezlerinin kontenjanlarına Bakanlıkça belirlenecek oran doğrultusunda yerleştirilecektir. 2.4. KAYITLARLA İLGİLİ ESASLAR YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmelik’i hükümleri gereğince; YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabileceklerdir. 2.5. PARASIZ YATILILIK VE BURSLULUĞA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 2014­2015 eğitim öğretim yılından itibaren bütün ortaöğretim kurumlarına YEP ile öğrenci yerleştirileceğinden PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri bursluluk talebi olarak değerlendirilecektir. Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarına belgeleri ile birlikte 15 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. PYBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları okul müdürlüğüne belgeleri ile birlikte 30 Eylül 2014 tarihi saat 17:00’ye kadar müracaat edeceklerdir. Konu ile ilgili genel açıklamalar, Parasız Yatılılık ve Bursluluk e­Kılavuzunda belirtilecektir. 2.6. NAKİL İŞLEMLERİ Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ve bu kılavuz esaslarına göre, 2014­-2015 eğitim öğretim yılında hazırlık sınıfına veya 9’uncu sınıfa kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin, açık kontenjan bulunan başka bir okula yerleştirmeye yönelik nakil talebinde bulunmaları hâlinde yerleştirme sonrası okullarda oluşan taban puana bakılmaksızın, başvuranlar arasında  puan üstünlüğü esas alınarak sistem üzerinden otomatik olarak yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye yönelik nakil talepleri, öğrenci velisi tarafından öğrencinin kesin kaydının olduğu okul müdürlüklerine yapılacaktır. 25­28 Ağustos 2014 tarihleri arasında (saat 17:00’ye kadar) nakil müracaatları alınacaktır. 29 Ağustos 2014 saat 19:00’da nakil yerleştirme işlemleri tamamlanacaktır. Yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri benzer biçimde  Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla devam edecektir. Yerleştirmeye yönelik nakil müracaatları haftalık olup, her bir periyot için nakil müracaatı ayrı ayrı yapılacaktır. Eylül ayı sonuna kadar haftalık periyotlarla gerçekleştirilecek olan yerleştirmeye yönelik nakil işlemleri, okulların  ilan edilen boş kontenjanları için yapılacaktır. Nakil yerleştirme döneminde, başka bir resmî/özel okula nakil talebinde bulunan öğrencilerden boşalacak kontenjanlar bir sonraki haftanın boş kontenjan listesinde yer alacaktır. Söz konusu işlemler sonucu nakil talebi gerçekleşenler ve boş kalan kontenjanlar e­okul sistemi üzerinden ilan edilecektir. Ekim ayı itibariyle yapılacak nakillerde Eylül ayı sonuna kadar yapılan nakiller sonucu oluşan taban puan esas alınacaktır. Özel okullara geçmek isteyen öğrenciler, yukarıda bahsedilen nakil sürecine bağlı kalmaksızın istedikleri zaman nakil başvurusunda bulunabilecektir. kaynak: www.kamuhabermerkezi.com

 • Yorumlar 7
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.