• BIST 2.085,76
 • Altın 779.37482
 • Dolar 13.4408
 • Euro 15.3284
 • İstanbul 7 °C
 • Ankara 1 °C

2014 PYBS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

2014 PYBS Tercih Kılavuzu Yayımlandı

2014 Yılı PYBS Parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih kılavuzu yayımlandı. 2014 Yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınav Sonucunu öğrenmek için TIKLAYINIZ. TERCİH İŞLEMLERİNİN YAPILACAĞI YERLER Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yapılabileceği gibi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Ancak tercih işleminin tamamlanabilmesi için öğrenci velisi tarafından tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacaktır. 2014 yılı parasız yatılılık ve bursluluk sınavı tercih ve yerleştirme takvimi (*) Bursluluk tercihi dâhil toplam 5 (beş) tercih yapılacaktır. -28-29-30 Temmuz 2014 Ramazan Bayramı -30 Ağustos 2014 Zafer Bayramı

TARİHİŞLEM
21 Temmuz 2014PYBS SONUÇLARININ İLANI
05 Ağustos 2014Parasız Yatılılık Tercihlerine Esas PansiyonluOkulların Kontenjan Tercih Listelerinin İlanı
06-15 Ağustos 2014(Saat 17:00’ye kadar)Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması (*)
25 Ağustos 2014Yerleştirme Sonuçlarının İlanı
26 Ağustos-5 Eylül 2014(Saat: 17:00’ye kadar)Yerleştirme Sonuçlarına Göre Parasız YatılılığıKazanan Öğrencilerin e-Okul Sistemine Kayıtİşlemleri
15 Eylül 20142014-2015 Öğretim Yılı Açılışı

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE 1. Bu kılavuz MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2. Öğrencilerin PYBS sonucuna göre yatılılık ya da bursluluk hakkından faydalanmasına, YBO’da parasız yatılı olarak öğrenimini tamamlayanların sınavsız olarak, ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesine ilişkin bu kılavuzda yer alan kurallar,kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna duyurulur. 3. Başvuru şartlarını taşımadıkları halde sınava girerek parasız yatılılık veya bursluluk hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır. 4. PYBS sonucunda yatılılığı kazanan öğrenciler; nakil şartlarını taşısalar bile en az bir ders yılı öğrenimlerini tamamlamadan parasız yatılı olarak nakilleri yapılamaz. Öğrencilerin, tercihlerini bu durumu göz önüne alarak yapmaları gerekmektedir. 5. Cinsiyetine, okul türüne ve alan/dalına uygun pansiyonu olmayan okulları tercih edip kazananlar parasız yatılılık hakkından faydalanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin bursluluğa geçirilmeleri de mümkün değildir. 6. Tercihleri doğrultusunda bir okulu parasız yatılı olarak kazanan öğrenci bu hakkını başka okulda kullanamaz. 7. Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarında okuyan öğrenciler, halen öğrenim gördükleri okul türü, sınıf ve alan/dal dışında başka bir okul türü, sınıf ve alan/dalı bulunmayan pansiyonlu okulu tercih edemez. 8. PYBS’ye başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır. 9. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonların, parasız yatılılık ve burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Başvuruları incelemeden kabul eden okul müdürlükleri ve komisyonlar hakkında yasal işlem yapılır. 10. Öğrencilerin PYBS sonucuna göre yatılılık ya da bursluluk hakkından faydalanması, YBO’da parasız yatılı olarak öğrenimini tamamlayanların sınavsız olarak, ortaöğretim kurumları pansiyonlarına yerleştirilmesi için belirtilen tarihlerde tercih başvurusu yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü sorumludur. 11. YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri gereğince; YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilirler. Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına başvuruda bulunarak parasız yatılılığı tercih edenler ile Yatılı Bölge Ortaokulunu (YBO) başarı ile tamamlayarak parasız yatılılık hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin; parasız yatılı olarak yerleştirilmeleri İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri ile Parasız Yatılılık ve Bursluluk e-Kılavuzunda belirtilen şartlara göre Kontenjan Tablolarında belirtilen durumlarına ve cinsiyetlerine uygun okulları tercih etmeleri halinde gerçekleştirilecektir. 12. Bu konularla ilgili oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü sorumlu değildir. 1. GENEL AÇIKLAMALAR Tercih kodları, bursluluk kodları ve tercih listeleri http://www.meb.gov.tr ile http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır. 2014 yılı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına katılan öğrencilerin aldığı PYBS puanı 2014-2015 öğretim yılı için geçerli olacaktır. Bu kılavuzda; 2014 yılı PYBS sonucu parasız yatılılık veya bursluluktan faydalanma hakkı kazanan öğrencilerle ilgili usul ve esaslar yer almaktadır. Öğrenciler “2014 Yılı PYBS Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecektir. Parasız yatılılık ve bursluluk kaydını kayıt süresi içerisinde yaptırmayan öğrenciler bu haklarından vazgeçmiş sayılır. Parasız yatılılığa hak kazandığı okula süresi içinde parasız yatılı kaydını yaptırmayan öğrencilerin ilgili yönetmelik gereğince parasız yatılılıktan bursluluğa geçirilmesi mümkün değildir. Parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrenciler bu haklarını tercihi doğrultusunda yerleştirildiği okulda öğrenim görmeleri kaydıyla kullanırlar. Bu nedenle parasız yatılılığı başka bir okulda kazanan öğrencinin, nakil işlemi için kayıtlı olduğu okul müdürlüğüne de başvuruda bulunması gerekmektedir. Parasız yatılı olarak öğrenimine devam eden öğrencilere ayrıca burs verilmez. 2. TERCİH İŞLEMLERİ a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 06-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında bursluluk tercihi dâhil en fazla 5 (beş) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr veya https://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih ve burs kodlarına göre yapılacaktır. b) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-2’deki “2014 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (15 Ağustos 2014 saat 17:00’ye kadar). 2014 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir. c) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır. Aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. ç) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır. d) Elektronik ortamda onaylanan “2014 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler dikkatlice yapılmalıdır. 3. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ a) Yerleştirme işlemleri (parasız yatılılık ve bursluluk) için öğrenciler 5 (beş) tercihe kadar başvuru yapabileceklerdir. b) Yerleştirme işlemi, 2014 PYBS puanına göre yapılır. Öğrencilerden tercih başvuruları alındıktan sonra puan üstünlüğü esasına dayalı olarak önceden belirlenmiş kontenjanlara göre yerleştirme yapılır. c) YEP ile öğrenci alan pansiyonlu okulları kazanarak kayıtlarını yaptıran ve parasız yatılı olarak öğrenim görmek isteyen öğrencilerden parasız yatılı okuma şartlarını taşıyanlara, cinsiyetine uygun pansiyon bulunması hâlinde, yatılılık kontenjanı çerçevesinde YEP’e göre yapılacak sıralama ve yerleştirme ile parasız yatılı olarak öğrenim görme hakkı sağlanır. Bu öğrencilerde ayrıca PYBS’yi kazanma şartı aranmaz. Pansiyonlarda paralı yatılı kalmak isteyen öğrenciler ise kontenjanlar ölçüsünde paralı yatılı kalabilirler. ç) 8’inci sınıf öğrencileri için ayrıca PYBS yapılmamış olup, bu öğrencilerin ortak sınavlardan aldığı puanlar kullanılarak parasız yatılılığa ve bursluluğa yerleştirme işlemleri yapılacaktır. 4. TERCİH VE KAYIT İŞLEMLERİ 4.1. Yurtiçinde e-Okul Sistemine Kayıtlı Okullardan Yapılacak Tercih Başvurusu İşlemleri a) Tercih iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://oges.meb.gov.tr adreslerinden yapılabileceği gibi öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden de yapılabilecektir. Ancak tercih işleminin tamamlanabilmesi için öğrenci velisi tarafından tercihler okul müdürlüklerine onaylatılacaktır. b) 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 9, 10 ve 11’inci sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul ya da bursluluk tercihleri 06-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır. c) Tercih başvurusunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; öğrenci adına Ek-2’deki “2014 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” doldurarak okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. ç) Parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri; kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından 26 Ağustos-5 Eylül 2014 tarihleri arasında saat 17:00’ye kadar yapılacaktır. d) Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB’e bağlı resmî okul müdürlükleri tarafından yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı tarihten itibaren 30 Eylül 2014 Salı günü saat 17:00’ye kadar devam edecektir. Belirtilen süreler arasında kaydını yaptırmayan öğrenciler tüm haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. 4.2. Yurtdışından Tercih Başvurusu İşlemleri a) Yurt dışından sınava giren öğrenciler; e-okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr  veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihini http://www.meb.gov.tr veya http://oges.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan Ek-2’deki “2014 Yılı PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu” doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü-06500 Teknikokullar/ANKARA adresine 15 Ağustos 2014 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır. b) Yurt dışında e-okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler T.C. kimlik numarasıyla, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise geçici numarayla başvuru yapacaklardır. c) Bu öğrencilerden sınavı kazananlar 2014-2015 öğretim yılından itibaren Türkiye’deki MEB’e bağlı resmî okul/kurumlarında (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bu haklarından yararlanabilirler. 5. TERCİH BAŞVURUSUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR a) Öğrencinin, e-okul sistemindeki bilgilerinde eksiklik veya hata varsa, b) Elektronik ortamda okul müdürlüğü PYBS ve YBO’dan mezun olabilecek öğrencilerin başvurusunu onaylamamışsa, c) Başvuru için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse başvurusu geçersiz sayılır. 6. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a) Okulunda kayıtlı öğrencilerin e-Okul sisteminden bilgilerinin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol ve takip etmek, b) Okullarına ait pansiyonların boş kapasitelerinin sisteme doğru yansıtılabilmesi için okuldan mezun/ayrılan öğrenci bilgilerinin güncellemesini 01 Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar yapmak, c) Öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni ve/veya “Yerleştirme Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onaylayıp ve mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı vermek, ç) Öğrencinin tercih başvurusunu elektronik ortamda onaylamak ve başvurunun 2 (iki) adet çıktısını alarak veliye inceletip imzalatmak ve mühürleyerek 1 (bir) adedini teslim etmek, diğerini okul müdürlüğünde muhafaza etmek, d) Okulun internet bağlantısının olmaması veya herhangi bir aksaklık nedeniyle başvuru onayının yapılamaması durumunda gerekli tedbirleri alarak başka bir okul veya il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün internet erişim imkânlarını kullanarak öğrenci tercih başvurularını onaylamak, e) PYBS kayıt ve kabul süresinde ihtiyaç duyulduğunda Ek-1’deki “Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” ve eklerindeki bilgilerin doğruluğunu ilgili yerlerden araştırmak. Bu araştırma sonucunda velinin yanlış beyanda bulunduğunun tespiti halinde öğrenci velisi hakkında yasal işlem yapılmak üzere durumu ilgili makamlara bildirmek ve öğrencinin başvurusunu veya parasız yatılılık ve bursluluk hakkını iptal etmek, f) Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin sınav sonuç/yerleştirme belgelerini çıkarmak ve kayıt süreci içinde kayıt yaptırmaları gerektiği konusunda bilgilendirmek, g) Öğrencileri ve velileri bilgilendirerek bursluluk sınavını kazanan ve kabul edilen öğrencilerin bursluluğa kayıt işlemlerini “e-Burs Modülü” üzerinden yapmak. 7. İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER İl/ilçe yatılılık ve bursluluk komisyonlarınca pansiyonlu okulların boş kapasitelerinin sisteme doğru yansıtılabilmesi için okullardan mezun/ayrılan öğrenci bilgilerinin güncellemesinin 01 Ağustos 2014 saat 17.00’ye kadar yapılmasını sağlamak, Tercih başvurularının, süresi içinde okullarda yapılması ve onaylanması ile ilgili tedbirleri almak. 8. SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, TERCİHLERİN ALINMASI VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıfların PYBS sonuçları 21 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıfların bursluluk tercihleri ile 9, 10 ve 11’inci sınıfların parasız yatılılık için pansiyonlu okul ya da bursluluk tercihleri 06-15 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2014 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. 9. PARASIZ YATILILIK ve BURSLULUKLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR Sınavı Kazanan Öğrencilerin Kayıt- Kabullerinde İstenen Belgeler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 19’uncu maddesinde belirtilen belgeler kayıt-kabul sırasında istenecektir. Bursluluğun Devamı/Sona Ermesi Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler 10.07.2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği”nin 28 ve 32’inci maddelerine göre yapılacaktır. Teknik Lise ve Meslek Liselerinde Parasız Yatılılığa Yerleştirme Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren “meslek lisesi” ve “teknik lise” programlarının 10 ve 11’inci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler; öğrenim görmek istedikleri pansiyonlu okulda aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı ve cinsiyetlerine uygun pansiyon varsa, parasız yatılılık tercihi yapabilecektir. Bu okulların, 9’uncu sınıflarında okuyan öğrenciler cinsiyetlerine uygun olmak kaydıyla ilan edilen pansiyonlu okulları tercih edebileceklerdir. Sınavı kazanmaları halinde 10’uncu sınıfta yerleştirildikleri okulda bulunan uygun bir meslek alan/dalına kayıt yaptırabileceklerdir. Aynı sınıf seviyesinde meslek alan/dalı bulunmadığı hâlde yanlış okul tercihi yapan öğrencilerden sınavı kazananların, parasız yatılı olarak kayıtlarının yapılması, meslek alan/dalının değiştirilmesi ya da yatılılık haklarının bursluluğa çevrilmesi mümkün değildir. 10. YBO’DAN MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN SINAVSIZ PARASIZ YATILILIĞA YERLEŞTİRİLMELERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR YBO kontenjanından sınavsız parasız yatılı olarak yerleşmek için; YBO‘ların 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenimini tamamlaması gerekmektedir. YBO’larda parasız yatılı olarak öğrenim gören ve bu okullardan 2013–2014 öğretim yılında mezun olacak 8’inci sınıf öğrencilerinden ortaöğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek isteyenlerin, “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin” 17’inci maddesine göre; YEP’e göre öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının pansiyonlarına, sınavsız parasız yatılılık için ayrılan kontenjanlara, başvuru ve yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecektir. YBO‘ların 8’inci sınıfında parasız yatılı öğrenci olarak öğrenimini tamamlayanların, parasız yatılılıktan faydalanabilmeleri için “2014 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu” nda ilan edilen okullardan tercih edecekleri okulların pansiyon durumunu dikkate almaları gerekmektedir. YEP’e göre ortaöğretim kurumu pansiyonlarında parasız yatılı olarak barındırılacak YBO mezunu öğrenciler için pansiyonun boş kapasitesinin % 20’si YBO kontenjanı olarak ayrılacak ve kayıtları buna göre yapılacaktır. Bu kontenjanın dolmaması halinde, kontenjan okul müdürlüğü tarafından diğer öğrenciler için kullanılacaktır. PYBS sonucuna göre yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler YBO yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.