• BIST 110.059
 • Altın 175,012
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C

2015 Kasım Norm Fazlası Öğretmen Ataması

2015 Kasım Norm Fazlası Öğretmen Ataması
KASIM 2015 AŞAMALI BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

GÜNCEL!!! 2015 Kasım Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Takvimi İçin Tıklayınız

BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. İlçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki İhtiyaç (norm kadro) fazlası olan öğretmenlerin, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvimlerine göre başvurulan alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir.
 2. Atamalar, ekli takvimde de görüldüğü üzere, 3 aşamalı olarak yapılacaktır.
 • 1. Aşamada; İlçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları, tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre aynı ilçe içerisindeki alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kuramlarına yapılacaktır. 1. Aşamada, İhtiyaç fazlası öğretmenler, sadece aynı ilçe içerisindeki eğitim kurumlarına tercihte bulunulacağından ilçe dışına tercih yapılmaması gerekmektedir.
 • 2. Aşamada; İlçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları, 1. Aşamada atama yapılmayan öğretmen ihtiyacı bulunan il genelindeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
 • 3. Aşamada; İlçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin atamaları, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/5. Maddesi; “.... Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir.” gereğince Valiliğimizce re’sen yapılacaktır.
 1. Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından, başvuruların son günü esas alınarak hizmet puanlarının İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS'ten hesaplatılarak Hizmet Puan Kartının başvuru formuna eklendikten sonra Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.
 2. İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler "EK-1 Başvuru Formu"nu kullanarak, ilan edilen eğitim kuramlarından en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir.
 3. Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kuramlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması,....vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır.
 4. Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın imza karşılığı yapılması sağlanacaktır.
 5. Atama işlemleri, İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan (atama kararnamesinde norm kadro fazlası olarak yazanlar hariç) öğretmenlerin başvurularının gönderilmemesi, b u k o n u d a g e r e k l i h a s s a s i y e t i n g ö s t e r i l m e s i gerekmektedir.
 6. Ayrıca, 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle 2012/2013 eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim okulları, ilkokul ve ortaokul olarak yeniden yapılandırılmış, ilköğretim okullarının ilkokul ve ortaokula dönüşüm işlemlerinin 2014-2015 eğitim ve öğretim yılına kadar kademeli olarak tamamlanması nedeniyle, ilkokullarda görev yapan Branş öğretmenleri ile ortaokullarda görev yapan Sınıf öğretmenlerinin (norm güncellemelerinde normu düşeceğinden) ihtiyaç (norm kadro) fazlası olarak değerlendirilmeleri ve tercihte bulunmalarının sağlanması gerekmektedir.
 7. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir.
 8. Fen Lisesine atamalar, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir.
 9. Zorunlu Hizmetini yapan ihtiyaç fazlası öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kuramlarım tercih edebilecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır.
 10. Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki eğitim kurumlan, ilçeniz tarafından kontrol edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata geçilerek) ilçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere duyurulacaktır.

13 - Eğitim- Öğretime yeni açılan eğitim kurumlan (il genelinde duyuruya çıkılması gerektiğinden) ile Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezine (sınav ile öğretmen ataması yapıldığından) atama yapılamayacağından tercih edilmeyecektir.

 1. Aylıksız izinli olan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, atanmalan halinde aylıksız izinlerini kesip göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabilecektir.
 2. Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 3. Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenlerin, sonra da başvuruların kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir.
 4. Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır.
 5. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
 6. Atanmak üzere başvuruda bulunan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin bilgileri (adı soyadı, branşı, görev yeri,vs.) ve tercihleri, ekli ilgili Excel tablosuna (formatı bozulmadan) işlenecektir.
 7. Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra, Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanacağından takibinin internet üzerinden yapılması (öğretmenlerin , sonuçları öğrenmek için Müdürlüğümüzü sürekli telefonlarla aramaması, ya da bizzat Müdürlüğümüze gelmemeleri /yönlendirilmemesi) gerekmektedir.
 8. Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir.
 9. Ataması gerçekleşen ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde tamamlanarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.
 10.  Ayrıca ilçe emrindeki ve eğitim kuramlarındaki tüm ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin (tercih bulunan veya bulunmayan) takibini yapabilmek üzere, ekteki ilgili tabloya (formatı bozulmadan) işlenmesi ve başvuru tarihleri içerisinde acilen mail ile gönderilmesi gerekmektedir.
 11. Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

3 AŞAMALI TAKVİM

 1. AŞAMA: Eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmaları

BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM

Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ

11 Eylül - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar

Başvuru

11 - 18 Eylül 2015 saat 12.00'ye kadar

Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formlarının İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.

18 Eylül 2015 mesai saati bitimine kadar

Atama

30 Eylül 2015'ten sonra

(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)

Göreve Başlama

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde

 

2.   AŞAMA: Eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin il genelindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmaları.

BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM

1. Aşamada atama yapılamayan öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlan ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması, Tebliğ/Tebellüğ

02 Ekim - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar

Başvuru

05 - 09 Ekim 2015 mesai saati bitimine kadar

Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formları"nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.

12 Ekim 2015 saat 12.00'ye kadar

Atama

15 Ekim 2015'ten sonra

(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)

Göreve Başlama

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde

3.     AŞAMA: MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53/5 Maddesine göre;

Atama

19 Ekim 2015'ten sonra

(MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)

Göreve Başlama

7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre tebliğ edildikten itibaren en geç 15 gün içerisinde

 • Yorumlar 9
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.