• BIST 117.216
 • Altın 165,528
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • İstanbul 12 °C
 • Ankara 10 °C

2015 Seçimlerinde İllere Göre Milletvekili Sayıları

2015 Seçimlerinde İllere Göre Milletvekili Sayıları

Yüksek Seçim Kumlu Başkanlığından: Karar No: 115 -KARAR- 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti AnayasasTnın 77. maddesinin birinci fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci fıkrasında Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir yapılacağı öngörülmüş; aynı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise; "Bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son Pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir." hükmüne yer verilmiştir. Bir önceki 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü yapıldığından, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin 2839 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılması gerekmektedir. 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 5. maddesinde, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 4. madde uyarınca tespit edilerek ilân edileceği öngörülmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının 28/01/2015 tarihli ve 3253 sayılı yazılarıyla; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNKS) 31/12/2014 tarihi itibariyle alınan (il, ilçe, belde, köy ve muhtarlık düzeyinde yerleşim yeri kodları ile birlikte) 2014 yılı nüfus bilgileri bildirilmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2014 tarihli veriler esas alınarak ilân edilen ve Başkanlığımıza gönderilen 2014 yılı nüfus bilgileri ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5. maddeleri dikkate alınarak, illerin çıkaracağı milletvekili sayısı ile seçim çevresine bölünmesi gereken illerin hangi ilçelerden oluşacağı ve bu seçim çevrelerinin kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyonca hazırlanan rapor Kurulumuza sunulmuş olmakla konu incelenerek; GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2014 tarihli veriler esas alınarak ilân edilen ve Başkanlığımıza da gönderilen 2014 yılı nüfus bilgileri ve 2839 sayılı Kanun’un 5. maddesi gereğince, Kurulumuz tarafından seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı nüfus bilgilerinin açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde Kanun’un 4. maddesi uyarınca tespit edilerek Resmî Gazetede, Radyo ve Televizyonda ilân edilmektedir. Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonca hazırlanan ve Kurulumuza sunulan Komisyon Raporunda aynen; “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun,

 1. maddesinde; milletvekili sayısının 550 olduğu,
 2. maddesinde; seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu tarafından genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren, 4. madde uyarınca tespit edilerek ilân edileceği

hükümleri yer almaktadır. Anılan Kanun’un 4 üncü maddesine göre; milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı yapılırken; toplam milletvekili sayısından (550) önce her il'e bir milletvekili tahsis edilir. Son genel nüfus sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, kalan milletvekili sayısına (469) bölünmek suretiyle bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili sayısı tespit olunur. Bu suretle hesaplanan milletvekillerinin sayısı 550'yi bulmadığı takdirde, nüfusu; milletvekili çıkarmaya yetmeyen illerin nüfusları ile artık nüfus bırakan illerin, artık nüfusları büyüklüklerine göre sıraya konulur ve ilk hesapta iller arasında bölüştürülmemiş bulunan milletvekilleri bu sıra esas alınarak dağıtıma tabi tutulur. Yapılan tespit sonunda çıkaracağı milletvekili sayısı (18)'e kadar olan iller bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı (19)'dan (35)'e kadar olan iller iki, (36) ve daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri numara sırasına göre adlandırılır. 2839 sayılı Kanun’un 3 ve 4. maddelerinin yukarıda belirtilen hükümleri ile 2014 yılı nüfus bilgileri göz önünde bulundurulmak suretiyle, 550 milletvekilinin (81) ife dağılımı yapılmıştır. Yapılan belirlemeye istinaden; 32 milletvekili çıkaracağı tespit edilen Ankara İlinin 2, 88 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul İlinin 3, 26 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İzmir İlinin ise 2, seçim çevresine bölünmesi gerekli görülmüştür. Seçim çevreleri belirlenirken, seçim çevrelerinin mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkaracak şekilde oluşturulması, ilçelerin mülki bütünlüklerinin bozulmaması ve idari teşkilat yapısının değiştirilmemesi gözetilmiş, ayrıca aynı seçim çevresinde yer alan ilçelerin nüfus ve coğrafi yakınlıkları ile ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmuştur. Öte yandan, birden fazla seçim çevresine bölünen illerin milletvekili sayısının seçim çevrelerine dağılımında da, nüfusları bakımından illerin milletvekili sayısını tespit etmeye ilişkin esaslara göre belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir....” görüşü bildirilmiştir. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurulumuzun 24/10/2014 tarihli, 2014/4127 sayılı kararı ile oluşturulan komisyonca yürütülen çalışma sonrası düzenlenen rapor incelenmiş olmakla,

 1. Milletvekillerinin illere göre dağılımının (EK I)'de yer aldığı şekilde belirlenmesine,
 2. 18’den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğuna,
 3. e) Ankara, İstanbul ve İzmir illerinin EK (II/A), EK (II/B) ve EK (II/C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiği yönündeki görüşlerin Kurulumuzca da uygun görüldüğüne,

karar verilmesi gerekmiştir, SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

 • 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5 inci maddeleri gereğince belirlenecek seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının tespitinde, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca 31/12/2014 tarihi itibarıyla ADNKS’den alman (il, ilçe, belde, köy ve muhtarlık düzeyinde yerleşim yeri kodları ile birlikte) ve Başkanlığımıza da gönderilen 2014 yılı nüfus bilgilerinin esas alınmasına,
 • 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 3 ve 4. maddeleri göz önünde bulundurularak, milletvekillerinin illere göre dağılımının EK (I) sayılı Cetvelde belirtildiği gibi tespitine,
 • Belirlenen duruma göre (18)'den fazla milletvekili çıkaracak illerin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri olduğuna ve bu illerin EK: (II-A) - (II-B) - (II-C) sayılı cetvellerde gösterildiği şekilde birden fazla seçim çevresine bölünmesi gerektiğinin tespit ve kabulüne,
 • Kararın bir örneğinin ve eki cetvellerin;
 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına,
 2. Seçime katılma yeterliliği tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına,
 3. Î1 ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına, gönderilmesine,
 4. Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
 • Karar özeti ve eki cetvellerin Başkanlık duyurusu olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda (TRT) yayınlanmasına

02/02/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Üye                                           Üye Ahmet TUNCAY                        Haluk KIRCA   MİLLETVEKİLLERİNİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

İLİ:MİLLETVEKİLİ SAYISIİLİ:MİLLETVEKİLİ SAYISI
ADANA14KOCAELİ11
ADIYAMAN5KONYA14
AFYONKARAHİSAR5KÜTAHYA4
AĞRI4MALATYA6
AMASYA3MANİSA9
ANKARA32KAHRAMANMARAŞ8
ANTALYA14MARDİN6
ARTVİN2MUĞLA6
AYDIN7MUŞ3
BALIKESİR8NEVŞEHİR3
BİLECİK2NİĞDE3
BİNGÖL3ORDU5
BİTLİS3RİZE3
BOLU3SAKARYA7
BURDUR3SAMSUN9
BURSA18SİİRT3
ÇANAKKALE4SİNOP2
ÇANKIRI2SİVAS5
ÇORUM4TEKİRDAĞ6
DENİZLİ7TOKAT5
DİYARBAKIR11TRABZON6
EDİRNE3TUNCELİ2
ELAZIĞ4ŞANLIURFA12
ERZİNCAN2UŞAK3
ERZURUM6VAN8
ESKİŞEHİR6YOZGAT4
GAZİANTEP12ZONGULDAK5
GİRESUN4AKSARAY3
GÜMÜŞHANE2BAYBURT2
HAKKARİ3KARAMAN2
HATAY10KIRIKKALE3
İSPARTA4BATMAN4
MERSİN11ŞIRNAK4
İSTANBUL88BARTIN2
İZMİR26ARDAHAN2
KARS3İĞDIR2
KASTAMONU3YALOVA2
KAYSERİ9KARABÜK2
KIRKLARELİ3KİLİS2
KIRŞEHİR2OSMANİYE DÜZCE4 3
İLİ: ANKARA İL NÜFUSU : 5.150.072 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 32 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 160.939
a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ SEÇİM ÇEVRESİ                 ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER                       TOPLAM NÜFUSU               MİLLETVEKİLİ 2.902.828                                               18
BİR MİLLETVEKİLİNE DÜSEN NÜFUS 161.268
AKYURT BALA ÇANKAYA ELMADAĞ ETİMESGUT EVREN GÖLBAŞI HAYMANA MAMAK POLATLI SİNCAN ŞEREFLİKOÇHİSAR
BİR MİLLETVEKİLİNE DÜSEN NÜFUS 160.517
ALTINDAĞ AYAŞ BEYPAZARI ÇAMLIDERE ÇUBUK GÜDÜL KALECİK KAZAN KEÇİÖREN KIZILCAHAMAM NALLIHAN PURSAKLAR YENİMAHALLE

İLİ: İSTANBUL İL NÜFUSU : 14.377.018 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 88 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 163.375

 1. 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER                   TOPLAM NÜFUSU                MİLLETVEKİLİ 5.075.563           31 ADALAR ATAŞEHİR BEYKOZ ÇEKMEKÖY KADIKÖY KARTAL MALTEPE PENDİK SANCAKTEPE SULTANBEYLİ ŞİLE TUZLA ÜMRANİYE ÜSKÜDAR

 1. 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER TOPLAM NÜFUSU                                   MİLLETVEKİLİ 4.286.725           26 BAYRAMPAŞA BEŞİKTAŞ BEYOĞLU ESENLER EYÜP FATİH GAZİOSMANPAŞA KAĞITHANE SARIYER SULTANGAZİ ŞİŞLİ ZEYTİNBURNU

 1. 3 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER                                                                    TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ 5.014.730           31 ARNAVUTKÖY AVCILAR BAĞCILAR BAHÇELİEVLER BAKIRKÖY BAŞAKŞEHİR BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE ÇATALCA ESENYURT GÜNGÖREN KÜÇÜKÇEKMECE SİLİVRİ İLİ: İZMİR İL NÜFUSU : 4.113.072 ÇIKARACAĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI: 26 BİR MİLLETVEKİLİNE DÜŞEN NÜFUS : 158.195

 1. a) 1 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER TOPLAM NÜFUSU MİLLETVEKİLİ 2.027.577              13 BALÇOVA BUCA ÇEŞME GAZİEMİR GÜZELBAHÇE KARABAĞLAR KARABURUN KONAK MENDERES NARLIDERE SEFERİHİSAR SELÇUK TORBALI URLA

 1. b) 2 NUMARALI SEÇİM ÇEVRESİ

SEÇİM ÇEVRESİ ÇIKARACAĞI KAPSADIĞI İLÇELER                      TOPLAM NÜFUSU            MİLLETVEKİLİ 2.085.495              13 ALİAĞA BAYINDIR BAYRAKLI BERGAMA BEYDAĞ BORNOVA ÇİĞLİ DİKİLİ FOÇA KARŞIYAKA KEMALPAŞA KINIK KİRAZ MENEMEN ÖDEMİŞ TİRE

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Bakanlıkların Görevde Yükselme Yönetmelikleri Yayınlanıyor28 Şubat 2015 Cumartesi 11:04
 • Hâkim ve Savcı Atama Kararı28 Şubat 2015 Cumartesi 00:26
 • İstanbul'a Mega Proje27 Şubat 2015 Cuma 11:01
 • 27 Şubat 2015 Tarihli Atama Kararları27 Şubat 2015 Cuma 07:53
 • Eğitim Bir Sen'den TEŞEKKÜR26 Şubat 2015 Perşembe 19:46
 • YURTKUR Başvuru Sonuçları Açıkandı26 Şubat 2015 Perşembe 19:27
 • Yeni Yönetim Görevi Devraldı26 Şubat 2015 Perşembe 16:28
 • Kabil'de Türk askerine bombalı saldırı26 Şubat 2015 Perşembe 11:28
 • Birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar26 Şubat 2015 Perşembe 11:04
 • ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ25 Şubat 2015 Çarşamba 12:39
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.