• BIST 95.852
 • Altın 187,842
 • Dolar 4,6082
 • Euro 5,3629
 • İstanbul 21 °C
 • Ankara 22 °C

Adalet Bakanlığı 69 Teknisyen, 41 Kaloriferci Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 69 Teknisyen, 41 Kaloriferci Alım İlanı

Adalet Bakanlığından 1) Adli ve idari yargıda çalıştırılmak üzere; 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ile bu esaslarda değişiklik yapan 29/03/2009 tarihli ve 27184 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere; EK-1 ve EK-2 listelerde yeri, unvanı ve niteliği belirtilen 69 teknisyen, 41 destek personeli (kaloriferci) adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. 2) Adalet komisyonlarınca yapılacak sözlü sınava, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2014), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6 ncı maddelerinde yazılı olan aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir. 3) Sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı kadar aday çağrılacaktır. Sıralama sonucunda, ilan edilen kadro sayısının 5 katı içerisine giremeyenler sözlü sınava alınmayacaktır. 4) Başvuruda bulunacakların aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir. I) Genel şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 6 Şubat 2015 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın (KPSS- 2014) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,( 1 Ocak 1979 ve sonrası doğumlu olanlar), c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahküm olmamak, d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, e) Kamu haklarından mahrum olmamak, f) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. II) Özel şartlar: A) Sözleşmeli teknisyen pozisyonunda istihdam edilebilmek için; en az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, B) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilebilmek için; a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak. b) Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmi kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak. 5) Başvuru yeri ve şekli: Başvuruların sözlü sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekmektedir. Mahalli Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sınav başvuruları adalet komisyonu bazında yapılacaktır. Ancak, atanmaya hak kazanan adaylar adalet komisyonlarınca EK-1 ve EK-2 listelerde gösterilen merkez ya da mülhakat adliyelerinden birinde görevlendirilebileceklerdir.) Adaylar her bir unvan (teknisyen ve destek personeli (kaloriferci)) için yalnızca bir adalet komisyonunun yapacağı sınava müracaat edebileceklerdir. Bu nedenle; aynı unvan için birden fazla komisyona başvurulması durumunda başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacaktır. 6) Başvuru tarihi: Başvurular 26 Ocak 2015 Pazartesi günü başlayıp, 6 Şubat 2015 Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecektir. 7) Sınav yeri: a) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-1 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları, b) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; EK-2 listede belirtilen sınavı yapacak adalet komisyonları tarafından yapılacaktır. (Sınav giriş belgeleri adalet komisyonu başkanlıklarından alınacaktır.) 8) Sözlü sınav tarihi ve saati: Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonunda istihdam edilecekler için; 22 Mart 2015 Pazar günü saat 09:00'da sözlü sınav yapılacaktır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir. 9) Başvuru için gerekli belgeler: a) Başvuru formu (Adalet komisyonları ve Bakanlığın internet sitesinden (EK-3) temin edilecektir), b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği), c) KPSS-2014 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği), ç) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan, d) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir). 10) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK-1 ve EK-2 listeler aşağıda gösterilmiştir. Duyurulur. NOT: 1) Teknisyen pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar; destek personeli (kaloriferci) pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır. 2) Destek personeli (kaloriferci) pozisyonları için açılan sınavlara başvuracak adaylar da; teknisyen pozisyonları, kadrolu ve sözleşmeli zabıt katipliği, kadrolu ve sözleşmeli mübaşirlik ile kadrolu şoförlük sınavlarına başvuramayacaklardır. 3) Teknisyen pozisyonu için; branşa göre ayrı ayrı başvuru alınacak olup, sözlü sınavlar da ayrı ayrı yapılacaktır. 4) Teknisyen ve destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarındaki sınav izin sayıları, bu yerlerin ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu pozisyonlara müracaat ederek istihdam edilmeye hak kazananların, sınava başvuru tarihinden önceki mazeretlerine dayalı olarak naklen atamaları yapılmayacaktır. Ayrıca, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" hakkındaki 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre, bu pozisyonlarda istihdam edilenlerin naklen atamaları özel şartlara bağlanmış olduğundan, ilgililerin ileride mağduriyete uğramamaları açısından (eş, öğrenim, sağlık vb. gibi hususları dikkate alarak) durumlarına en uygun olan adalet komisyonunda sınava girmeleri önem arz etmektedir. EK-1: Sözleşmeli teknisyen pozisyonu için sınav izni verilen yerler EK-2: Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonu için sınav izni verilen yerler EK-3: Başvuru formu ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 69 SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuBirimiAdliyesiVerilen İzinlerToplam
Bilgisayar TeknisyeniElektrik TeknisyeniSıhhi Tesisat TeknisyeniAhşap TeknisyeniTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TeknisyeniElektronik Teknisyeniİnşaat TeknisyeniMakine Teknisyeni
Adana Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezAdana Adliyesi1113
Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezAfyonkarahisar Adliyesi11
Akşehir Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezAkşehir Adliyesi11
Ankara Batı Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKazan Adliyesi11
Antalya Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezAntalya Adliyesi11
Artvin Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezArtvin Adliyesi11
MülhakatHopa Adliyesi11
Bakırköy Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezBakırköy Adliyesi111
Bandırma Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatErdek Adliyesi11
Bartın Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezBartın Adliyesi11
Bingöl Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezBingöl Adliyesi11
Bolvadin Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezBolvadin Adliyesi11
MülhakatEmirdağ Adliyesi11
Burdur Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatBucak Adliyesi11
Burhaniye Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezBurhaniye Adliyesi11
MülhakatEdremit Adliyesi11
Bursa Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKaracabey Adliyesi11
MülhakatMudanya Adliyesi11
Ceyhan Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezCeyhan Adliyesi11
Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuBirimiAdliyesiVerilen İzinlerToplam
Bilgisayar TeknisyeniElektrik TeknisyeniSıhhi Tesisat TeknisyeniAhşap TeknisyeniTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TeknisyeniElektronik Teknisyeniİnşaat TeknisyeniMakine Teknisyeni
Cizre Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezCizre Adliyesi11
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezÇanakkale Adliyesi11
MülhakatÇan Adliyesi11
Çarşamba Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatTerme Adliyesi11
Çorlu Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatÇerkezköy Adliyesi11
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezDiyarbakır Adliyesi11114
Edirne Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezEdirne Adliyesi11
Elmalı Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKumluca Adliyesi11
Hatay Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKırıkhan Adliyesi11
İnebolu Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezİnebolu Adliyesi11
İnegöl Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezİnegöl Adliyesi11
İstanbul BİM Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezİstanbul BİM Adliyesi11114
İzmir Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezİzmir Adliyesi11114
Karabük Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezKarabük Adliyesi11
MülhakatSafranbolu Adliyesi11
Kırklareli Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezKırklareli Adliyesi11
Kilis Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezKilis Adliyesi11
Manavgat Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezManavgat Adliyesi11
MülhakatSerik Adliyesi11
Muğla Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatMarmaris Adliyesi11
MülhakatMilas Adliyesi11
Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuBirimiAdliyesiVerilen İzinlerToplam
Bilgisayar TeknisyeniElektrik TeknisyeniSıhhi Tesisat TeknisyeniAhşap TeknisyeniTesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TeknisyeniElektronik Teknisyeniİnşaat TeknisyeniMakine Teknisyeni
Nazilli Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezNazilli Adliyesi11
Osmaniye Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKadirli Adliyesi11
Patnos Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezPatnos Adliyesi11
Samsun Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezSamsun Adliyesi11
Silivri Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezSilivri Adliyesi11
MülhakatÇatalca Adliyesi11
Tarsus Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezTarsus Adliyesi11
Uşak Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezUşak Adliyesi11
Yozgat Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatÇekerek Adliyesi11
Yüksekova Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezYüksekova Adliyesi11
Zile Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMerkezZile Adliyesi11
Zonguldak Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatKDZ.Ereğli Adliyesi11
TOPLAM181994833569

EK-2 ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ALINACAK 41 SÖZLEŞMELİ KALORİFERCİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN YERLER

Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuAtanacağı Adalet KomisyonuBirimiAtamanın Yapılacağı MahalVerilen İzin
Ağrı Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAğrı Adli YargıMerkezAğrı Adliyesi3
TOPLAM3
Akşehir Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAkşehir Adli YargıMerkezAkşehir Adliyesi1
MülhakatYunak Adliyesi1
TOPLAM
Bingöl Adli Yargı İlk Derece MahkemesiBingöl Adli YargıMerkezBingöl Adliyesi1
TOPLAM1
Bitlis Adli Yargı İlk Derece MahkemesiBitlis Adli YargıMülhakatMutki Adliyesi1
MülhakatTatvan Adliyesi1
TOPLAM
Boğazlıyan Adli Yargı İlk Derece MahkemesiBoğazlıyan Adli YargıMerkezBoğazlıyan Adliyesi1
TOPLAM1
Bursa Adli Yargı İlk Derece MahkemesiBursa Adli YargıMülhakatMudanya Adliyesi1
TOPLAM1
Cizre Adli Yargı İlk Derece MahkemesiCizre Adli YargıMülhakatSilopi Adliyesi1
TOPLAM1
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece MahkemesiÇanakkale Adli YargıMülhakatGelibolu Adliyesi1
TOPLAM1
Çarşamba Adli Yargı İlk Derece MahkemesiÇarşamba Adli YargıMülhakatTerme Adliyesi1
TOPLAM1
Çorlu Adli Yargı İlk Derece MahkemesiÇorlu Adli YargıMülhakatÇerkezköy Adliyesi1
TOPLAM1
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece MahkemesiDiyarbakır Adli YargıMülhakatDicle Adliyesi1
MülhakatLice Adliyesi1
TOPLAM
Elazığ Adli Yargı İlk Derece MahkemesiElazığ Adli YargıMerkezElazığ Adliyesi1
MülhakatMaden Adliyesi1
TOPLAM
Erçiş Adli Yargı İlk Derece MahkemesiErciş Adli YargıMülhakatMuradiye Adliyesi1
TOPLAM1
Sınavı Yapacak Adalet KomisyonuAtanacağı Adalet KomisyonuBirimiAtamanın Yapılacağı MahalVerilen İzin
Hatay Adli YargıMülhakatKırıkhan Adliyesi1
Hatay Adli Yargı İlk Derece MahkemesiMülhakatReyhanlı Adliyesi1
TOPLAM2
İnebolu Adli Yargı İlk Dereceİnebolu Adli YargıMerkezİnebolu Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
İstanbul Anadolu Adli Yargı İlkİstanbul Anadolu Adli YargıMerkezİstanbul Anadolu Adliyesi2
Derece MahkemesiTOPLAM2
Kastamonu Adli Yargı İlk DereceKastamonu Adli YargıMerkezKastamonu Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
Kilis Adli Yargı İlk DereceKilis Adli YargıMerkezKilis Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
MerkezKozan Adliyesi1
Kozan Adli Yargı İlk DereceKozan Adli YargıMülhakatFeke Adliyesi1
MahkemesiMülhakatTufanbeyli Adliyesi1
TOPLAM3
Osmaniye Adli Yargı İlk DereceOsmaniye Adli YargıMerkezOsmaniye Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
MülhakatDivriği Adliyesi1
MülhakatGemerek Adliyesi2
Sivas Adli Yargı İlk DereceSivas Adli YargıMülhakatGürün Adliyesi1
MahkemesiMülhakatİmranlı Adliyesi1
MülhakatZara Adliyesi1
TOPLAM6
Şanlıurfa Adli Yargı İlk DereceŞanlıurfa Adli YargıMülhakatViranşehir Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
Uşak Adli Yargı İlk DereceUşak Adli YargıMerkezUşak Adliyesi2
MahkemesiTOPLAM2
Yozgat Adli Yargı İlk DereceYozgat Adli YargıMülhakatÇekerek Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
Yüksekova Adli Yargı İlk DereceYüksekova Adli YargıMerkezYüksekova Adliyesi1
MahkemesiTOPLAM1
TOPLAM41

İLANIN TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.