• BIST 1.983,18
 • Altın 769.11377
 • Dolar 13.4872
 • Euro 15.0544
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -7 °C

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı

Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım ilanı detayları ve Başvuru Formu. 05.06.2014 TARİHLİ SABAH GAZETESİNDE YAYIMLANMIŞTIR. SON BAŞVURU TARİHİ 20.06.2014 MESAİ BİTİMİDİR.  I.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER: Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere; Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı : 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam (6) personel alınacaktır. KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı : ÖSYM tarafından 2012 ve 2013 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.( Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir) Sınava alınacak adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

İş TanımıAdetÜcretÇalışma Süresi
Yazılım Takım Lideri1Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katıTam Zamanlı
Veri Tabanı Yöneticisi1Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katıTam Zamanlı
Yazılım Geliştirme Uzmanı4Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katıTam Zamanlı

  II. SINAV TARİHİ VE YERİ: Sözlü sınav 07.07.2014 tarihinde saat 09.00’da Ankara Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. III. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI: A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır) e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, f) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak, g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak, h) Süresi içinde başvurmak. B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): Yazılım Takım Lideri (1 Kişi) a) Proje Yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak, b) En az 10 yıl iş tecrübesine sahip olmak, c) Bilişim sektöründe en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak, d) Özel sektör veya kamuda en az 3 (üç) yıl yazılım projelerinde takım lideri olarak görev yapmış olmak, e) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve raporlama yeteneğine sahip olmak, f) Baskı ve stres altında çalışabilmek, g) İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak, h) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın, etkili iletişim becerisine sahip olmak, i) İkna yeteneği yüksek ve pratik kararlar verebilmek ve alandaki gelişmeleri yakından takip edebilmek, j) Yoğun iş temposunda çalışabilmek, k) Yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak, l) Nesne yönelik programlama, tasarım ve araçları konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, m) İleri düzeyde SQL (T-SQL, PL-SQL) bilgisine sahip olmak, n) SQL Server 2012 + geliştirme ve yönetim konusunda deneyimli olmak, o) ASP.NET, MVC, WCF, Windows Service’ler , Web servisleri, JQuery konularında bilgi sahibi olmak, p) Entity Framework, LINQ, nHibernate ya da benzer ORM deneyimi olmak, r) Çok katmanlı ve dağıtık uygulamalar konusunda deneyimli olmak. Veri Tabanı Yöneticisi (1 Kişi) a) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veritabanı yöneticisi olarak en az 5 yıl çalışmış olmak, b) Oracle Veritabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak, c) OCA sertifikasına sahip olmak, OCP sertifikasına sahip olmak tercih nedenidir. d) Oracle RAC konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak, Oracle RAC konusu özelinde en az 5 yıl tecrübeli olduğunu belgelemek, e) Oracle 10g/11g sistemlerini Linux ortamında RAC ve ASM kullanarak kurma, optimize etme, patch uygulama tecrübesi olmak, f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veritabanı yönetmiş olmak, g) Veritabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu /normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak, h) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek, i) Veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde Audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak, j) Veritabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek, k) Oracle için tahsis edilen disk ortamında nesneler düzeyinde disk optimizasyonları yapabilmek. l) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, m) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak, n) Oracle veritabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hakim, RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak, o) Linux düzeyinde Oracle Import/Export, Data Pump Import/Export ve RMAN scripleri yazmış ve Linux Crontab'a entegre etmiş olmak, p) Genelde Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, özelde Oracle veri güvenliği konularında politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi) a) Yazılım Geliştirme Süreçlerini iyi derecede bilmek, b) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirmiş olmak, c) Object oriented kavramı ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak (Test Güdümlü Programlama, Tasarım Kalıpları, Nesneye yönelik tasarım prensipleri vs.), d) .NET Framework (4.0 ve üzeri) kütüphanesini iyi derecede bilmek, e) C# programlama dilini çok iyi derecede bilmek (bu dil ile yazılım geliştirmede en az 3 yıl tecrübeli ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak), f) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojisini çok iyi derecede bilmek, g) Entity Framework ve Linq konularında deneyimli olmak, h) WCF kullanarak uygulama geliştirme konusunda deneyimli olmak, i) T-SQL programlama bilgisine sahip olmak, j) SQL Server Reporting Services konusunda bilgi sahibi olmak, k) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak, l) Geniş ölçekli MSSQL veritabanı üzerinde yazılım geliştirmiş olmak, m) Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmak, n) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, o) Herhangi bir versiyon kontrol sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak, p) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, r) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, s) Kurumsal bir ortamda en az 3 yıl bilgi işlem tecrübesi olmak, IV. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER SINAV BAŞVURU ŞEKLİ Başvurular 05.06.2014 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan/ANKARA” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Başvuru Formu yukarıda belirtilen adresten veya internet aracılığı ile http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden temin edilebilir. İSTENİLEN BELGELER 1. Diploma veya mezuniyet belgesinin örneği 2. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin örneği 3. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 5. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, 6. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 7. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) 8. Nüfus cüzdanının örneği 9. 1 Adet fotoğraf. (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) V. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI: SINAVIN ŞEKLİ Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir. SINAV KONULARI Yazılım Takım Lideri Yazılım Geliştirme Uzmanlığı konularına ilaveten - Proje yönetimi - SQL Server 2012 ve ileri sürümleri - Web Servisleri - Nesne yönelik programlama tasarım ve araçları Veritabanı Yöneticisi - Oracle Veritabanı yönetimi - SQL ve PL/SQL - Veritabanı yedekleme ve geri yükleme - Oracle veri güvenliği - Oracle RAC konfigürasyonu - Veritabanı optimizasyonu Yazılım Geliştirme Uzmanı - ASP.NET MVC - ASP.NET Web Forms - C# programlama dili - T-SQL - Entity Framework - Linq - Telerik RadControls for ASP.NET VI. DEĞERLENDİRME: Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Değerlendirme Yazılım Takım Lideri, Veritabanı Yöneticisi ve Yazılım Geliştirme Uzmanı için ayrı ayrı yapılacaktır. Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir. VII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 4. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, 5. Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge, 6. Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler, 7. KPSS sınav sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) 8. İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) 9. Nüfus cüzdanının onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır) 10. 4 adet fotoğraf, 11. Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) 12. Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir) Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder. VIII. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ: Sınav sonuçları sınav komisyonunca Genel Müdürlüğümüz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. IX. ÜCRET Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. X. DİĞER HUSUSLAR: Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.