• BIST 1.809,65
 • Altın 757.29362
 • Dolar 13.3898
 • Euro 15.1464
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 8 °C

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sandık Başkanlarının Görevleri

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sandık Başkanlarının Görevleri

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Sandık Başkanlarının Görevleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir çok Öğretmen ve Kamu Görevlisi Sandık Kurularında ya Başkan ya da Memur üye olarak görev yapacaklar. Daha önce bu görevi yapmış olanlar vardır ancak ilk kez yapacak olacaklar kesin vardır. Bu yüzden YSK’nın aldığı kararlar çerçevesinde kamuhabermerkezi.com olarak bazı hatırlatmalarda bulunmak istedik. Sizlerde kafanıza takılanları alttaki yorum bölümüne yazabilir bizden cevap bekleyebilir veya tecrübeli takipçilerimizden cevap isteyebilirsiniz. Sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler MADDE 8- Sandık kurulu başkanı, oy verme gününden en az 48 saat önce, ilçe seçim kurulu başkanından veya görevli geçici ilçe seçim kurulu başkanından aşağıda yazılı oy verme araçlarını kontrol ederek tutanakla teslim almak ve zamanında sandık yerinde bulundurmak zorundadır (298/68). (Çuvalınızı kurstan sonra size teslim ediyorlar) Sandık kurulu başkanınca; a) Görevli olduğu sandık için ağzı mühürlü içine konulmuş numaralı sandık kurulu mührü ve iki adet “TERCİH” veya “EVET” yazılı mührü, (Çuvalınızdan çıkıyor) b) Kapalı oy verme yerlerine asılacak (Örnek: 19) numaralı açıklama levhası, (Çuvalınızdan çıkıyor) c) Kapalı oy verme yerleri sayısına eşit miktarda Örnek: 402 sayılı aday listesi, (Çuvalınızdan çıkıyor) d) Yüksek Seçim Kurulu tarafından üstü numaralanıp mühürlenen birleşik oy pusulası paketi, (Çuvalınızdan çıkıyor- Jelatine sarılı şekilde oluyor bunu kurulun önünde açmalısınız) e) Yüksek Seçim Kurulu amblemi bulunan ve ilçe seçim kurulu başkanlığı mührünü taşıyan (SARI) renkli oy zarflarına ait paket (298/78), (Çuvalınızdan çıkıyor-Sandık numarasının olduğu mühürle mühürlenecek ) f) Oy sandıklarının önüne yapıştırılacak sandık numarasını gösterir etiket, (Çuvalınızdan çıkıyor-Yanınızda bant götürün yapıştırmak için) g) Istampa, ıstampa mürekkebi, mühür mumu ve sicim ile sayfaları ilçe seçim kurulu başkanlığınca mühürlenmiş tutanak defteri, sayım cetvelleri ve tutanak kâğıtları, tükenmez kalem, (Çuvalınızdan çıkıyor) h) Her sayfası ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlü ve sonu onaylı olan iki nüsha sandık seçmen listesi ve ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklar için ise ilçe seçim kurulu başkanınca her sayfası mühürlü ve sonu onaylı tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen listesi, (Çuvalınızdan çıkıyor-Birini kapıya seçmenlerin göreceği yere asıyorsunuz diğerini seçmenlere imzalatıp Geri dönüşüm zarfına koyuyorsunuz) i) Sahiplerine verilememiş olan seçmen bilgi kâğıtları, (Muhtar getirir genelde) j) Sandık kurullarının görev ve yetkilerini gösterir (Örnek: 138) sayılı Genelge, (Çuvalınızdan çıkıyor Akıl Hocanız olacak boş kaldıkça okuyun) k) Sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin ve ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu başkan ve üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin oy kullanma haklarının bulunduğuna dair belgeler (Örnek: 142) ve diğer gerekli araçlar (298/94), (Çuvalınızdan çıkıyor-Geri Dönüşüm Zarfına koymayı sakın unutmayın) l) Oy verme kabini ve oy sandığı ilçe seçim kurulundan veya muhafaza edildiği yerden temin edilir. (İlçe Seçim Kurulu daha önceden araçlarla oy verme yerlerine teslim ediyor, iyi niyetli bir okul personeliniz varsa size yardımcı olabilir) Yukarıda sayılan araç ve gereçleri teslim alan sandık kurulu başkanı, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından daha önce kendisine adı bildirilen bina sorumlusu ile haberleşerek sandığın götürüleceği gün ve oy verme günü binada hazır bulunmasını ister (298/74). *En geç saat 7:00 da çuvalınızla beraber görev yerinizde olup kurulunuzun oluşmanızı bekleyeceksiniz. Kurulu oluşturup And içme işleminin ardından oy işlemi başlayana kadar oy verme alanını ve bir yandan da mühürleme işlemlerini hızlıca bitirerek hepsini tutanak altına almalısınız. *Çuvalınızdan çıkan her zarf ve birleşik oy pusulasının sayısını tam olarak tutanaklara işlemeniz oy verme işleminin sonunda size kolaylık sağlayacaktır. *Memur üyeyi imza listesini takip ettirmeniz faydanıza olacaktır. Çünkü oy verme işleminin sonunda sandıktan çıkacak zarf ile imza sayısının birbirini tutması gerekiyor. *Çok ekstrem bir durum olmadığı sürece saat 17:00 itibari ile oy verme işlemini sonlandıracaksınız. Eğer sırada bekleyen seçmen var ise o kişilerin kimliklerini alarak daha başka kişinin oy kullanmasına izin vermeyeceksiniz. Peki bu süreçten sonra ne yapacaksınız? Sayım ve döküm başlamadan önce yapılacak işler MADDE 35- Oy verme bitince, kurul başkanı bunu yüksek sesle ilân eder ve oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Oy sandıkları Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka bir süre öngörülmemiş ise saat 17.00'den önce açılamaz (298/96). Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından başka bir süre öngörülmemiş ise saat 17.00'den önce oylarını kullanmış olmaları halinde dahi sandık zamanından önce açılmayacaktır (298/96). Sayım ve dökümün açık olması ve sayım düzeni MADDE 36- Sayım ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunanlar sayım ve dökümü izleyebilirler. Kurul; çalışmalarının düzenli yürütülmesi bakımından, sayım ve döküm masası etrafında boş kalması gereken kısmı, bir karar ile belirtir ve bu kısım etrafında orada bulunanların bu işlemleri izlemelerine engel olmayacak (ip germek gibi) tedbirleri alabilir (298/95). Masa üzerindeki eşyaların kaldırılması, oy verenler sayısının denetlenmesi ve tutanağa geçirilerek ilanı MADDE 37- Masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa kaldırılır. Oy vermenin bittiği saat tutanak defterine geçirilir. Bundan sonra sandık seçmen listesinde yazılı seçmenlerin toplamı ile adları hizasındaki imza veya parmak izleri sayılarak oy vermiş olanların toplamı tespit edilir; Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa geçirilir ve sonuç yüksek sesle ilân edilir (298/96). Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar MADDE 38- Oy zarflarından veya birleşik oy pusulalarından kullanılmayanlar sayılır; oylarını veren seçmen sayısına eklenerek kurula teslim edilmiş bulunan birleşik oy pusulası toplamına veya zarf miktarı toplamına uygun olup olmadığı tespit edilir. Kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar ayrı ayrı paketler haline getirilerek mühürlenir, üzerlerine sayıları yazılır. Kullanılmayan birleşik oy pusulası ve zarf sayısı Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa yazılır. Sandık kurulu başkanı “TERCİH” veya “EVET” mühürlerini bir zarfa koyarak bu zarfın ağzını kapatır ve mühürler; kullanılmamış ve paketlenmiş olan birleşik oy pusulaları ve zarflarla birlikte, “TERCİH” veya “EVET” mühürleri konulmuş olan bu zarfı ilçe seçim veya görevli geçici ilçe seçim kuruluna teslim edilecek torbaya koyar (“TERCİH” veya “EVET” mührünü taşıyan kapalı zarfın konduğu) ve torbanın bu kısmını sicimle bağlar. Bu işlemler bitirildikten sonra sandıktan çıkacak birleşik oy pusulalarının konmasına yarayan torbanın boş olduğu tespit ve ilân olunur. Bütün bu işlemler tutanağa geçirilir (298/97). Sandığın açılması, zarfların sayılması, geçerli ve geçersiz oy zarflarının ayrılması MADDE 39- Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından açılır. (Bu arada izleyicilerden karışan çok olacaktır kararlı olun) Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. İki sayım arasında fark olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit edilir. Tespit edilen zarf sayısı, o seçime ait özel tutanağın Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) ilgili yerine işlenir. Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden aşağıdaki şekilde kontrol edilir.  Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,  Üzerinde Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan,  Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,  Tamamı yırtılmış olan,  Üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan, zarflar geçersiz sayılır. Ancak; Zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır. İtiraza uğrayan zarflar ile itiraza uğramadan geçersiz sayılan zarflar, başkan tarafından bir kenara ayrılır. Sandık kurulu, bütün zarflar kontrol edildikten sonra, itiraza uğrayan zarfları inceleyerek, geçerli veya geçersiz sayılması yönünde kararını verir. Bundan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz oy zarflarının toplam sayısı ayrı ayrı tutanağın ilgili yerine işlenir. Geçersiz zarflar paketlenir ve paketin üzeri mühürlenerek zarf sayısı yazılır. Bu zarflar saklanır ve kesinlikle açılmaz. Bu işlemler yapıldıktan sonra, o sandıktan çıkan geçerli ve geçersiz zarfların toplam sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy kullanan seçmen sayısına eşit veya eksik ise başkaca bir işlem yapılmaz. (BURASI ÖNEMLİ EN SİNİR BOZUCU DURUM BUDUR) Zarf sayısı oy kullanan seçmen sayısından fazla ise eşitliği sağlamak için önce geçersiz zarf sayısı düşülür. Geçersiz zarf sayısının düşülmesi halinde de eşitlik sağlanamıyorsa, sandık kurulu başkanı geçerli zarflar arasından, eşitliği sağlayacak sayıda zarfı gelişigüzel çeker ve bu zarflar açılmadan derhal yakılarak imha edilir. İmha edilen zarf sayısı tutanağa yazılır Örnek: 404 (referandumda Örnek: 404/A). Yukarıda belirtilen işlemler bittikten sonra, geçerli oy zarfları sandığın içine tekrar konularak sayıma geçilir. Bütün bu işlemler ayrıca tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri  tarafından imzalanır ve mühürlenir. Sandıklar, bütün seçimlere ait sayım ve döküm işlemleri bitinceye kadar oy verme yerinden çıkarılamaz (298/98). Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü MADDE 40- Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır. Yapılacak şikâyet ve itirazlar, işi durdurmaz. Sandık kurulu başkanı, sayım ve döküm işine başlamadan önce, sayım döküm cetvellerinin boş ve yazısız olduğunu hazır bulunanlara gösterir. Sandık kurulu başkanı, oy sayım ve dökümünün düzenini sağlamak bakımından; a) Bir üyeyi sandıktaki zarfları kendisine vermek, b) İki üyeyi okunan oy pusulalarını sayım döküm cetvellerine işlemek, c) Bir üyeyi okunan ve dökümü yapılan oy pusulalarını ve açılan zarfları masa üzerine düzenli biçimde yerleştirmek ve korumak üzere görevlendirir. Sayım döküm cetvellerinde Örnek: 403 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 417), ilk önce birleşik oy pusulasındaki sıraya göre adayların adları soldan sağa doğru sütunların yukarısındaki hanelere yazılır. Sandık kurulu başkanı tarafından görevlendirilen üye, oy zarfını sandıktan teker teker alarak başkana verir. Başkan zarfı açarak içinden çıkan oy pusulasının ön yüzünü herkesin görebileceği ve işitebileceği şekilde okur. Birleşik oy pusulası üzerinde hangi adaya ait yere “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış ise, o adayın adı ve soyadı okunur. Adayların aldığı ve herhangi bir itiraza uğramadan geçerli sayılan her oy, okunmasını müteakiben, görevli iki üye tarafından, aynı anda sayım döküm cetvelinde o adaya ayrılmış bulunan sütundaki rakamlar birden başlamak üzere, sırasına göre çizilmek suretiyle ayrı ayrı işaretlenir. Bu işlemin usulüne uygun yapılıp yapılmadığı, sandık kurulu başkanı tarafından sürekli denetlenir. Okunan geçerli oy pusulaları ve zarfları, görevli üye tarafından, masa üzerinde düzenli biçimde yerleştirilir ve muhafaza edilir. Geçersiz sayılan veya geçerli olmasına rağmen hesaba katılmaması gereken oy pusulaları ile geçerli olup olmadığı veya hesaba katılıp katılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sayım döküm cetveline işlenmeksizin ayrılır ve sandık kurulu başkanı tarafından muhafaza altına alınır. Bütün zarfların açılıp okunması bittikten sonra; itiraz edilmeksizin geçerli sayılan ve her iki sayım döküm cetveline işlenen oy sayıları, her adayın sütununda işaretlenmiş son rakamlar karşılaştırılarak, her adayın aldığı geçerli oy sayısının iki cetvelde de aynı olup olmadığı, başkan tarafından kontrol edilir. Oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, sandık kurulunca düzenlenecek Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa yazı ve rakamla işlenir. Adayların aldıkları ve kendi hanelerine işlenmiş geçerli oy sayılarını gösterir rakamların her iki sayım döküm cetvelinde de aynı olmaması halinde ikinci sayım yapılır. İkinci sayımda, geçerli tüm oy pusulaları yeniden, tek tek okunarak, boş ve yazısız ayrı iki sayım döküm cetveline işlenir. Bu cetvellerdeki oy sayıları aynı ise, her adayın aldığı geçerli oylar toplanarak, itiraz edilmeksizin geçerli sayılan bu oyların toplam sayısı, sandık kurulunca düzenlenecek Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa yazı ve rakamla işlenir. İkinci sayımda kullanılan sayım döküm cetvelinde yer alan oy sayıları da aynı çıkmazsa, yukarıda belirtilen usule göre üçüncü sayım yapılır ve kurulun varsa siyasi partili olmayan, yoksa başkan tarafından belirlenecek üyesi tarafından tek sayım döküm cetveline işlenmek suretiyle, sonucuna göre işlem yapılır. Birden fazla sayım yapılan hallerde, bu sayımlarda kullanılan sayım döküm cetvellerinin üzerine, hangi sayıma ait olduğu büyük harflerle yazılır ve tüm cetveller muhafaza edilir. Açılan sandığa ait son geçerli zarf açılıp içindeki oy pusulası okunduktan sonra, sandık başkanı tarafından o sandığa ait açılmayan geçerli zarf olup olmadığı kontrol edilir ve açılan zarfların sayısı ile sandıktan çıkan ve tutanağa işlenmiş olan geçerli zarf sayısı karşılaştırılır ve sonuç, tutanak defterine işlenir. Geçerli oyların sayım döküm cetvellerine işlenmesinden sonra, hesaba katılıp katılmaması veya geçerli sayılıp sayılmaması yönünden tereddüt edilen veya itiraza uğrayan oy pusulaları, sandık kurulunca ayrı ayrı değerlendirilerek karara bağlanır ve bu karar, tutanak defterine yazıldıktan sonra mühürlenip imzalanır. Sandık kurulu kararı ile geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulaları, sayım döküm cetvelinde ait olduğu adaya ayrılmış bulunan sütuna işlenir. Bu şekilde geçerli sayılan veya hesaba katılan oy pusulalarının toplam sayısı, Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa ilgili yere işlenir. Geçerli sayılmayan veya hesaba katılmayan oy pusulaları, ayrı ayrı paket yapılarak bağlanır ve paketin üzeri mühürlenerek, sayısı yazılır ve saklanır. Bu oy pusulaları yakılmaz, yırtılmaz ve yok edilemez. Bunların sayısı, ilgili yere işlenir. Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandıktan sonra, sayım döküm cetvelinde adayların aldığı oyların toplam sayısı, kendi sütununun altına rakamla ve yazı ile yazılır. Sayım döküm cetvelinde, adayların aldığı oylar, orada bulunanlara, başkan tarafından yüksek sesle ilân edilir. Bu ilândan sonra, sayım döküm cetvelindeki sonuçlar, sandık sonuç tutanağına Örnek: 404 (oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek: 404/A) sayılı tutanağa işlenir. Bu bilgilerin doğruluğu, sandık başkanı tarafından sayım döküm cetveli sonuçları ile karşılaştırıldıktan sonra, sandık sonuç tutanağı, başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bütün bu işlemler, tutanak defterine geçirilerek, sandık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve mühürlenir . Aday ve siyasi parti müşahitleri, sayım masası başında yer alabilir ve oy pusulalarını görebilirler. Ancak, parti müşahitlerinin sayısı beşten fazla ise, hazır bulunanlar arasından başkan tarafından kurul önünde ad çekme suretiyle, sandık başında kalacak beş parti müşahidi her biri ayrı partiden olmak üzere tespit edilir (298/100). Geçerli olmayan oy pusulaları MADDE 41- a) Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, b) Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan, c) Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, d) Hiçbir yerine “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmamış olan, e) Adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına “TERCİH” veya “EVET” mührü basılmış olan, f) Birden fazla adaya ayrılan alana taşmış “TERCİH” veya “EVET” mührü bulunan, g) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan, h) Üzerine “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında veya “TERCİH” veya “EVET” mührü yerine herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış olan, i) Üzerinde yer alan adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş olan, j) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan birleşik oy pusulaları geçerli değildir. Ancak; Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: a) Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, b) Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması, c) Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması, d) Birleşik oy pusulasının katlanarak zarfa konulması sebebiyle “TERCİH” veya “EVET” mührü ile oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi, e) Bir adayın alanına basılan “TERCİH” veya “EVET” mührünün sadece iki adayın alanını ayıran çizgili bölgeye taşmış olması, f) Başka bir adayın alanına taşmamak kaydıyla, bir adayın alanına birden çok “TERCİH” veya “EVET” mührü basılması. GENEL ANLAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR BUNLAR EN SON GERİ DÖNÜŞÜM ZARFINDA GÖTÜRECEĞİNİZ TUTANAKTAKİ SAYILARI DA BAŞTAN BERİ SAĞLAM TUTTUĞUNUZ ZAMAN HİÇ BİR ŞEKİLDE BAŞINIZ AĞRIMAYACAKTIR. ŞİMDİDEN SEÇİMDE GÖREV ALACAK GÖREVLİ ARKADAŞLARIMIZA KAMUHABERMERKEZİ.COM OLARAK KOLAYLIKLAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN VATANIMIZA MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİZ www.kamuhabermerkezi.com ÖZEL HABER


 • Yorumlar 6
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
 • Bakanlıkların Görevde Yükselme Yönetmelikleri Yayınlanıyor28 Şubat 2015 Cumartesi 11:04
 • Hâkim ve Savcı Atama Kararı28 Şubat 2015 Cumartesi 00:26
 • İstanbul'a Mega Proje27 Şubat 2015 Cuma 11:01
 • 27 Şubat 2015 Tarihli Atama Kararları27 Şubat 2015 Cuma 07:53
 • Eğitim Bir Sen'den TEŞEKKÜR26 Şubat 2015 Perşembe 19:46
 • YURTKUR Başvuru Sonuçları Açıkandı26 Şubat 2015 Perşembe 19:27
 • Yeni Yönetim Görevi Devraldı26 Şubat 2015 Perşembe 16:28
 • Kabil'de Türk askerine bombalı saldırı26 Şubat 2015 Perşembe 11:28
 • Birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar26 Şubat 2015 Perşembe 11:04
 • ŞUBE MÜDÜRLERİ İÇİN KANUN TEKLİFİ25 Şubat 2015 Çarşamba 12:39
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.