• BIST 110.059
 • Altın 174,736
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 9 °C

Danıştay Daireleri Arasındaki İş Bölümü Değişti

Danıştay Daireleri Arasındaki İş Bölümü Değişti
15.01.2016 TARİH VE 2016/1 SAYILI DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

1 Ağustos 2016 Tarihli ve 29788 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer

Danıştay Başkanlık Kurulundan:

Karar No; 2016/32

15.01.2016 TARİH VE 2016/1 SAYILI DANIŞTAY DAVA DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Danıştay Başkanlık Kurulu 01/08/2016 tarihinde, saat 15:30’da toplandı.

2575 sayılı Danıştay Kanununa, 6723 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile eklenen Geçici 27 nci maddenin 14 üncü fıkrası uyarınca, Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01/08/2016 tarih ve 2016/31 sayılı kararıyla Onaltıncı ve Onyedinci Dairelerin kapatılması nedeniyle iş durumu ve ihtiyaç dikkate alınarak İkinci, Beşinci, Onuncu, Onbirinci ve Onikinci Daireler arasındaki iş bölümünün aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verildi.

ORTAK HÜKÜMLER

 1. İş bölümüne ilişkin bu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren on gün içinde, dava dosyaları ayrıca bir karar verilmesine yer olmaksızın karar düzeltme dosyaları dâhil listeye bağlanmak suretiyle mevcut halleriyle ilgili daireye devredilir.
 2. Bu karar, Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımı tarihinden itibaren on gün sonra uygulanmaya başlanır.

DAİRELERİN İŞ BÖLÜMÜ

İkinci Daire

 1. Aile hekimliği ve sözleşmeli sağlık personeline ilişkin mevzuattan (sözleşme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dâhil),
 2. Yüksek öğretim kurumlan öğretim elemanları hariç olmak üzere; bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri ile yüksek öğretim kurumlarında çalışan diğer kamu görevlileri hakkında uygulanan mevzuattan doğan ve Danıştay Beşinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin görevleri dışında kalan işlerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Beşinci Daire

 1. Başbakanlık, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile bu bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri hakkındaki atama, nakil, disiplin, sicil, başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödüllendirme işlemleri ile emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının rütbe ve terfi işlemlerinden,
 2. Kamu görevlilerinin re’sen emeklilik işlemlerinden,
 3. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu uyarınca tesis edilen işlemlerden (disiplin işlemleri dâhil),

ç) Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen olağanüstü hale ilişkin olarak çıkarılan Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onuncu Daire

 1. Devlet İhale Kanunu uyarınca tesis edilen ecrimisil istenilmesi ve tahliyeye ilişkin işlemlerden,
 2. 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunundan,
 3. Köy ve özel idareleri ilgilendiren mevzuattan (4342 sayılı Mera Kanunu ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar dâhil),

ç) Sınır ve toprak edinme mevzuatından (yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimi dâhil),

 1. 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanundan (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelikten ve bu mevzuat kapsamındaki işyerleri ile ilgili 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun uyarınca tesis edilen işlemler ile 394 sayılı Hafta Tatili Kanunundan kaynaklanan işlemler dâhil), 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, mülga 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, mülga 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (vergi, resim, harç dışında) uyarınca tesis edilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ait işlemler ile işyerlerine verilen idari para cezaları, işyerlerinin denetimi, tahliyesi, faaliyetten men’i, geçici ya da süresiz olarak kapatılmasına ilişkin işlemlerden,
 1. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunundan,
 2. 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanundan,
 3. Mülga 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunundan, mülga 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameden ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunundan,

ğ) Vergi davalarına bakan dava daireleri hariç, diğer dava dairelerinin görevi dışında kalan uyuşmazlıklardan,

doğan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onbirinci Daire

 1. Kamu görevlilerinin kademe ilerlemesi, derece yükselmesi, hizmet süresi, öğrenim durumu ve diğer intibak işleri ite parasal haklarına ilişkin işlerden,
 2. Re’sen emeklilik işlemleri dışında kalan kamu görevlileri emeklilik mevzuatından,
 3. 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan,

ç) Banka promosyon ödemelerine ilişkin olarak tesis edilen işlemlerden,

 1. İlkokul öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı mevzuatından,
 2. Mülga 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun île 4853 sayılı Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak ödemelere Dair Kanundan,
 3. Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun ile 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanundan,
 4. Özelleştirme uygulamaları île ilgili kamu görevlilerine ilişkin mevzuattan,

ğ) Kamu konutları ve harcırah mevzuatından,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

Onikinci Daire

 1. Kamu görevine alınma ite ilgili (kamu görevine alınma şartlarının bulunmadığının sonradan anlaşılması nedeniyle göreve son verme dâhil) işlemlerden,
 2. Adaylık statüsü ve süreci île ilgili (göreve son verme, disiplin cezaları, sicil ve başarı değerlendirmesi dâhil) işlemlerden,
 3. Disiplin cezaları ile ilgili işlemlerden,

ç) Özelleştirme uygulamaları sonucu işsiz kalanların yeniden işe alınmaları ve bu hususa ilişkin işlemlerden,

 1. Kamu görevlileri hakkında tesis edilen sözleşme yenilememe, sözleşme feshi, görevden çekilmiş sayılma, memuriyet sırasında memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi nedeniyle göreve son verme işlemlerinden,

kaynaklanan davaları ve temyiz başvurularını çözümler.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.