• BIST 95.852
 • Altın 190,702
 • Dolar 4,6622
 • Euro 5,4311
 • İstanbul 24 °C
 • Ankara 20 °C

DYK ve EK DERS SIK SORULAN SORULAR-CEVAPLAR

DYK ve EK DERS SIK SORULAN SORULAR-CEVAPLAR
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI EK DERS İLE İLGİLİ SORU ve CEVAPLAR

SORU : 1

Özel Eğitim  okulunda çalışıyorum. Ancak okulumda özel eğitim sınıfı kapatıldığı için kendi okulumda sınıf öğretmeni olarak görevlendirildim.  Şimdi ek dersimi özel eğitim öğretmeni olduğum için % 25 arttirimli mi olmalı yoksa sınıf öğretmenliğine görevlendirildiğim için normal sınıf öğretmenerinin aldığı ek ders üzerinden mi olacak?

CEVAP :1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinde "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

Kanun bu hakkı özel eğitim branşına değil, bu sınıflarda ders görevi olan öğretmene branş şartı aramaksızın vermektedir.  Bu nedenle branşınız özel eğitim olmasına rağmen özel eğitim sınıflarında derse girmiyorsanız ek ders ücretlerinizi %25 arttırımlı olarak ödenemez.

SORU : 2 kamuhabermerkezi

Okulda yeterince Fen ve Teknoloji Öğretmeni olmasına rağmen Branşı Fen ve Teknoloji olan Müdür Yardımcısı zorunlu girmesi gereken 6 saatin üzerine çıkarak 14 saate kadar girmeye hakkım var diyor. Sizce yeterince öğretmen olmasına rağmen Müdür Yardımcısının fazladan derslere girmesi yasal mıdır?

CEVAP : 2

Öncelikle yöneticilerin(6 saat) ve öğretmenlerin (15 saat) aylık karşılığı girmeleri gereken ders görevlerinin verilmesi gerekmektedir. Ardından öğretmenlerin zorunlu 6 saatlerinin dağıtılması, en nihayetinde de isteğe ve ihtiyaca bağlı (öğretmenler için 9 saat, yöneticiler için 6 saat) derslerin dağıtılması yerinde olacaktır. Yöneticilerin en fazla 12 saate kadar derse girebilirler.

SORU : 3

Meslek Lisesine  teknik öğretmen olarak yeni atandım. Müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek istiyorum bu durumda kaç saat ek ders alabilirim?

CEVAP : 3

1.         Bir eğitim kurumu yöneticiliğinden başka bir eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilen yönetici ek ders ücreti yüksek olan eğitim kurumundaki pozisyonun ücretinden yararlandırılır.

2.         Bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmakta iken yönetici olarak görevlendirilen bir öğretmen görevlendirme şartlarının tamamını karşılamak kaydıyla görevlendirildiği yönetici kadrosunun ek ders ücretinden yararlandırılır.

3.         Yukarıdaki şartların herhangi birini karşılamayan görevlendirmelerde ise ek ders kararlarının 16. maddesi gereği 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalıdır.

4.         Ek ders kararlarının 16. maddesi gereği görevlendirmelerin Bakanlık veya Valiliklerce yapılması gerekmektedir.

SORU : 4 

            Halk eğitim merkezinde idareciyim. Kendi bünyemizde  engellilere yönelik kurs açtık.  Buradaki öğrencilere branşı sınıf öğretmeni olan( ancak zihinsel engellilerle ilgili sertifikası var) bir sınıf öğretmenini görevlendirdik.  Görevli sınıf öğretmeni %25 ilaveli ek ders talep etmektedir. İlgili öğretmene ve bu kursun yöneticilerine bu ücret ödenir mi ?

CEVAP :4

             657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176. maddesinde "Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25, Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir." şeklinde bir düzenleme mevcuttur.

           Kanun bu hakkı özel eğitim branşına değil, bu sınıflarda ders görevi olan öğretmene branş şartı aramaksızın vermektedir. Bu nedenle branşı ne olursa olsun özel eğitim sınıfında derse giren bir öğretmenin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenmesi gerekmektedir.

           Maddede özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlere bu hakkı verirken, özel eğitim kurumu olmayan fakat sadece özel eğitim sınıfı olan kurumlarda ise bu hakkı yöneticilere değil, sadece o sınıflarda derse giren öğretmenlere vermektedir. Yani idarecilere bu ücret ödenemez.

SORU : 5

            Ortaokulda Okul müdürü olarak çalışmaktayım. Hafta içi 5 saat derse girip hafta sonu 9 saat yetiştirici ve destekleyici kurslarda görev alırsam kaç saat ek ders alırım?

CEVAP : 5

            16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8/(2). Maddesi şu şekildedir:

(2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

             Milli Eğitim Bakanlığı 27/01/2015 tarih ve 928552 sayı ve “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Tereddüde Düşülen Hususlar” konulu görüş yazısında da bu maddeyi işaret ederek hafta içi normal müfredat kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan yönetici ve öğretmenlerin hafta içi yetiştirme kurslarında fiilen derse girmeleri halinde girdikleri derslerin öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevini doldurduktan sonraki derslerin ise ders ücretinin ödenmesi; kursun hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde olması durumunda ise yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın girdiği derslerin tamamının ücretinin ödenmesi gerektiğini, belirtmektedir.

           Bu durumda hafta sonu fiilen girmiş olduğunuz derslerin ek ders ücretlerini alabilirsiniz.

SORU : 6

               Bulunduğum kuruma;  müdür olarak atanma şartlarım tutmadığı halde, müdür olarak ilkokulda valilik oluruyla görevlendirildim. Bu nedenle kaç saat ek ders almam gerekiyor. 20 saat almam gerekiyorsa nasıl belgelendirebilirim.

CEVAP : 6

         Bir eğitim kurumu yöneticiliğinden başka bir eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilen yönetici ek ders ücreti yüksek olan eğitim kurumundaki pozisyonun ücretinden yararlandırılır.

           Bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmakta iken yönetici olarak görevlendirilen bir öğretmen görevlendirme şartlarının tamamını karşılamak kaydıyla görevlendirildiği yönetici kadrosunun ek ders ücretinden yararlandırılır.

           Yukarıdaki şartların herhangi birini karşılamayan görevlendirmelerde ise ek ders kararlarının 16. maddesi gereği 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalıdır.

SORU : 7

        Okulumuzda 28 Saat tarih dersi bulunmaktadır. Tarihçi olarak 1 idareci 2 öğretmen bulunmaktadır 28 saati öğretmenlere versek öğretmenler maaş karşılığını doldurmuyorlar. Yönetici arkadaş ise maaş karşılığı olarak hiç derse girmemiş oluyor? Bu durumda mevzuata dersleri önce öğretmenlere sonra idareciye mi? yoksa önce idareciye sonra öğretmenlere mi verilmeli?

CEVAP : 7

             Bir okuldaki ders yükünün dağıtımında şu şekilde davranılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir:

            Öncelikle yöneticilerin(6 saat) ve öğretmenlerin (15 saat) aylık karşılığı girmeleri gereken derslerinin verilmesi gerekmektedir. Ardından öğretmenlerin zorunlu 6 saatlerinin dağıtılması, en nihayetinde de isteğe ve ihitiyaca bağlı (öğretmenler için 9 saat, yöneticiler için 6 saat) derslerin dağıtılması yerinde olacaktır. İsteğe ve ihtiyaca bağlı derslerin dağıtımında -adil olmak kaydıyla- takdir yönetimindir. Önceliğin asli görevi eğitim öğretim olan öğretmene verilmesidir.

SORU :  8

            6 saat maaş karşılığı 6 saat ücret karşılığı olmak üzere 12 saat derse giren bir orta okul müdürü kursta kaç saat daha derse girebilir?

CEVAP : 8

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: “Kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.” denilmektedir.

       Maddede açıkça belirtildiği üzere yetiştirme kurslarında yöneticilere de 10 saate kadar fiili ders görevi verilebilmektedir.

SORU : 9

Maaş karşılığını doldurmayan öğretmenlere mesai saati dışın da saat 18 00 den sonra alanlarında açık lise dersi verilebilir mi?

 

CEVAP : 9

         16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi  şu şekildedir:

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan meslekî ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde,

           Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

         Yukarıdaki maddede belirtildiği gibi açık öğretim öğrencilerinin yüzyüze eğitimleri ek ders kararlarının 8. maddesi kapsamındadır. Bu kapsamda öğretmenlere 10 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Ancak 8. madde kapsamındaki bu dersler öğretmen açısından girilmesi zorunlu dersler değildir.

SORU : 10

        Lisede yönetici olarak çalışmaktayım. 6 saat maaş karşılıği 6 saatte isteğe bağli olarak toplam 12 saat derse giriyorum. Ayni zamanda okulda açılan kursta yönetici olduğum için hafta sonu her gün için 2 şer saatten 4 saat ders ve 6 saat kurstan ders alabilir  miyim  ?

CEVAP : 10

16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın ilgili maddelerine bakıldığında;

            6.madde her bir yönetici ve öğretmenin normal müfredat kapsamında girebileceği azami ek dersi gösteriyor. 7. madde seminerlerde vb. görevlendirilenlere 30 saate kadar der. 8. maddede yetiştirme kursları vb.  kapsamda 10 saate kadar der.  9. maddeye göre sınıf öğretmenlerine ortaöğretim kurumlarında ve yaygın eğitim kurumlarında 8 saate kadar der. 12. maddesi sınav görevlerinin sınırını belirlerdi(ki bu sınırı Hakem Kurulu kaldırdı, şu anda sınır yok). 13. maddedeki belleticilik görevi için sınır 48 saattir. 17.madde ders dışı çalışmalar için 6 saate  kadar der.

          Ek ders kararlarının 10. Maddesi gereği yönetim görevlerinizden dolayı 28 saat; 6. Maddeden dolayı 6 saat; 8. Maddeden hafta sonu kurs yöneticiliğinizden dolayı 2+2=4 saat; ve yine 8. Maddeden dolayı yetiştirme kurslarında fiilen girmiş olduğunuz ders görevinizden dolayı 8 saat.

            Belirttiğiniz ders ücretlerini almanızda sakınca bulunmamaktadır,

SORU : 11

            Yatılı okulda  6 aylık görevlendirme ile müdür baş yardımcılığı görevi verildi. bu görevim karşılığı 30 saat mi ek ders alırım 18 saat mi?

CEVAP : 11

              Bir eğitim kurumu yöneticiliğinden başka bir eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilen yönetici ek ders ücreti yüksek olan eğitim kurumundaki pozisyonun ücretinden yararlandırılır. 

             Bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmakta iken yönetici olarak görevlendirilen bir öğretmen görevlendirme şartlarının tamamını karşılamak kaydıyla görevlendirildiği yönetici kadrosunun ek ders ücretinden yararlandırılır.

             Yukarıdaki şartların herhangi birini karşılamayan görevlendirmelerde ise ek ders kararlarının 16. maddesi gereği 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalıdır.

SORU : 12

          Okulumuz normal eğitim yapıyor. Ancak anasınıfımız öğlenci. Bu durumda ikili öğretimden 2 saat ek ders idarecilere yazabilir miyiz?

CEVAP :12

         29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın “ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumları yöneticilerinin ilave ek ders ücreti” başlıklı 29. maddesi “1/9/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, 2006/11350 sayılı kararın 10. Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat arttırımlı olarak ödenir.” şeklindedir.

 

             Bu nedenle bünyesinde ikili eğitim yapan anasınıfı bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilerin ek ders ücretlerini 2 saat arttırımlı olarak almaları gerektiği, değerlendirilmektedir.

SORU : 13

            Okul müdürü olarak haftada 2 saat derse giriyorum. Türkçe Öğretmeni sıkıntısından dolayı hafta sonu kurslara girmek zorundayım. Hafta sonu 6 saati tamamladıktan sonraki saatler için mi ücret alacağım yoksa hafta sonu bağımsız mı değerlendirilecek

CEVAP :13

               16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8/(2). Maddesi şu şekildedir:Kamuhabermerkezi.com

               (2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

             Milli Eğitim Bakanlığı 27/01/2015 tarih ve 928552 sayı ve “Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında Tereddüte Düşülen Hususlar” konulu görüş yazısında da bu maddeyi işaret ederek hafta içi normal müfredat kapsamında aylık karşılığı ders görevini doldurmayan yönetici ve öğretmenlerin hafta içi yetiştirme kurslarında fiilen derse girmeleri halinde girdikleri derslerin öncelikle aylık karşılığı olarak değerlendirilmesi, aylık karşılığı ders görevini doldurduktan sonraki derslerin ise ders ücretinin ödenmesi; kursun hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatillerinde olması durumunda ise yönetici ve öğretmenlerin aylık karşılığı ders görevini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın girdiği derslerin tamamının ücretinin ödenmesi gerektiğini, belirtmektedir.

SORU :  14

         Öğretmenimiz 20 saat dersi varsa,bu öğretmenimize destekleme kursunda kaç saat görev verebiliriz.

CEVAP : 14

           16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın “Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları” başlıklı 8. maddesi şu şekildedir: “Kurslarda görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.” Denmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları” açıkladı. Burada “Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dahil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir”kamuhabermerkezi.com denmektedir.

1. Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?

Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecektir.

Örnek:

a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,

b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.

 

Bu iki düzenlemeye bakıldığında iki farklı durumun ortaya çıktığı görülmektedir.

             Öğretmen sayısının yeterli olması durumunda öğretmenlere 10 saat ders, yetersiz olması durumunda ise  aynı yönergenin 11. maddesi uyarınca İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerekli tedbirleri alarak öğretmenlere 10 saatin üzerinde ders verebileceği değerlendirilmektedir.

SORU : 15

         Müdür vekili olarak görevlendirildim.  8 saat derse giriyorum.  Ek dersimi hesaplarken 18+2 şeklinde mi yoksa 20+2 şeklinde mi hesaplamam gerekiyor

CEVAP : 15

         Bir görevlendirilen yönetici ek ders ücreti yüksek olan eğitim kurumundaki pozisyonun ücretinden yararlandırılır.

          Bir eğitim kurumunda öğretmen olarak çalışmakta iken yönetici olarak görevlendirilen bir öğretmen görevlendirme şartlarının tamamını karşılamak kaydıyla görevlendirildiği yönetici kadrosunun ek ders ücretinden yararlandırılır.kamuhabermerkezi.com

           Yukarıdaki şartların herhangi birini karşılamayan görevlendirmelerde ise ek ders kararlarının 16. maddesi gereği 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılmalıdır.

SORU : 16

Okul Müdürü hafta içi 18. 00 den sonra kurs başında olursa 2 saat yönetici ek dersi alabilir mi?

 CEVAP : 16

             16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8/b/3. maddesi şu şekildedir:

              (3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.

            Bu nedenle hafta içi yetiştirme kurslarında yöneticilere yönetim görevlerinden dolayı ek ders ücreti ödenmez.

SORU : 17

          Eğitim bölgemizde öğrencilere yönelik açmış olduğumuz takviye kurları genellikle hafta içi saat 18.00  den sonradır. Bu kurslarda görevli olan kurs yöneticilerinden biri olarak ek ders ücreti alabilir miyim?

CEVAP : 17

         16/12/2006/26378 sayılı resmi gazetede yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın " Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları" başlıklı 8/b/3. maddesi şu şekildedir:

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez.kamuhabermerkezicom

Bu nedenle hafta içi yetiştirme kurslarında yöneticilere yönetim görevlerinden dolayı ek ders ücreti ödenmez.

SORU: 18

         Bana kendi okulumda kurs görevi verilmedi. Başka okulda kurslara girmek istiyorum 40 saat olayına takılmıyorum. Ancak aynı ilçede olmasına rağmen iki farklı okulda görev alabilir miyim? Böyle bir kısıtlama var mı?

CEVAP : 18

            Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin “Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11/2. maddesi şu şekildedir:

           (2)Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında millî eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde millî eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.

        Yetki Milli Eğitim Müdürlüklerindedir.

KAYNAK: www.kamuhabermerkezi.com AKTİF LİNK VERİLMEDEN KAYNAK ALINAMAZ

 • Yorumlar 15
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.