• BIST 115.450
 • Altın 166,641
 • Dolar 3,9399
 • Euro 4,8592
 • İstanbul 11 °C
 • Ankara 7 °C

Eğitim Sen'den rotasyon için özel dosya

Eğitim Sen'den rotasyon için özel dosya
Eğitim Sen'den rotasyon için özel dosya

ROTASYONA TABİ ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE!

Tüm karşı çıkmalarımıza rağmen ÖĞRETMENLERİN 2015 YILI AYNI EĞİTİM KURUMUNDA AZAMİ ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN DUYURU yayımlanmış ve bu duyuru ile aynı eğitim kurumunda 30 Eylül 2915 tarihi itibariyle 15 yıl görev yapmış öğretmenlerin rotasyon uygulamasına başlanmıştır.

Tercihte bulunmak için şimdilik 24 Temmuz’a kadar süre tanınmışsa da; Bakanlığın tercih modüllerini öngördüğü süre içerisinde açamamış olmasından kaynaklı olarak, tercihte bulunma süresini uzatması beklenmektedir.

***Yönetmeliğin 48/9 maddesine göre birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan kurumlar hariç olmak üzere, diğer okullarda ara sınıf okutan sınıf öğretmeni iseniz, aynı sınıf ve şubeye devam etmek koşulu ile, 4’üncü sınıfı okuttuğunuz ders yılının sona erdiği tarihe kadar rotasyona tabi tutulmayacaksınız. Dolayısı ile tercihte bulunmak zorunda değilsiniz.

***Yönetmeliğin 43/10 Maddesinde; “Kadrolarının olduğu ilçe gruplarında bulunan eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro açığı bulunmayan öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, aynı kapsamdaki bir sonraki atama dönemine kadar ertelenir.” Denilmektedir.

Dolayısıyla bulunduğunuz ilçe gruplarında norm kadro açığı yoksa tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ya da rotasyona tabi öğretmen sayısından daha az sayıda açık varsa, hizmet süresi sizden yüksek olan öğretmenlerle de bu açık kapatılıyorsa yine tercih yapmak zorunda değilsiniz. Çünkü resen atamalar hizmet süresi en yüksek öğretmenden başlanarak yapılacaktır. Örneğin; ilçe grubunda 2 norm kadro açığı var ve 5 öğretmen rotasyona tabi. Siz en azından 2 öğretmenden daha az hizmet yılına sahipsiniz. Bu durumda istekle ya da resen, bu 2 kadro zaten sizden daha yüksek olan hizmet yılına sahip öğretmenlerle doldurulacağından, bir sonraki atama dönemine kadar okulunuzda kalabilir ya da isteğe bağlı atamalarla yıl içinde başka okula atanarak rotasyon kapsamından çıkabilirsiniz.

***Yönetmeliğin 48/2 Maddesinde; “Duyuruda; alanlar itibariyle boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.” Denildiğinden, kurumların boş öğretmen kadroları ile birlikte  muhtemel boşalacak kurum kontenjanlarının da  ilan edilmesi ve tercihlere açılması gerekmektedir. Ancak bazı il ve ilçelerde boş kadro olmasına rağmen, buraların tercihlere yansıtılmadığı şeklinde şikayetler olmaktadır. Eğer bu tip bir uygulamaya rastlarsanız, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vererek alanlar itibariyle boş öğretmen kadrolarının tamamının tercihlere açılmasını talep ediniz. Ayrıca MEBSİS’de tercihinizi yaptıktan sonra da tercihlere açılmayan ancak boş olduğunu tespit ettiğiniz kadrolara atanmak istediğinizi belirten talebinizi aşağıdaki dilekçeyi vererek  yapınız. (Bkz Dilekçe 1)

***Duyurunun 27. maddesinde resen yapılacak atamalarda mazeret durumlarının göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir. Mazeret gözetilmeden resen atama yapılmasının önüne geçmek için, bu durumda olanların mazeretlerini gösteren belgeleriyle birlikte aşağıdaki dilekçeyi kurumlarınıza vermeniz yararınıza olacaktır. Bu dilekçe verilmese dahi, mazeret hali gözetilmeden yapılan bir atama için dava açmanız önünde bir engel yoktur. (Bkz Dilekçe 2)

 

***Tüm tercih yapan öğretmenler, ileride yaşayabilecekleri hak kayıplarına karşı dava açmak ya da Sendikamızın rotasyonun iptaline dönük açtıkları genel davanın sonuçlarından yararlanmak üzere aşağıdaki dilekçeyi kurumlarına verebilir. (Bkz Dilekçe 3)

*** Fen ve sosyal bilimler liseleri ile Anadolu liselerini sınavla kazanmış öğretmenler Resen başka bir okul türüne(Anadolu liseleri veya Fen ve sosyal bilimler liseleri dışında) atanmamak için aşağıdaki dilekçeyi kurumlarınıza vermeniz yararınıza olacaktır. Bu dilekçe verilmese dahi, resen başka bir okul türüne yapılan atama için dava açmanız önünde bir engel yoktur. (Bkz Dilekçe 4)

***4+4+4 kapsamında kademeli dönüşen okulların öğretmenlerinden 4. Sınıfı okutmasını bekleyip eşleştirilen okullara atanacakken, ara sınıflarda rotasyona tabi olup tercih yapmaları istenen öğretmenler aşağıdaki dilekçeyi vermeleri yararlarına olacaktır. (Bkz Dilekçe 5)

***Rotasyona tabi öğretmenler , en fazla 40 tercih yapacaktır. Boşalacak muhtemel öğretmen kadrolarından da tercih yapmanız faydanıza olacaktır.

 

***Okul Müdürlerinin sizin yerinize tercih yapmaları gibi bir durum söz konusu değildir.

 

***Tercih yapmak zorunda değilsiniz. Ancak bu durumda resen atamaya tabi tutulabilirsiniz. Bu durumda dava açmak isteyen üyelerimiz için elbette ki hukuki yardım yapılacaktır. Ancak bu davaların sonuçları , Yönetmelikteki rotasyon maddesinin iptali için Danıştay’a açtığımız davanın sonucuna göre şekilleneceğinden, şimdiden bu davaların olumlu sonuçlanabileceğine ilişkin bir yorumda bulunmamız mümkün değildir.

Ancak hizmet süresinin hesabında ya da rotasyona tabi olup olmama konusunda, Yönetmelik ve Kılavuza aykırı bir belirleme yapılmışsa, resen atamada mazeret durumunuz gözetilmemişse, sınavla atandığınız halde Fen, Güzel Sanatlar ve  Anadolu Lisesi dışında bir kuruma resen atanırsanız, vb. durumlarda açılabilecek davalarda olumlu sonuç alabilme ihtimali daha yüksektir.

 

(Dilekçe 1)

ADI                                        : 

            SOYADI                                 : 

            BABA ADI                             : 

            DOĞUM YERİ                       : 

            DOĞUM TARİHİ                   : 

            GÖREVİ                                 : 

T.C.KİMLİK NO                    : 

KONU :Azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme tercihleri hakkında

 

                

               (.…………………………………VALİLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE)

………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 …………………………..

 

        …………….İli ………………..İlçesi ………………………..Müdürlüğünde …………………….  öğretmeni olarak ../…/…./ tarihinden bu yana kadrolu olarak görev yapmaktayım. Halen görev yaptığım okulda çalışmaya devam etmek istiyorum. Ancak azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme kapsamında kaldığım için tercihte bulunmak zorundayım. Yönetmeliğin 48/2 Maddesinde; “Duyuruda; alanlar itibariyle boş öğretmen kadroları, bu madde kapsamında ataması yapılacaklardan boşalacak muhtemel öğretmen kadroları, başvurunun yapılma şekli, başvuru yeri ve süresi ile diğer hususlara yer verilir.” Denildiğinden, kurumların boş öğretmen kadroları ile birlikte  muhtemel boşalacak kurum kontenjanlarının da  ilan edilmesi ve tercihlere açılması gerekmektedir.

Buna rağmen, aşağıda adı belirtilen okullarda alanımda boş kadro olmasına rağmen, tercih edebileceğim kurumlar listesinde gösterilmediğinden MEBSİS üzerinden elektronik başvurumu yapamadığım için yazılı başvuru yapmak zorunda kalmış bulunmaktayım. İlgili okullardan hizmet puanımın yettiği herhangi birine atanmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.         

 

 

                                   İmza               

                             Adı Soyadı

ADRES           :

(Dilekçe 2)

 

ADI                                        : 

            SOYADI                                 : 

            BABA ADI                             : 

            DOĞUM YERİ                       : 

            DOĞUM TARİHİ                   : 

            GÖREVİ                                 : 

T.C.KİMLİK NO                    : 

KONU :Azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme tercihleri hakkında

 

                

               (.…………………………………VALİLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE)

………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 ………………..

 

        …………….İli ………………..İlçesi ………………………..Müdürlüğünde ……………………. …………………….  öğretmeni olarak ../…/…./ tarihinden bu yana kadrolu olarak görev yapmaktayım.  Halen görev yaptığım okulda çalışmaya devam etmek istiyorum.  Ancak resen atamaya maruz kalırsam, Öğretmenlerin 2015 Yılı Aynı Eğitim Kurumunda Azami Çalışma Süresine Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyurunun 27. Maddesindeki “Resen yapılacak atamalarda mazeret durumları göz önünde bulundurulacaktır” hükmü gereği, aile birliği/sağlık mazeretimin göz önünde bulundurulmasını talep ediyorum. Aksi takdirde

tüm hukuksal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

 

Gereğini arz ederim.         

 

 

                                   İmza               

                             Adı Soyadı

ADRES           :

 

(Dilekçe 3)

ADI                                        : 

            SOYADI                                 : 

            BABA ADI                             : 

            DOĞUM YERİ                       : 

            DOĞUM TARİHİ                   : 

            GÖREVİ                                 : 

T.C.KİMLİK NO                    : 

KONU :Azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme tercihleri hakkında

 

                

               (.…………………………………VALİLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE)

………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 ………………

 

        …………….İli ………………..İlçesi ………………………..Müdürlüğünde ……………………. …………………….  öğretmeni olarak ../…/…./ tarihinden bu yana kadrolu olarak görev yapmaktayım.  Halen görev yaptığım okulda çalışmaya devam etmek istiyorum.  Ancak azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme kapsamındaki tercihlerimi re’sen atama baskısı altında yapıyorum. İradem dışı bu tercih listesine göre atanmam veya valilikçe re’sen atanmam halinde tüm hukuksal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

 

Gereğini arz ederim.         

 

 

                                   İmza               

                             Adı Soyadı

ADRES           :

 

(Dilekçe 4)

 

ADI                                        : 

            SOYADI                                 : 

            BABA ADI                             : 

            DOĞUM YERİ                       : 

            DOĞUM TARİHİ                   : 

            GÖREVİ                                 : 

T.C.KİMLİK NO                    : 

KONU :Azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme tercihleri hakkında

 

                

               (.…………………………………VALİLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE)

………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 …………………….

 

        …………….İli ………………..İlçesi ………………………..Müdürlüğünde ……………………. …………………….  öğretmeni olarak ../…/…./ tarihinden bu yana kadrolu olarak görev yapmaktayım.  Halen görev yaptığım okulda çalışmaya devam etmek istiyorum.  Ancak resen atamaya maruz kalırsam,sınavla atandığım dikkate alınarak kazanılmış haklara saygı  ve liyakat ilkesinin bir gereği olarak Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu liseleri dışındaki okullara resen atamamın yapılmamasını  talep ediyorum. Aksi takdirde tüm hukuksal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

Gereğini arz ederim.         

 

 

                                   İmza               

                             Adı Soyadı

ADRES           :

 (Dilekçe 5)

 

 

ADI                                        : 

            SOYADI                               : 

            BABA ADI                           : 

            DOĞUM YERİ                    : 

            DOĞUM TARİHİ                            : 

            GÖREVİ                                : 

T.C.KİMLİK NO                  : 

KONU            :Azami çalışma süresine bağlı yer değiştirme tercihleri hakkında

 

                

               (.…………………………………VALİLİĞİ’NE SUNULMAK ÜZERE)

………………………………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                 …

 

        …………….İli ………………..İlçesi ………………………..Müdürlüğünde ……………………. …………………….  öğretmeni olarak ../…/…./ tarihinden bu yana kadrolu olarak görev yapmaktayım.  ………………………. Okulunda görev yapmakta iken 4+4+4 kapsamında okulumuz Ortaokula dönüşmüş ve kademeli olarak …………………….. İlkokulu ile ilişkilendirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda üç yıldır 4.sınıfı tamamlayan sınıf öğretmenlerin ataması adı geçen okula yapılmaktadır. 20..-20... öğretim yılının sona erdiği ………………………….. tarihi itibarıyla benim atamamın da adı geçen okula yapılması için süreç başlamıştır. Bu bağlamda söz konusu okula atamam yapılması gerekirken 6.7.2015 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca tarafıma mesaj gönderilmiş ve zorunlu yer değiştirme kapsamında olduğum, okul müdürlüğü ile iletişime geçmem gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle dönüşüm kapsamında üç yıl önce başlayan ve sürecin sona erdirilerek ilişkilendirildiğimiz ………….. İlkokulu’na atamamın yapılmasını ve rotasyon kapsamından çıkarılmamı talep ediyorum. 

Aksi takdirde tüm hukuksal yollara başvurma hakkımı saklı tutuyorum.

Gereğini arz ederim.          

 

 

                                   İmza               

                             Adı Soyadı          

ADRES          :

Etiketler: ,
 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.