• BIST 117.216
 • Altın 165,687
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 6 °C

GATA'nın Sağlık Bakanlığı'na Devri Usul ve Esasları

GATA'nın Sağlık Bakanlığı'na Devri Usul ve Esasları
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKER HASTANELERİNİN DEVRİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimlerinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine; Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşlarının Sağlık Bakanlığına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kıırumuna) devrine ve personelin geçişine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir,

 1. Bu Usul ve Esaslar, ekli 1 sayılı listede belirtilen yükseköğretim birimleri ile ekli 2 sayılı listede yer alan sağlık kuruluşlarım, bunların kullanımındaki taşınır ve taşınmazlan ve buralarda çalışan personeli kapsar.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 1. Bakanlık: Sağlık Bakanlığını ve bağlı kuruluşlarından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum unu,
 2. Sağlık kuruluşu: Devir kapsamında bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları vc bunlara bağlı hizmet birimlerini,
 3. Üniversite: Sağlık Bilimleri Üniversitesini,

ç) Yükseköğretim birimi; Devir kapsamında otan Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı bütün yükseköğretim birimlerini,

ifade eder.

Devredilen kurumlar

MADDE 3- (1) Ekli 1 sayılı listede belirtilen Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir. Bunların kullanımındaki taşınmazlar Üniversiteye tahsis edilir.

 1. Ekli 2 sayılı listede belirtilen sağlık kuruluşları; bütün hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığına devredilmiştir. Bunların kullanımındaki taşınmazlar Bakanlığa tahsis edilir. Devredilen sağlık kuruluşlarına bağlı olarak hizmet veren birimlerden Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları karargâhlarında olanlar devir kapsamı dışında tutulur.
 2. Devir kapsamındaki yükseköğretim birimleri ve sağlık kuruluşları; fiili devir ve teslim talihine kadar hizmet ve faaliyetlerini mevcut mevzuat ve kurallara göre yürütür; personelin görev, yetki ve sorumlulukları buna göre devam eder; devir iş ve işlemlerinin yapılmasını da sağlar.

Devredilen taşınır ve taşınmazların kapsamı

MADDE 4- (1) Devredilen yükseköğretim birimlerinde mevcut olan taşınırlar Üniversiteye, sağlık kuruluşlarında mevcut olan taşınırlar da Bakanlığa devredilir. Ancak mevcut taşınırlardan, devirden soma amacına uygun olarak kullanımı mümkün olmayan ve münhasıran Türk Silahlan Kuvvetlerince kullanılabilen taşınırlar Tespit Komisyonlarınca devir kapsamı dışında tutulur.

 1. Devredilen sağlık kuruluşlarının ihtiyacı için tedarik edilmiş olan ancak halen merkez teşkilatların depolarında bulunan taşımı- ve sarf malzemelerinden, Türk Silahlı Kuvvetleri. Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıkları birinci basamak sağlık teşkilleri tarafından kullanılması mümkün olmayan ve/veya ihtiyaç fazlası olanlar da Bakanlığa devredilir. Bakanlığa devredilecek taşınır ve sarf malzemelerinin tespiti, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri ile ilgili uzmanlardan kurulacak komisyonca yapılır.
 2. Devredilen sağlık kuruluşlarından müstakil yerleşkede bulunanların taşınmazları, müştemilatıyla birlikte bütün olarak Bakanlığa tahsis edilir. Başka hizmet birimleriyle aynı yerleşkede bulunan sağlık kuruluşlarının kullanımındaki taşınmazların ise, sağlık hizmetinin optimal ve standartlara uygun olarak verilmesi, gelişimi, modernizasyonu ve kapasite artırımı da dikkate alınarak ihtiyaç kadar olan kısmı ifraz edilerek tahsisi yapılır.

Personelin devri

MADDE 5- (1) Devredilen yükseköğretim birimlerinde öğretim elemanı olarak çalışmakta olan personel ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel, Üniversitenin öğretim elamanları ve idari personeli için tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolarına nakledilir. Öğretim elemanı olmayan askeri personelden devredilen yükseköğretim birimlerinde hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de Üniversite kadrolarına nakledilir. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.

 1. Devredilen sağlık kuruluşlarında çalışmakta olan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına giren personel İle 657 sayılı Kanıma tabi personel (Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının mutlak ihtiyaç duyduğu personel hariç olmak üzere) Bakanlığa tahsis edilmiş durumlarına uygun kadrolara nakledilir. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı kapsamına girmeyen askeri personelden devredilen sağlık kuruluşlarında hizmetine ihtiyaç duyulan teknik personel de durumlarına uygun bulunan Bakanlık kadrolarına nakledilir. Diğer askeri personel ise Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.
 2. Devredilen personelin devirden önce işgal ettikleri kadro ve pozisyonlara göre Bakanlık ve Üniversitede atanacakları kadro ve pozisyon karşılıkları ekli 3 sayılı listede gösterilmiştir.
 3. Devir kapsamında olmakla beraber 19/8/2016 tarihine kadar emeklilik dilekçesi vermiş bulunan personel devir kapsamı dışında tutulur ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarında ihtiyaç bulunan kadrolara naklen atanır.
 4. Devredilen yükseköğretim birimlerinde ve sağlık kuruluşlarında görevli olmakla birlikte kadroları başka kuramlarda bulunan personelin devredilmeleri veya naklen atanmalarına ilişkin iş ve işlemlerden, kadrolarının bulunduğu kurumlarca yapılması gerekenler bu kurumlarca yapılır.
 5. Yükseköğretim birimlerinin devrinden önce akademik kadrolara atanmak üzere usulüne uygun olarak başvurusunu yapmış olanların iş ve işlemleri Üniversite tarafından devam ettirilir. Uzmanlık ve yan dal uzmanlık sınavım kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlar, kıta, kurum ve karargâhlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla devredilen personel kapsamında Üniversitenin araştırma görevlisi kadrolarına atanır. Devredilen yükseköğretim birimlerinde lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler (yabancı öğrenciler dâhil) ile bu hakkı kazanmış olanlar eğitimlerine Üniversitede devam eder.
 6. Askeri sağlık teşkillerinin yönetildiği merkez veya bölge teşkilatlarında görevli olup, sağlık teşkillerinin devri sebebiyle hizmetine ihtiyaç kalmayan sağlık ve yardımcı sağlık personelinden devir kapsamına alınacaklar, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir.
 7. Devredilen askeri personel, saklı tutulan haklan dışında atandıkları kadroların tabi olduğu personel hukukuna ve Bakanlık veya Üniversitenin mevzuatına tabidir. Bunlar görevleri esnasında askeri üniforma giymezler.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının tabip ihtiyacının karşılanması

MADDE 6- (1) Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlıklarının tabip ihtiyacı ile seyyar hastanelerinde, çok maksatlı amfibi hücum ve denizaltı kurtarma ve yedekleme gemilerinde görevlendirilecek tabipler, Bakanlık ile Milli Savunma veya İçişleri Bakanlıkları arasında yapılacak protokoller çerçevesinde karşılanır ve belirlenir.

(2) Savaş hali ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası harekât kapsamındaki yükümlülükleri nedeniyle yurtdışında verilecek askeri sağlık hizmetleri, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılacak protokollerle düzenlenir.

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esasları Bakanlar Kurulu yürütür

20160817-2_000004.jpg20160817-2_000005.jpg20160817-2_000006.jpg20160817-2_000007.jpg20160817-2_000008.jpg20160817-2_000009.jpg

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.