• BIST 2.014,21
 • Altın 782.68597
 • Dolar 13.3575
 • Euro 15.085
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara -7 °C

Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı

Gazi Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜĞÜ’NDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsünün aşağıda belirtilen Anabilim Dalı ve Bilim Dallarına2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı GüzYarıyılı için Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktoraöğrencileri alınacaktır. Önemli Tarihler Programlar ve Kontenjanları Başvuru Şartları Tezli Yüksek Lisans Özel Şartları Doktora Özel Şartları Tezsiz Yüksek Lisans Özel Şartları Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar Değerlendirme İstenilen Belgeler Başvuru Adresi için: http://onkayit.gazi.edu.tr/enstitu/

ÖNEMLİ TARİHLER
İnternetten online başvuru yapılması26 Mayıs-25 Haziran 2014
Başvuru listelerinin enstitü tarafından ilanı27 Haziran 2014
Ön kayıt: belge teslimi, kontrol işlemleri ve belge onayı (tüm adaylar tarafından ilgili enstitüye teslim)30 Haziran-4 Temmuz 2014 (Mesai Saatleri İçinde)
Lisansüstü programlarda sınava girmeye hak kazanan adayların ilanı (tezsiz programlar hariç)8 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara giriş sınavları (tezsiz programlar hariç)9-11 Temmuz 2014
Kesin kayıt hakkı kazanan aday listelerinin ilanı15 Temmuz 2014
Kesin kayıt tarihleri16-18, 21 Temmuz 2014
Tezli/Tezsiz programlarda 1. yedek kontenjan ilanı ve kaydı22-23 Temmuz 2014
Tezli/Tezsiz programlarda 2. yedek kontenjan ilanı ve kaydı24-25 Temmuz 2014

NOT: 1- Ders kayıtları, Danışman onayları, Derslerin başlanması ve Ders ekleme-bırakma tarihleri 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi belirlendikten sonra ilan edilecektir. 2- Yabancı uyruklu, protokol dâhilinde veya bölüm birincileri için kontenjan açılması halinde bu kontenjanlara başvuracak adayların belge teslim tarihleri ilgili enstitüler tarafından ayrıca ilan edilecektir. PROGRAMLAR ve KONTENJANLARI:

ANABİLİM DALIBİLİM DALIYÜKSEK LİSANSDOKTORAALES Puan TürüYab.Uy. Kontenjan
Tezli YüksekLisansTezsiz Yüksek LisansYüksek LisansDoktora
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi ve Denetimi15+3*255Eşit Ağırlık Sözel21
Eğitim Programları ve Öğretim15-10Sözel21
Eğitimde ProgramGeliştirme3*--Eşit Ağırlık Sözel Sayısal--
Eğitimin Sosyal ve TarihiTemelleri15--Sözel2-
Eğitim Teknolojileri15-5Sözel21
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık10-6Eşit Ağırlık22
Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme10+3*--Eşit Ağırlık--
Güzel SanatlarEğitimiResim-İş Öğretmenliği15-5Eşit Ağırlık Sözel Sayısal11
Müzik Öğretmenliği12-5Eşit Ağırlık Sözel Sayısal32
İlköğretimFen Bilgisi Öğretmenliği20-10Sayısal22
Sosyal BilgilerÖğretmenliği15-10Sözel33
Sınıf Öğretmenliği2035-Eşit Ağırlık5-
Matematik Öğretmenliği20-6Sayısal21
Okulöncesi Öğretmenliği20-10Eşit Ağırlık55
Ortaöğretim Fen ve Matematik AlanlarEğitimiBiyoloji Öğretmenliği15-5Sayısal--
Fizik Öğretmenliği20-2Sayısal--
Kimya Öğretmenliği10-2Sayısal--
Matematik Öğretmenliği15-5Sayısal--
Ortaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiCoğrafya Öğretmenliği15-6Eşit Ağırlık54
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği15-5Sözel52
Tarih Öğretmenliği15-5Sözel32
Felsefe Grubu Öğretmenliği15-3Eşit Ağırlık Sözel2-
Yabancı DillerEğitimiAlmanca Öğretmenliği10--Sözel5-
İngilizce Öğretmenliği15+6*+6**-8+1**Sözel Eşit Ağırlık Sayısal74
Fransızca Öğretmenliği10-3Sözel22
Arapça Öğretmenliği10-5Sözel22
Türkçe EğitimiTürkçe Eğitimi15-10Sözel55
Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi15+1*--Sözel5-
Yurt Dışındaki TürkÇocuklarına TürkçeÖğretimi10--Sözel5-
Özel EğitimGörme Engelliler Eğitimi10-Eşit Ağırlık2-
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri EğitimiBilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Eğitimi5+2*-5Eşit Ağırlık22
Beden Eğitimi veSporBeden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği5+8*-5Eşit Ağırlık Sözel Sayısal22

* Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanları ** Kara Harp Okulu kontenjanları BAŞVURU ŞARTLARI GENEL ŞARTLAR

 1. Adayların yüksek lisans ve bütünleşik doktora programlarına başvurabilmeleri için dört yıllık lisans diploması, doktora/sanatta yeterlik programlarına başvurabilmeleri için yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
 2. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.
 3. Adaylar başvurdukları tezli programın puan türünde ALES’ten 60,00 ve üzeri (2011 yılı güz dönemi ve daha sonraki yıllardaki ALES puanları geçerlidir), tezsiz programlarda ise 55,00 ve üzeri puana sahip olmaları veya Yükseköğretim Kurulunca Denkliği verilmiş sınavların birisinden eş değer puan almaları gerekir. Ancak, enstitülerin Senato tarafından belirlenen bazı ana sanat/sanat dallarına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz. Bu dallar, ilgili enstitülerce ilan edilir.
 4. Doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından 55 ve üzerinde bir puana sahip olmak şartı aranır. İlgili anabilim/ana sanat/bilim/sanat dalları akademik kurullarınca belirlenen, yüksek lisans programlarına başvuru için KPDS/ÜDS/YDS veya Yükseköğretim Kurulunca denkliği verilmiş sınavlardan birine ait yabancı dil belgesine sahip olma şartı ve/veya bu sınavlara ait taban puanlar ilgili enstitülerce ilan edilir.
 5. Diploma ya da Not Döküm Belgesinde 100’lük sisteme göre notu bulunmayan adaylar başvurularında, mezun oldukları üniversitesi tarafından onaylanmış not dönüşüm tablosunu kullanacaklar ve belge teslimi yaptığı ve başvurusunu onaylattığı ön kayıt sırasında bu tabloyu enstitüye ibraz edeceklerdir. Not dönüşün tablosu bulunmayan üniversiteler için YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınır. EK 1.a: YÖK Dönüşüm Tablosu için tıklayınız. EK 1.b: Gazi Üniversitesi Dönüşüm Tablosu için tıklayınız.
 6. Mektup veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
 7. Kendi imkânları ile lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar ilanda belirtilen şartları yerine getirmek kaydıyla lisansüstü programlara kabul edilir.
 8. Adaylar Gazi Üniversitesi bünyesindeki lisansüstü programlardan en fazla ikisine ve tezsiz lisansüstü programlardan en fazla ikisine başvurabilir. Başvurulan iki programın giriş mülakat/yazılı sınav saatlerinin veya kesin kayıt sonrası ders programlarının çakışması durumunda Enstitünün sorumluluğu yoktur.
 9. İlan edilen süre içerisinde kesin kaydını yaptırmayan adayların yerine yedek kayıt hakkı kazanan adaylar, ilgili enstitünün web sayfasında ilan edilir. Yedek kayıt işlemleri de belirtilen takvime göre yapılır.
 10. Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanmış lisansüstü eğitim protokolleri kapsamında belirlenmiş aday kontenjanları, listelere ilave edilecektir.

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLAR:

ANABİLİM DALIBİLİM DALIÖZEL ŞARTLAR
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi ve DenetimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN En az iki (2) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak.
Eğitimde Programları ve ÖğretimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir.
Eğitimin Sosyal ve Tarihi TemelleriT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir
Eğitim TeknolojileriT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış adaylar başvurabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Lisans düzeyinde öğretmen yetiştiren bir yüksek öğretim programından mezun olanlar ve / veya Fen ve/veya Edebiyat Fakültesi mezunları ve /veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmakla beraber pedagojik eğitimi almış yabancı uyruklu ve söz konusu eğitimlerinin yurt dışında almışlar ise YÖK denkliği sağlamış olan adaylar başvurabilir
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans PDR mezunu olmak. ÜDS-KPDS ya da dengi bir sınavdan en az 50 almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: TÖMER belgesi, 2 adet referans mektubu, PDR veya Psikoloji mezunu olmak. Anabilim Dalının belirlediği lisans derslerini ilk yılın iki döneminde tamamlamak.
Eğitimde Ölçme Ve DeğerlendirmeYDS’den en az 50 puan almış olmak.
Güzel Sanatlar EğitimiResim-İş ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil.) YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik, tekstil)
Müzik Öğretmenliği
İlköğretimFen Bilgisi ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği lisans mezunu olmak.
Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgilere temel oluşturan disiplinlerden birinde 4 yıllık lisans öğrenimini tamamlamış olmak.
Sınıf ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sınıf öğretmenliği mezunu olmak.
Matematik ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Herhangi bir Matematik bölümü ya da Matematik eğitimi Anabilim dalı mezunu olmak.
Okulöncesi ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Okul öncesi Eğitimi lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Okul öncesi Eğitimi lisans mezunu olmak.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar EğitimiBiyoloji ÖğretmenliğiBiyoloji, Biyoloji Eğitimi ve Fen Bilgisi Eğitimi mezunu olmak.
Fizik ÖğretmenliğiÜniversitelerin, Fizik Eğitimi ABD ve Fizik Lisans programlarından mezun olmak.
Kimya ÖğretmenliğiKimya Eğitimi mezunları,Fen Fakültesi Kimya mezunları Ve Kimya Mühendisleri Mezunları başvurabilir. Fen Fakültesi Kimya mezunları ve Kimya Mühendisliği Mezunları Alan Eğitimi ile ilgili bilimsel hazırlık dersi alırlar.
Matematik ÖğretmenliğiÜniversitelerin, OFMA Matematik Eğitimi ABD, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD ve Matematik Lisans Programlarından mezun olmak.
Ortaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiCoğrafya ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü*, Türkçe Öğretmenliği*, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü* mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin eğitim-öğretimi alanında lisans eğitimi yapmış olmak. * *Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı dışından mezun olanlar gerekli bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.
Tarih ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi ya da Tarih Bölümü lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: -
Felsefe ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Felsefe veya Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.
Yabancı Diller Eğitimiİngilizce ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN ; İngilizce YDS den en az 80 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : İngilizce YDS den en az 80 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Fransızca ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Fransızca YDS den en az 80 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Almanca ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Alman Dili Eğitimi veya Alman Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak. Diğer bölüm mezunları YDS Almanca puan türünde en az 85 puan almış ve bilimsel hazırlık okumak kaydıyla başvuru yapabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Alman Dili Eğitimi veya Alman Dili ve Edebiyatı Lisans mezunu olmak. Diğer bölüm mezunları YDS Almanca puan türünde en az 85 puan almış ve bilimsel hazırlık okumak kaydıyla başvuru yapabilir.
Arapça ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarından lisans mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 40 puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarından lisans mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 40 puan almış olmak.
Türkçe EğitimiTürkçe ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakülteleri kapsamındaki herhangi bir lisans programından mezun olmak.* YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakülteleri kapsamındaki herhangi bir lisans programından mezun olmak.*
Yabancı Dil Olarak Türkçenin ÖğretimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakültelerine bağlı lisans programlarının birinden mezun olmak.* YDS’den en az 55 almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Eğitim Fakültelerine bağlı lisans programlarının birinden mezun olmak.*
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçenin ÖğretimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Lisans programından mezun olmak.* YDS’den en az 50 almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Lisans programından mezun olmak.*
*(Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı haricindeki lisans mezunlarına 1 yıl bilimsel hazırlık verilecektir.)
Özel EğitimGörme Engelliler EğitimiLisans programından Özel Eğitim, Görme Engellilerin Eğitimi, Zihin Engellilerin Eğitimi, İşitme Engelli mezunları başvurabilir.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiAlan sınırlaması yok.
Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiSadece Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunları müracaat edebilir.

ÖNEMLİ NOT: Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. DOKTORA ÖZEL ŞARTLARI:

ANABİLİM DALIBİLİM DALIÖZEL ŞARTLAR
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi ve DenetimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
Eğitim Programları ve ÖğretimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: “Eğitim Programları ve Öğretimi”,” “Eğitimde Program Geliştirme”, ”Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri” ve “Eğitim Teknolojisi” alanlarından birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: “Eğitim Programları ve Öğretimi”,” “Eğitimde Program Geliştirme”, ”Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri” ve “Eğitim Teknolojisi” alanlarından birinde yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.
Eğitim TeknolojisiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış adaylar başvurabilir. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Eğitim Teknolojisi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve/veya söz konusu eğitimlerini yurt dışında almışlar ise YÖK denkliğini sağlamış olan adaylar başvurabilir.
Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Lisans ve Yüksek Lisans PDR mezunu olmak. ÜDS-KPDS ya da dengi bir sınavdan en az 55 almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: ÜDS-KPDS ya da dengi bir sınavdan en az 60 almış olmak. TÖMER belgesi, 2 adet referans mektubu, PDR veya Psikoloji mezunu olmak. Anabilim Dalının belirlediği lisans ve yüksek lisans derslerini üç döneminde tamamlamak.
Güzel Sanatlar EğitimiResim-İş ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil.) YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Güzel Sanatlar alanı mezunu olmak. (resim, heykel, grafik, seramik,tekstil)
Müzik ÖğretmenliğiAlan sınırlaması yok.
İlköğretimFen Bilgisi ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği ve Biyoloji Öğretmenliği alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Tarih Eğitimi, Coğrafya Eğitimi yüksek lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Sosyal Bilgilere temel oluşturan disiplinlerden birinde yüksek lisans öğrenimini tamamlamış olmak.
Matematik ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Matematik Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Okulöncesi ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Okul öncesi Eğitimi lisans ve yüksek lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Çocuk Gelişimi Eğitimi, Çocuk Gelişimi, Okul öncesi Eğitimi lisans ve yüksek lisans mezunu olmak.
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar EğitimiBiyoloji ÖğretmenliğiBiyoloji, Biyoloji Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitiminden yüksek lisans mezunu olmak.
Fizik ÖğretmenliğiFizik Eğitimi Anabilin Dalında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Kimya ÖğretmenliğiKimya Eğitiminde Yüksek Lisans yapmış olmak.
Matematik ÖğretmenliğiÜniversitelerin, OFMA Matematik Eğitimi ABD, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ABD ve Matematik Yüksek Lisans Programlarından mezun olmak.
Ortaöğretim Sosyal Alanlar EğitimiCoğrafya ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN Coğrafya Öğretmenliği veya Coğrafya Bölümü, yüksek lisans mezunu olmak.
Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü*, Türkçe Öğretmenliği*, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü* yüksek lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: Dil, dil ve edebiyat ile bu bölümlerin eğitim-öğretimi alanında yüksek lisans eğitimi yapmış olmak. * *Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Anabilim Dalı dışından mezun olanlar gerekli bilimsel hazırlık derslerini almak zorundadır.
Tarih ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN: Tarih Eğitimi ya da Tarih Bölümü lisans mezunu olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN: -
Felsefe Öğretmenliğiİlgili alan mezunu olmak.
Yabancı Diller Eğitimiİngilizce ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN ; Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak, İngilizce YDS den en az 85 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Tezli Yüksek Lisansını İngiliz Dili Eğitimi alanında yapmış olmak, İngilizce YDS den en az 85 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Fransızca ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Fransızca YDS den en az 85 veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen uluslar arası sınavlardan eşdeğerliği puan almış olmak.
Arapça ÖğretmenliğiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarından yüksek lisans mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 60 puan almış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Arapça Öğretmenliği veya Arap Dili ve Edebiyatı alanlarından yüksek lisans mezunu olmak. Arapça YDS’ den en az 60 puan almış olmak.
Türkçe EğitimiTürkçe EğitimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe Eğitimi, Türk Dili Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. YABANCI UYRUKLULAR İÇİN : Türkçe Eğitimi, Türk Dili Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü alanlarında yüksek lisans yapmış olmak.
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri EğitimiAlan sınırlaması yok.
Beden Eğitimi ve SporBeden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiYüksek Lisansını Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim dalında yapmış olmak.

ÖNEMLİ NOT : Lisansüstü programlara kabul edilen, ancak lisans ya da yüksek lisans derecesini başvurdukları lisansüstü programdan farklı programlarda almış olanlara “Bilimsel Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programın süresi en çok bir yıldır. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖZEL ŞARTLARI:

ANABİLİM DALIBİLİM DALIÖZEL ŞARTLAR
Eğitim BilimleriEğitim Yönetimi ve DenetimiT.C. UYRUKLULAR İÇİN En az üç (3) yıl eğitim öğretim, yönetim veya denetim alanında iş deneyimine sahip olmak.
İlköğretim Anabilim DalıSınıf ÖğretmenliğiEğitim Fakültesi mezunu olmak.

*Tezsiz yüksek lisans programı öğrenim harçları kredi x 100 TL’dir. Programlar toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla alacağı dersler ile dönem projesinden oluşur. Programı tamamlama süresi azami 3 yıldır. BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1- Adaylar, ön kayıt işlemlerini http://ogrenci.gazi.edu.tr adresindeki Enstitü Ön Kayıt Bilgi Sistemi bağlantısından şifre alarak ve sisteme erişip gerekli alanları doldurarak, internet üzerinden yaparlar. Ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların bilgileri tam ve doğru girdiklerine dair onay vermeleri gerekmektedir. Onaydan sonra program değişikliği ya da herhangi başka bir düzeltme yapılmayacağından, bilgilerin doğruluğundan emin olduktan sonra onay verilmelidir. Aday tarafından onay verilmeyen başvurular geçersiz sayılır. 2- Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar, 30 Haziran-4 Temmuz 2014tarihleri arasında belge teslimi, kontrol işlemleri ve başvuru onayı için bizzat kendileri ilgili enstitülere geleceklerdir. Belgelerini enstitüye ibraz etmeyen ve doğruluğunu onaylatmayan adayların ön kayıtları yapılmaz, başvuruları geçersiz sayılır. 3- Ön kayıt işlemleri için sisteme biyometrik özellikli (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) vesikalık fotoğrafın yüklenmesi zorunludur. 4- Sistemde eğitim bilgileri girilirken mezun olunan okul ya da bölüm isminin sistemde olmaması halinde ilgili enstitü ile irtibata geçerek bölümünüzün eklenmesini sağlayınız. 5- Yabancı dil puanı girişi sırasında sadece ÜDS/KPDS/YDS ya da Yükseköğretim Kurulunca bu sınavlara eş değerliliği verilmiş yabancı dil sınavlarından birinden alınan puan geçerlidir. Bu dillere ait dönüşümler YÖK not çevrim tablosuna göre yapılır. EK 2: İlgili tablo için tıklayınız. 6- ALES ya da bu sınavlara eş değerliği verilmiş GMAT, GRE sınavlarından alınan puan geçerlidir. EK 3: İlgili tablo için tıklayınız. 7- Yabancı uyruklu adaylar öğrenci olma hakkı kazandıklarında normal öğretim (tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programları) için Bakanlar Kurulunca ve Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen katkı payı ve öğrenim ücretlerini öderler. 8- Yabancı uyruklu adayların beyan ettikleri belgeleri Büyükelçiliklerine yazışma yapılarak doğrulukları teyit ettirilecektir. Belgelerinin doğrulukları teyit edilmeyen adayların kazanmış olsalar bile kayıtları geçersiz sayılacaktır. 9- Lisansüstü programlara başvuran adaylar, hak mahrumiyetine uğramamaları için Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğini mutlaka okumaları gerekmektedir. Yönetmelik için tıklayınız. 10- Eksik belge ve yanlış beyan sorumluluğu adaya aittir. Bu durumda kayıt alınmış olsa bile adayın kaydı iptal edilecektir. DEĞERLENDİRME 1- Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına başvuran adaylardan mülakat/yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacak adayların sayısı, ilan edilen kontenjanınüç katı ile sınırlıdır. 2- Yüksek lisans/bütünleşik doktora ve doktora/sanatta yeterlik programları için ön değerlendirme ve giriş başarı puanının hesaplanmasında Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. Elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Yabancı uyruklu adayların değerlendirmesi ve sıralaması kendi içlerinde yapılır. 3- Tezli programların mülakat/yazılı giriş sınavı notu yüz üzerinden yüksek lisans için 40 ve doktora için 50 puanın altında olanların başarı puanı hesaplanmaz, başvuruları dikkate alınmaz. 4- Yüksek lisans programlarında giriş başarı puanı 60,00’ın, doktora programlarında 70,00’in ve bütünleşik doktora programlarında ise 85,00’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, yetenek sınavı/portfolyö incelemesi veya mülakat sınav notu ile lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar ilgili enstitüler tarafından web sayfalarında ilan edilir. İSTENİLEN BELGELER A-ÖN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER 1-Lisans/yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı veya onaylı sureti, lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi (Yabancı uyruklu adaylar için diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir) 2- Yüksek lisansa başvuran adaylar için lisans, doktora programına başvuranlar için lisans ve yüksek lisans not dökümü (Yabancı uyruklu adaylar için not dökümünün aslı veya onaylı sureti ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesini ibraz etmeleri gerekmektedir) 3- ALES belgesi veya eşdeğeri olarak kabul edilen GRE, GMAT vb. sonuç belgesinin aslı veya onaylı sureti 4- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Merkezi yabancı dil sınavlarından veya Yüksek Öğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından birine ait: İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Farsça, Çince ve Japonca) 5- Yabancı uyruklu adaylar için 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz arka fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf, pasaport aslı ve fotokopisi 6- Yabancı uyruklu adayların Türkçe'den başarılı olduğunu gösterir 100'lük not karşılığını gösteren en az C1 düzeyinde TÖMER belgesi 7- Gazi Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için Not Dönüşüm Tablosu B-YAZILI SINAV/MÜLAKAT VE/VEYA UYGULAMA SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Nüfus cüzdanı veya pasaport (bunların dışında herhangi bir kimlik belgesi kesinlikle kabul edilmez) 2- Enstitü tarafından onaylanmış Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu. (Ön Kayıt Aday Başvuru Bilgi Formu sistemden alınacak) C- KESİN KAYITTA İSTENİLEN BELGELER 1- Hak kazandığı programa kesin kayıt yaptırmak istediğine dair dilekçe 2- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (yabancı uyruklu adaylar hariç) 3- 3 adet biyometrik (5x6 cm boyutlarında beyaz fonlu) özellikli vesikalık fotoğraf 4- Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği tam metin için tıklayınız  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.