• BIST 1.360,750
 • Altın 499,12
 • Dolar 8,5600
 • Euro 10,0650
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 16 °C

Genel Kurmay Başkanlığı ve KKK Sivil Memur Alım İlanı

Genel Kurmay Başkanlığı ve KKK Sivil Memur Alım İlanı

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı toplam 60 memur alacak. Başvurular 11 Ağustos’ta sona erecek.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Danışma AdresiK.K. Personel Temin Merkezi Komutaniığı CEBECİ/ANKARA
İrtibat Telefonu:(0312) 562 11 11 (2344,2323) (Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
(0312) 411 61 93 (Tebligat ile Hgiii sorular için) (0312) 411 11 18 (Özlük hakları ile ilgili sorular için)
Genel Ağ (İnternet) Adresiwww. kkk.tsk.tr/PerTem/ana1. asp

İÇİNDEKİLER

1.GENEL HUSUSLAR2
2.SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ2
3.BAŞVURU3
a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?3
b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?4
c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?5
ç. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?5
4.SEÇİM AŞAMALARI5
a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?5
b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?5
c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?6
ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?6
d. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?7
e. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?7
5.BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI8
6.TABLOLAR11
TABLO-1 KONTENJAN11
TABLO-2 FAALİYET TAKVİMİ20

1. GENEL HUSUSLAR:

a. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının merkez ve bağlı taşra teşkilatı ihtiyacı için “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi açıktan atama yoluyla sivil memur temini yapılacaktır.

b. Sivil memur alım kontenjanı ve nitelikleri TABLO-1 dedir. Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilebilecektir.

c. Ön başvuru, başvuru, kayıt-kabul ve sınavlar TABLO-2′deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön başvurular,www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ (internet) adresinden 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri arasında alınacaktır.

ç. Ön başvurular, Genel Ağ üzerinden başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

ç. Başvurular, ön başvurusu kabul edilen adaylardan her unvan için belirlenecek taban puan üzerindekilerin, istenilen belgeleri posta yoluyla göndermeleri veya şahsen elden teslim etmeleri ile tamamlanacaktır.

d. Kayıt-kabul ve sınavlar için çağırma işlemi en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere “her bir unvan için belirlenecek kat oranına göre” yapılacaktır.

e. Adayların kendilerine planlanan gün ve zamanda sınavlara iştirak etmeleri gerekmektedir.

f. Çevrimiçi (Online) ön başvuru formunda doldurulması gereken bütün bölümler (Özellikle adayların yazışma/e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) tam ve doğru olarak doldurulacaktır. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet yerlerinin posta kodu doğru girilmelidir.

ğ. Başvuruları uygun olan adaylar seçim aşaması sınavları kapsamında; K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA) ve uygulamalı sınav merkezlerinde uygulamalı sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır. Tüm aşamalarda başarılı olan adaylar asker hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.

g. Adaylara yapılacak tüm tebligatlar/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil.) K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp Genel Ağ adresi üzerinden yapılacak, ayrıca adaylara yazılı tebligat gönderilmeyecektir. (Ayrıca adaylara, işlemleri ve sınavlar hakkındaki bazı bilgilendirmeler e-posta adresine mesaj ve/veya cep telefonuna SMS göndermek suretiyle yapılabilecektir.)

ı. Tüm aşamalarda (Kayıt-kabul, uygulamalı sınav ve mülakat) “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

2. SİVİL MEMURLUK HAKKINDA BİLGİ Değerli adaylar;

Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sivil memur olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1′de yer alan unvanların karşısında belirtilen eğitim durumuna göre (Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olma şartı aranmaktadır.) sivil memur kadrolarına, “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu” ile “Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet

Komutanlıklarında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” esaslarına göre personel seçimi yapılmaktadır.

Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağı, seçim aşamaları ve değerlendirme faaliyetleri ile sivil memurluğa ilişkin genel bilgilere yer verilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında sivil memur olarak görev almak istiyorsanız, başvuru kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Sivil memur olma süreci;

Temin süreci ön başvuru, başvuru, kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

İşlemleri tamamlanan adayların kayıt-kabul dosyası tamamlanır ve atamaları yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığına gönderilir.

Dosyaların Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Tayin Daire Başkanlığı tarafından teslim alınmasını müteakip personelin ataması yapılır ve atama tebligatı adaylara gönderilir. Atama tebligatında belirtilen tarihte atandırıldığı görev yerine katılmak zorundadır.

Onbeş gün içerisinde görev yerine katılmayan adayların atama tebligatı iptal edilir.

Sürecin herhangi bir aşamasında işlemleri iptal edilen, feragat eden vb. adayların yerine aynı esaslarda yedek listeden aday planlaması yapılır.

b. Özlük hakları;

Sivil memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabidir. Bunun yanı sıra TSK bünyesinde görev yapmaları nedeniyle; 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen hak ve yükümlülüklere tabidir.

Sivil memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve TSK İzin Yönetmeliği düzenlenen esaslara göre yıllık ve mazeret izni verilir.

Sivil memurlar ve kanunen bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tüm sağlık işlemleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Sivil memurlara, göreve başlamış olmak kaydıyla 657 sayılı Kanun’da belirtilen tablo üzerinden aylık ödenir.

Sivil memurlar mevcut hükümler dâhilinde, Millî Savunma Bakanlığına ait konutlardan istifade ederler.

3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

Sivil memurluğa aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar, TABLO-1′de belirtilen unvanlar için başvurabilir.

Başvuru Koşulları:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48′inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak (19 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak),

(2) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya çalışıyor olmamak,

(3) Sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak,

(4) Sevk edilecekleri asker hastanesinden “Sivil Memur Adayı Olur” kararlı rapor almış olmak (Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar sevk edilecekleri asker hastanelerinden TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre muayene edilerek sağlık raporu alacaklardır),

(5) Değerlendirmede başarılı olan adayların, güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak ve göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak,

(6) Erkek adaylar için; uygulamalı sınav/mülakatların son günü (19 Eylül 2014) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

(8) Ortaöğretim (lise) ve Ön lisans mezunları için 2012; Lisans mezunları için 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve her bir unvan için belirlenecek asgari puanı almış olmak.

UYARI: Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının; anne, baba veya eşinin şehit/gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında, almış oldukları merkezi sınav puanına, aldığı puanın %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puan dikkate alınır.

b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Çevrimiçi ön başvurular, 21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 tarihleri arasında www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresi üzerinden yapılacaktır.

(2) Ortaöğretim mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, ön lisans mezunları için 2012 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93, lisans mezunları için 2014 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puanları esas alınacaktır.

(3) 15 Ağustos 2014 tarihinden sonra ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) www. kkk. tsk. tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(4) Başvurusu kabul edilen adaylar, 27 Ağustos 2014 tarihine kadar posta veya şahsen müracaat ile istenilen belgeleri Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/Ankara)nda bulunduracaklardır.

(5) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, faaliyet takviminde belirtilen tarihte TABLO-2′de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacak ve belirlenen adaylar sınavlara (uygulamalı sınav ve/veya mülakata) çağrılacaktır.

UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Genel ağ (İnternet) üzerinden yapılacak başvurular ön başvuru niteliğindedir. Adayların başvuru şartlarının uygunluğu seçim aşaması işlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde başvuru evrakları üzerinden kontrol edilecektir.

(2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

ç. Ön Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

(1) Ön başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek taban puan üzerindeki adayların isim listesi (her unvan için belirlenecek taban puanlar ile birlikte) TABLO-2′de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

(2) Belgelerini gönderen/teslim eden adayların merkezi sınavdan (KPSS) aldıkları notlar esas alınarak (en yüksek nottan en düşük nota doğru sıralanarak) her bir unvan için atama yapılacak kontenjan sayısının kaç katına kadar adayın sınavlara çağrılacağı, TABLO-2′de belirtilen tarihte www. kkk. tsk. tr/PerTem/ana1. asp adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

4. SEÇİM AŞAMALARI

a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Temin süreci ön başvuru, başvuru (İstenen belgelerini gönderilmesi/teslim edilmesi) kayıt kabul, uygulamalı sınav (Her unvan için yapılmamaktadır.) mülakat, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, uygulamalı sınav ve/veya mülakata tabi tutulacaktır (Hangi unvanlar için uygulamalı sınav yapılacağı TABLO-1′de belirtilmiştir.).

Sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adayların sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri başlatılacaktır.

b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?

(1) Uygulamalı sınavlar Ankara’daki uygulamalı sınav merkezlerinde; Mülakatlar ise Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)’nda yapılacaktır.

(2) Uygulamalı sınava tabi tutulacak adayların hangi uygulamalı sınav merkezinde hangi tarih ve saatte hazır olacağı ile tüm adayların mülakat tarihleri TABLO-2′de belirtilen tarihte Genel Ağ üzerinden yayımlanacaktır.

(3) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına Ulaşım: Otobüsle AŞTİ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir.

c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

Ön başvuruları kabul edilen adayların gönderecekleri belgeler ile kayıt-kabul aşamasında adaylardan istenen belgeler, faaliyet takviminde belirtilen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır.

ç. Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?

(1) Başvuru Evraklarının Kontrolü:

Ön başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.

(4) Uygulamalı Sınav:

(a) Sadece TABLO-1′de belirtilen unvanlar için uygulanacaktır. Söz konusu adaylara, branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı yapılacaktır.

(b) Uygulamalı sınavda asgari geçer not 100 puan üzerinden 70′tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(c) Uygulamalı sınav sonuçlarına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır. (5) Mülakat (Görüşme): (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. (b) Mülakat, uygulamalı sınav aşamasından sonra uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70′tir. Bunun altında not alan adaylar elenmiş sayılacaklardır. (c) Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır. - 6 - ç. Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır? Uygulamalı sınav ve mülakat sınavlarında baraj notu 100 üzerinden 70′tir. Uygulamalı sınav veya mülakat sınavlarının birinden 70 baraj notunun altında puan alan adaylar elenir ve bir sonraki aşamaya alınmazlar. Adayların nihai değerlendirmesi; KPSS notu, uygulamalı sınav notu (uygulamalı sınav yapılacak unvanlar için) ve mülakat notu toplamının girdikleri sınav sayısına bölünmesi ile ortaya çıkan sonuca göre yapılacaktır. Her unvan için asil ve yedek liste ayrı ayrı belirlenecektir. Bir aday unvan/il tercihindeki öncelik sırasına göre yalnızca bir unvan/il tercihine asil olarak yerleştirilecektir. Yapılan tüm sınavlar sonucunda başarılı olan adayların isim listesi ve yapmaları gereken hususlar www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresinde yayımlanacaktır. (ç) Yapılan sınavlara katılım ve başarı durumuna göre kontenjanın (Asil ve yedek) tamamlanamayacağı öngörülen unvanlarda; planlı sınav günü dışında (müteakip günlerde de) sırası gelen adaydan itibaren çağrı yapılabilecektir (Sınavlar süresince adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.). d. Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene İşlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? (1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili açıklamalar, TABLO-2′de belirtilen tarihte www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. (2) Seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylara, sağlık raporu işlemleri için Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir. (3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu işlemlerine başlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre içerisinde (üç iş günü) sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmeyecektir. (4) Adaylar, asker hastanesinden almış oldukları “Sivil Memur Olur/Olamaz” kararlı sağlık raporu/ön bildirim belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim edeceklerdir. (5) “Sivil Memur Olamaz” kararlı sağlık raporu alan adaylardan sonuca itiraz etmek isteyenler, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile şahsen veya posta/kargo yoluyla (İki adet fotoğraf, iki adet nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına başvuruda bulunabileceklerdir. (6) Başvuruda bulunan adaylar istenilen belgeleri tam olarak gönderen/teslim edenler, itiraz için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca başka bir asker hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara hakem hastanesinden almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır. (Aday, hakem hastanesinden olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz olarak sonuçlanacaktır.) Sağlık işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde iptal davası açma hakları bulunmaktadır. UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların işlemleri sonlandırılacaktır. (7) Aday bilgilendirme: (a) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir. (b) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların atama tebligatları www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yayımlanacaktır. (c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1 .asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. 5. BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI (a) Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. (b) Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir. (c) Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra “Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu”nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.Nu.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
1T.C. Kimlik NumarasıT.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. “Başvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
2AdıAdınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak yazınız.
3SoyadıSoyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.
4Kimlik BilgileriBaba AdıBabanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
5Anne AdıAnnenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.
6Doğum TarihiDüzeltilmemiş nüfus kaydına qöre olan doğum tarihinizi qün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7Doğum YeriNüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
9Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlNüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili, ilgili bölümden bularak seçiniz.
S.Nu.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
10Cilt NumarasıNüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
11Aile Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
12Sıra NumarasıNüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
13CinsiyetCinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.
14Medeni HaliEvli olanlar “EVLİ”, bekâr olanlar “BEKAR”, dul olanlar ise “DUL” seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz…
15Aile BilgileriBaba ve Anne MesleğiBaba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
16Baba ve Anne Öğrenim DurumuBabanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
17Gazi veya şehit çocuğu musunuz?Bu alana gazi ve şehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz “HAYIR” seçeneğini işaretleyiniz.
18İletişim BilgileriSürekli İkamet AdresiHâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.
19Posta koduPosta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.
20İlİlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
21İlçeİlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
22E-posta (e-mail) adresiSize en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız.
23Telefon numarası (cep telefonu)Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
24Telefon numarası (ev telefonu)Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.
25Eğitim BilgileriEğitim Durumu (Lise ve Dengi Okul)2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde lise ve dengi okul mezunu iseniz ; mezun olduğunuz lise türünü ve lise bölümünü ilgili alandan seçiniz.
26Eğitim Durumu (Ön Lisans ve MYO)2012 yılı KPSS’ye girdiğinizde ön lisans ve MYO mezunu iseniz; mezun olduğunuz lise türünü, lise bölümünü, ön lisans/MYO adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
27Eğitim Durumu (Lisans ve Lisans Üstü)2014 yılı KPSS’ye girdiğinizde 4 yıllık veya daha uzun süreli üniversite/fakülte mezunu iseniz; mezun olduğunuz l ise türünü, lise bölümünü, üniversite adı ve bölümünü ilgili alandan seçiniz.
S.Nu.BaşlıkAlt BaşlıkAçıklamalar
28EhliyetSahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
29Yabanci Dil SeviyesiÖğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.
30Askerlik BilgileriAskerlik statüsüAskerlik hizmetini hangi statüde yaptıysanız onu seçiniz.
31Terhis tarihiAskerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. (Askerlik hizmetinizi yapmadıysanız boş bırakınız)
32Tercih ettiği Unvan/UnvanlarTercih ettiğiniz unvanı/unvanları ilgili bölümden seçiniz ve işaretleyiniz. Mutlaka niteliklerinize tam olarak uyan unvanı işaretleyiniz. (Unvanların karşısındaki il tercihleri ve il öncelik sıralarını içeren dilekçe mülakat sınavı öncesinde adaylardan alınacaktır.)
33Adli sicil kaydıHakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”, mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)
34Kılavuzda Belirtilen Şartları Taşıyorumİlgili alandan size uygun olan seçeneği işaretleyiniz.

Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz… 6. TABLOLAR TABLO-1 SİVİL MEMUR AÇIKTAN ALIM KONTENJANI VE NİTELİKLERİ TABLOSU

SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
1Belge Kopyalama Teknikeri1THS9KPSSP 93E / BAnkaraMicrosoft Word, Excel ve Power Point (2010) programlarından uygulamalı sınav YAPILACAKTIR.2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının ; – Bilgisayar Destek Tasarım ve Animasyon, – Bilgisayar Operatörlüğü, – Bilgisayar Programcılığı, – Bilgisayar Teknolojisi, – Elektronik Haberleşme Teknolojisi, – Elektronik Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak.-
2Fizyoterapist1SHS8KPSSP3E / BAnkaraBranşı İle ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu olmak.-
3Giriş Kontrol Görevlisi1GİHS10KPSSP 93E / BAnkaraYapılmayacaktır.2 Yıllık Meslek Yüksek Okullarının ; – Güvenlik – Özel Güvenlik ve Koruma, – Savunma ve Güvenlik önlisans programlarının birinden mezun olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
4Hizmetli2YHS13KPSSP94E / BAnkara (1), İstanbul (1)Yapılmayacaktır.Lise mezunu olmak.-
5Hizmetli (Yaşlı Bakıcısı)2YHS12-13KPSSP94E / Bİstanbul(1)(Ba yan) , Ankara (1) (Erkek)Yapılmayacaktır.Lise mezunu veya Meslek Liselerinin Yaşlı Hizmetleri Bölümü mezunu olmak.-
6İstatistikçi1THS8KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların ; -İstatistik, -İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.-
7Kunduracı1YHS12KPSSP 94E / BAnkaraBranşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Meslek Liselerinin; – Ayakkabı ve Saraciye veya – Ayakkabı Teknolojisi Bölümü Mezunu Olmak.-
8Memur (1)2GİHS10KPSSP 93E / BAnkara (1), İstanbul (1)Yapılmayacaktır.2 Yıllık Yüksek Okul Mezunu Olmak.-
9Memur (2)4GİHS10KPSSP 93E / BAnkara (1), İstanbul (1), Kayseri (1), Tatvan (1)Yapılmayacaktır.2 Yıllık Yüksek Okulların; – Muhasebe, – Bilgisayar Destekli Muhasebe, – Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, – Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, – İşletme veya – İşletmecilik mezunu olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
10Mühendis (Çevre)1THS8KPSSP3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların Çevre Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.-
11Mühendis (Elektrik)1THS8KPSSP3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Elektrik Mühendisliği, – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.-
12Mühendis (Elektronik)1THS8KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların – Elektronik – Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.-
13Mühendis (Endüstri)2THS8KPSSP 3E / BAnkara(1), Kırıkkale (1)Yapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların Endüstri Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak.-
14Mühendis (Makine)2THS8KPSSP 3E / Bİstanbul(1), Niğde Bor (1)Yapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların Makine Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmak. (A sınıfı veya B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak)-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
15Mütercim (Arapça)2GİHS9KPSSP3E / BAnkara (1), Hatay İskenderun (1)Okuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları YAPILACAKTIR.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Olmak.-
16Mütercim (İngilizce)1GİHS9KPSSP3E / BAnkaraOkuma, dinleme, konuşma ve yazma sınavları YAPILACAKTIR.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – İngiliz Dili ve Edebiyatı, – İngiliz Dili ve Kültürü, – İngilizce Öğretmenliği, – Mütercim – Tercüman (İngilizce) Bölümü Mezunu Olmak.-
17Osmanlıca Bilir Arşiv Uzmanı1GİHS9KPSSP 3E / BAnkara“Osmanlıca” okuma, yazma ve tercümesi konularında uygulamalı sınav YAPILACAKTIR.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların Tarih Bölümü Mezunu Olmak.-
18Psikolog1SHS8KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların Psikoloji Bölümü Mezunu Olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
19Sosyal Çalışmacı1SHS8KPSSP3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmacı Bölümü Mezunu Olmak.-
20Tıbbi Sekreter1SHS10KPSSP 93E / BAnkaraYapılmayacaktır.2 Yıllık Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü mezunu olmak.-
21Uzman (1)1GİHS9KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların; – İktisat, – Ekonomi, – İş İdaresi ve İktisat, – - İşletme-Ekonomi, – İşletme-İktisat, – İşletmecilik, – İş İdaresi, – Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi, – İşletme, – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri veya – Kamu Yönetimi Bölümü Mezunu olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
22Uzman (2)2GİHS9KPSSP3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Maliye, – Muhasebe, – İktisat, – Ekonomi, – İş İdaresi ve İktisat, – İşletme- Ekonomi, – İşletme-İktisat, – Muhasabe-Finansman, – Muhasebe ve Finansal Yönetim, – Muhasebe Bilgi Sistemleri, – Maliye-Muhasebe veya – İşletme Bölümü Mezunu Olmak.-
23Uzman (3)3GİHS9KPSSP3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte veya 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Uluslararası İlişkiler, – Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, – Küresel ve Uluslararası İlişkiler, – Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, – Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Mezunu olmak. – İngilizce bilmek.KPDS-YDS Sınavında En Az C (70) Seviyesinde İngilizce Sınav Notu Bulunmak veya Uluslararası geçerli sınav notu olup ÖSYM tarafından KPDS-YDS eşdeğerliği 70 ve üzerinde olarak belirlenmiş olmak.
24Uzman (4)1GİHS9KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Gazetecilik Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya – Radyo Tv ve Sinema Bölümü Mezunu Olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
25Uzman (5)2GİHS9KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Hukuk Fakültesi Mezunu Olmak.-
26Uzman (6)1GİHS9KPSSP 3E / BAnkaraYapılmayacaktır.Fakülte ve 4 Yıllık Yüksek Okulların; – Moda Giyim Tasarımı, – Moda Tasarımı, – Moda Tasarımı Öğretmenliği, – Moda ve Tasarım, – Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Mezunu Olmak.-
27Aşçı2YHS10/13KPSS P 93 KPSS P 94(*)EKilis (1), İzmir (1)Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Ön lisans kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak (Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri programlarından / alanlarından herhangi birinden mezun olan adaylardan ustalık kalfalık belgesi ve bonservis aranmayacaktır). * Bu şartları taşıyan personel bulunamadığı taktirde ortaöğretim kurumlarından (lise veya dengi okul) mezun olup aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak (Aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, yemek pişirme teknikleri programlarından / alanlarından herhangi birinden mezun olan adaylardan ustalık kalfalık belgesi veya bonservis aranmayacaktır).-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
28Elektrik Teknisyeni2THS12KPSSP94EŞırnak Cizre(1), İstanbul Avrupa (1)Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Llise veya dengi okulların ; – Elektrik veya – Elektrik-elektronik alanlarının birinden mezun olmak.-
29Hademe7YHS13KPSSP94E/BAnkara (4), Balıkesir (3)Yapılmayacaktır.Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.-
30Mal / Hesap Sorumlusu2GİHS9KPSSP 3EAnkara (1), İzmir (1)Microsoft Word, Excel ve Power Point (2010) programlarından uygulamalı sınav YAPILACAKTIR.Fakültelerin; – Ekonomi ve finansman, – İktisat, – İşletme/işletmecilik, – İşletme ekonomisi, – İşletme yönetimi, – Kamu yönetimi, – Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkiler, – Maliye ve maliye muhasebe lisans programından mezun olmak. – MEB’den veya fakültelerden onaylı bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.-
31Sıhhi Tesisat Teknisyeni1THS12KPSSP 94Eİstanbul Avrupa (1)Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okul); – Sıhhi tesisat, – Sıhhi tesisat-kalorifercilik-ısıtma, – Tesisat teknolojisi, – Tesisat teknolojisi (ısıtma ve doğalgaz), – Tesisat teknolojisi (ısıtma-doğalgaz iç tesisatçılığı), – Tesisat teknolojisi (ısıtma- doğalgaz şebeke tesisatçılığı) alanlarının birinden mezun olmak.-
SIRA NOUNVANIALINACAK PERSONEL SAYISISINIFIKADRO DERECESİKPSS PUAN TÜRÜCİNSİYETİATAMADA TERCİH EDİLECEK İLLERUYGULAMALI SINAV KONUSUADAYLARDA ARANILAN NİTELİKLER (EĞİTİM NİTELİĞİ)ADAYLARDA ARANILAN DİĞER NİTELİKLER
32Elektronik Teknisyeni1THS12KPSSP 3EKırıkkale (1)Yapılmayacaktır.Llise veya dengi okulların; – Elektrik veya – Elektrik – elektronik alanlarının birinden mezun olmak.-
33Marangoz Teknisyeni2THS12KPSSP 94EAnkara (2)Branşı ile ilgili uygulamalı sınav ve/veya nazari bilgi sınavı YAPILACAKTIR.Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okul); – Ağaç işleri, – Mobilya, – Döşemecilik, – Mobilyacılık veya – Ahşap teknolojisi dekorasyon alanlarının birinden mezun olmak.-
34Zabıt Katibi6GHS10KPSSP 94E/BErzincan (3), Erzurum (1), Diyarbakır (2)Microsoft Word programında dinlediğini yazma ve okuduğunu yazma uygulamalı sınavı YAPILACAKTIR.Adalet yüksekokulu veya adalet meslek yüksekokulu mezunu olmak.-

NOT: Kontenjanlar idarenin ihtiyaçları doğrultusunda arttırılabilecektir. TABLO-2 2014 YILI AÇIKTAN SİVİL MEMUR TEMİNİ FAALİYET TAKVİMİ

Sıra Nu.FaaliyetTarih
1Ön başvuruların genel ağ (İnternet) üzerinden çevrimiçi (Online) alınması21 Temmuz – 11 Ağustos 2014 (Saat 17.00′a kadar.)
2Ön başvurusu kabul edilen adayların isim listesinin genel ağ (internet) üzerinden yayımlanması15 Ağustos 2014′den sonra
3Ön başvurusu kabul edilen adayların, istenilen belgeleri K.K.Personel Temin Merkezi Komutanlığında bulundurması27 Ağustos 2014 tarihine kadar
4Başvuru ve sınavlar için çağrılacak adayların genel ağ (İnternet) üzerinden yayımlanması04 Eylül 2014′den sonra
5Sınavların icrası (Uygulamalı sınav ve/veya mülakat)10 – 19 Eylül 2014
6Başarılı (Asil ve yedek) adayların ilan edilmesi (Genel ağ aracılığı ile duyurulacaktır.)02 Ekim 2014′den sonra

NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir. ÖNEMLİ NOT: 1. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra “ONAY” sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız. 2. Ön Başvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 3. Mevcut ön başvuru bilgilerinizi, “Ön Başvuru Sorgulama” seçeneğini seçerek sorgulayabilirsiniz. 4. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından “Ön Başvuru Güncelleme” seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. 5. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini seçerek öğrenebilirsiniz. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.