• BIST 1.455,420
 • Altın 545,69
 • Dolar 9.565
 • Euro 11.12
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 12 °C

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Halk Bankası Müfettiş Yardımcılığı Alım İlanı

Türkiye Halk Bankası AŞ Teftiş Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere Müfettiş Yardımcıları alınacaktır. Analitik düşünebilen, Çözüm üretebilen, Sonuç ve başarı odaklı, Takım çalışmasına yatkın, Etkin iletişim becerilerine sahip, Araştırmacı ve öğrenmeye açık, Planlama ve organizasyon becerisi yüksek, Sunum ve temsil kabiliyeti olan, Geleceğin yöneticileri arasında yer alabilecek Müfettiş Yardımcıları alınacaktır. Müfettiş Yardımcıları, Bankanın ihtiyaçları doğrultusunda yalnızca İSTANBUL grup merkezli olarak istihdam edilecektir. Sınava katılacak adaylarda aranan özellikler ve sınav koşulları hakkında detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. SINAVA KATILMA KOŞULLARI Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak, ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak, ç) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak, d) Üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan; Ekonomi (İktisat), İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Aktüerya, Bankacılık, Finans, Risk Yönetimi, Muhasebe ve bankacılık mesleği ile ilgili diğer bölümlerinden veya Hukuk Fakültelerinden veya Mühendislik Fakültelerinin Endüstri, İşletme, Matematik ve Finans Mühendisliği bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinde mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak, Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren Mühendislik bölümlerinden veya bunların yetkili makamlarca tanınmış Türkiye ya da yabancı ülkelerdeki denklerinden mezun olup, bu fıkranın birinci bendinde yer alan dallarda yüksek lisans derecesi almış olmak, e) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek (Sağlık Raporu, giriş sınavını kazandıktan sonra Banka'ya verilecektir), f) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 30.11.2014 tarihine kadar tecilli olmak, h) Yapılacak inceleme ve araştırma sonucunda; sicil, tutum ve davranış ile özgeçmişleri bakımından müfettişlik ve bankacılık mesleğine uygun bulunmak, ı) Türkiye Halk Bankası AŞ Müfettiş Yardımcılığı Sözlü Sınavına daha önce katılmamış olmak, Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir. Adayların sınava katılabilmek için gerekli şartlara sahip olup olmadıkları, sınav başvurusundaki beyanları dikkate alınarak değerlendirilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulundukları sonradan tespit edilenler, sınavları kazanmış olsalar dahi göreve başlatılmazlar; göreve başlatılmış olanların ise Banka ile ilişikleri derhal kesilir. Gerekli belgeler, yazılı sınavı kazanan adaylardan sözlü sınav öncesi talep edilecektir. SINAVA BAŞVURU 3 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak olan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılacak adaylardan, başvuru bedeli olarak 75.-TL sınav ücreti tahsil edilecektir (Adaylardan talep edilen sınav ücretinin tamamı sınav hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili üniversiteye ödenmek suretiyle kullanılacaktır). Sınav ücreti 02 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10:00'dan 27.06.2014 Cuma günü saat 17:00'ye kadar sadece Türkiye Halk Bankası AŞ şubelerinden, adayın T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı ile en az biri cep telefonu olmak üzere 2 (iki) telefon numarası verilerek yatırılacaktır. EFT ve PTT kanalıyla yapılan ödemeler kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları, 02.06.2014 - 27.06.2014 tarihleri arasında http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden yapılacaktır (Başvuru için Banka web adresinden de (halkbank.com.tr) erişim sağlanacaktır). Aday tarafından "Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Bilgi ve Başvuru Formu" internet üzerinden noksansız olarak doldurulacak ve başvuru formuna son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan veya JPEG formatında hazırlanmayan fotoğrafla yapılan aday başvuruları kabul edilmeyecektir. Sınav başvuruları sadece internet aracılığıyla kabul edilecek olup şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir. Yazılı sınav, Anadolu Üniversitesi tarafından 03.08.2014 tarihinde İstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara ve İzmir olmak üzere dört merkezde gerçekleştirilecektir. Başvurusu kabul edilen adaylar sınav yeri ve saatini bildiren "Sınav Giriş Belgesi"ni 21.07.2014 - 03.08.2014 (sınav başlama saatine kadar) tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi'nin http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi girerek alabileceklerdir. "Sınav Giriş Belgesi" posta ile gönderilmeyecektir. Adaylar sınava girebilmek için http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ adresinden alacakları "Sınav Giriş Belgesi" ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport ibraz etmek zorundadırlar. SINAV KONULARI, SORU DAĞILIMI, PUANLAMA YÖNTEMİ VE DİĞER HUSUSLAR Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacaktır. Yazılı sınava ilişkin özet bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yazılı Sınava İlişkin Özet Bilgiler
Yazılı Sınav Tarihi3 Ağustos 2014, Pazar
Sınav Merkezleriİstanbul-Anadolu, İstanbul-Avrupa, Ankara, İzmir
Oturum Sayısı2 (iki)
Sınav SüresiHer oturum 120 dakika (10:00 ve 14:00 saatlerinde başlatılacaktır)
Soru SayısıGenel Yetenek-Genel Kültür (60 Soru) Yabancı Dil (60 Soru) Alan Bilgisi (120 Soru)
Yabancı Dil Seçenekleriİngilizce, Almanca, Fransızca

Yazılı sınavda ilk oturum "Genel Yetenek-Genel Kültür" ve "Yabancı Dil", ikinci oturum ise "Alan Bilgisi" konularından oluşacaktır. Her bölümden 120 adet olmak üzere toplam 240 test sorusu yer alacaktır. 1- Genel Yetenek-Genel Kültür Testi: Sayısal, mantıksal ve sözel muhakeme (akıl yürütme), güncel, sosyo-ekonomik ve kültürel konuları içeren sorulardan oluşacaktır. 2- Yabancı Dil Testi: İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri tercih edilecektir. 3- Alan Bilgisi Testi: Hukuk (Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), Ekonomi (Mikro İktisat, Makro İktisat, Uluslararası İktisat, Para-Banka-Kredi, Genel Ekonomi, İşletme Ekonomisi), Muhasebe (Genel Muhasebe, Bilanço Analizi, Ticari Aritmetik, Mali Analiz), Maliye (Türk Vergi Sistemi, Maliye Politikası, Finansman Politikası ve Yönetimi), Bankacılık ve Finans konularından oluşacaktır.

Soru Dağılımı ve Puanlama Yöntemi
 Ağırlık Puanı (Yüzde)Soru Adedi
I. OTURUM
Genel Yetenek-Genel Kültür%2560
Genel Yetenek%6035
Genel Kültür%4025
Yabancı Dil%2560
II. OTURUM
Alan Bilgisi%50120
Hukuk%3035
Ekonomi%2025
Muhasebe%2025
Maliye%1015
Bankacılık ve Finans%2020

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Genel Yetenek- Genel Kültür, Yabancı Dil ve Alan Bilgisi testlerinin her birinden sorulan soruların en az yarısını doğru olarak cevaplandıran adaylardan, ağırlıklı standart puanı 60 ve daha yüksek olan ilk 100 aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. 100 üncü adayla aynı ağırlıklı standart puanı alan diğer adaylar da sözlü sınava çağırılacaktır. Banka'nın, belirtilen sınav konuları, soru sayısı, sınav yeri ve sözlü sınava çağırılacak aday sayısında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Yazılı sınav sorularına itiraz en geç 06.08.2014 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak, Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezine iletilmek üzere, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılabilir. Yazılı sınavı kazanan adayların listesi Banka web sitesinde (halkbank.com.tr) yayınlanacaktır. Adaylar, yazılı sınav sonucuna ilişkin itirazlarını, sonuçların yayınlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Banka Teftiş Kurulu Başkanlığına yapabilirler. BİLGİ EDİNME Sınavla ilgili olarak, aşağıda belirtilen e-posta ve telefon numaraları üzerinden, Banka Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezinden bilgi alınabilecek, başvuru formu ve sınavla ilgili tüm bilgilere Banka web sitesinden ulaşılabilecektir. İLETİŞİM BİLGİLERİ Banka Teftiş Kurulu Web Sitesi: www.halkbank.com.tr E-posta Adresi: teftissinavi@halkbank.com.tr Telefon: (312) 289 27 29 Adres: Halkbank Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı 1) Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4, PK 34746 Ataşehir/İSTANBUL 2) Söğütözü Mahallesi, 2180. Cadde, No: 63, PK 06510 Söğütözü /ANKARA Anadolu Üniversitesi Sınav Merkezi Web Sitesi: http://sinav.anadolu.edu.tr/sb/ E-posta Adresi: sinavdestek@anadolu.edu.tr Telefon:  (222) 335 05 80 / 2286 Adres: Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi 26470 ESKİŞEHİR  

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.