• BIST 94.204
 • Altın 194,600
 • Dolar 4,7560
 • Euro 5,4983
 • İstanbul 29 °C
 • Ankara 23 °C

NABİ AVCI HAKKINDAKİ GENSORU GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

NABİ AVCI HAKKINDAKİ GENSORU GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

MHP'nin, "milli eğitimle ilgili sorunlara çözüm bulamadığı ve sorunların daha kötüye gitmesine sebep olduğu" gerekçesiyle Avcı hakkında verdiği GENSORU görüşmesinin detayları. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Eskişehir) – Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bir kere daha Millî Eğitim Bakanlığının yaptığı icraatı anlatmak üzere huzurunuzdayız gensoru vesilesiyle. Bu nedenle arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz yaptıklarımızı, yapmadıklarımızı bir kere daha hep birlikte hatırlamaya vesile oldular. Şimdi, sürenin kısıtlılığı nedeniyle çok hızlı, başlıklar hâlinde gensoru gerekçesinde dile getirilen hususlarla ilgili konuları elden geçirmek istiyorum. Birinci iddia: “4+4+4 eğitim sisteminde pilot uygulama yapılmadan hayata geçirildi.” Arkadaşlar, 4+4+4  sistemine kademeli bir şekilde geçiş yapıldı. İlk yıl 1’inci ve 9’uncu sınıflarda olmak üzere kademeli bir geçişti bu, ara sınıflar bu ilk geçişlerden etkilenmedi. Bu çerçevede haftalık ders çizelgeleri ve ders programları da kademeli olarak değiştirildi. İkinci iddia çocukların okula başlama yaşlarıyla ilgili. Okulların açılacağı yılın eylül ayının sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların ilkokula başlamaları gerekiyor. 60-66 ay arası çocuklar velilerinin talebi üzerine ilkokula kaydediliyorlar. Fiziken veya ruhen hazır olmadığı düşünülen 66-72 aylık çocuklarsa doktor raporuyla ilkokul yerine ana sınıflarına kayıt yaptırabiliyorlar. Ayrıca, hangi ayda, hangi yaşta olursa olsun, hangi ayda ilkokula kayıt yaptırmış olursa olsun bütün çocuklarımız öncelikle uyum eğitiminden geçiriliyor. Bununla ilgili çalışmaları, durum tespiti yapmak için 11.957 okul müdürünün katıldığı bir araştırma yaptık. Okul müdürlerinin yüzde 70’i 1’inci sınıf uyum ve hazırlık çalışmalarının öğrencilerin ve velilerinin okula uyumuna katkı sağladığını belirttiler. Gerekçede yer alan üçüncü iddia, serbest kıyafet uygulaması. İddiaya göre bu uygulamamız hem okul yönetimlerine hem öğretmenlere hem de velilere problemler oluşturmuş. Şimdi, öncelikle şunu hatırlamakta fayda var, hiçbir Avrupa Birliği ülkesinde zorunlu ve tek tip öğrenci kıyafeti uygulaması yok. Bizim uygulamamızda da öğrenci kıyafetleri velilerin çoğunluk kararına göre belirleniyor ve bu kararda da ekonomik, sade ve pedagojik esaslara uyulması ilkesi dışında bir kısıtlamamız yok ve bu uygulama, gerçekten özellikle okul aile birliği üzerinden kararlar geliştirildiği için demokrasi kültürüne de çok ciddi katkıda bulundu, bulunuyor. 4+4’le okullar birden fazla eğitim yapmak zorunda kaldığı iddiası, dördüncü iddia. Okulların dönüşümü bizim planlamamızda, stratejik planımızda, üç yıla yayılmıştı ve 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibarıyla binalarımızın yüzde 98’inin ilkokul ve ortaokul olarak dönüşümü tamamlanmıştır. Burayı alkışlayabilirsiniz, yüzde 98. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı liselerin yüzde 3’ünde, mesleki ve teknik liselerimizin ise sadece yüzde 8’inde ikili eğitim yapılıyor; yüzde 3 ve yüzde 8. İkili eğitimi bütünüyle ortadan kaldırmak için çalışmalarımız da devam ediyor. Beşinci iddia, öğretmen ve  yöneticilere sahip çıkılmadı. Şimdi, biraz önce Avni Bey rakamları açıkladı ama biz muhalefetin icraatımızı günü gününe takip etmemesini anlıyoruz da kendimiz bile kendimizi takip etmekte zorlanıyoruz. Avni Bey 92 bin atama yapıldığını söyledi. Son atamayı, bu ayki 15 bini dâhil etmemişti. Dolayısıyla, onu da kattığımız zaman 107.374 ama bu iyi bir tevafuk oldu, AK PARTİ’nin kendi kendisiyle yarıştığının bir göstergesi olarak. 107.374 öğretmen ataması gerçekleştirdik. ALİ SERİNDAĞ (Gaziantep) – Emekli olanlar, meslekten ayrılanlar; aradaki fark ne kadar? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Onlarla birlikte, ben, hani övünmek gibi olmasın ama cumhuriyet tarihinin en fazla öğretmen ataması yapan Bakanı olmakla da ayrıca iftihar ediyorum ve grubumuza, Hükûmetimize bu konudaki destekleri nedeniyle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu, öğretmenlerimizin eş durumu tayinleri nedeniyle mağdur edildiklerine dair bir iddia: 2013-2014 yıllarında öğretmenlerimizin eş özrü ve sağlık özrü nedeniyle yer değiştirme taleplerinin tamamı karşılanmıştır. 2015 yılının ilk yarısında yani bugünlerde, sömestire girerken yapılan taleplerin de yüzde 98’ini karşıladık. 800 küsur civarında öğretmenimiz için de çözüm arayışlarımız sürüyor, onları da bir şekilde eşleriyle bir araya getirmek için; yüzde 98’ini birleştirdik. Sağlık özrü ve özel hayatı etkileyen durumlara bağlı yer değişiklikleri daha önce dönemsel olarak yapılıyordu, şimdi gerekli belgeler sunulduğunda her an yapıyoruz. Özellikle sağlık özrüyle ilgili veya özel hayatı ilgilendiren nedenlerle eğer bir yer değiştirme talebi olursa dönem sonunu beklemek gibi bir kuralımız yok, işin aciliyetine göre ve ciddiyetine göre hemen uygulamaya koyuyoruz. Bir sonraki, altıncı iddia, yine bununla bağlantılı: Parçalanan aileleri birleştirmiş gibi gözüküp alan değiştirme dayatılması sonucunda birleşen aileler, alanlarda mutsuz olmaktan olayı intiharın eşiğine kadar geldi. Evet, tamamını birleştirdik. Ayrıca, alan değişikliği sebebiyle bundan hoşnut olmayan, geçtiği yeni alandan memnun olmayan, mutsuz olan öğretmenlerimizin de 2013 Aralık ayından itibaren eski alanlarına dönüşlerine imkân sağladık, bu sorunu giderdik. FATİH Projesi’yle ilgili birtakım iddialar burada dile getirildi. Kısaca, hemen Avni Bey çok güzel özetledi ama tekrar da yarar var. Bu uygulama, FATİH Projesi’yle ilgili uygulamalar 2012 yılında başladı biliyorsunuz. Lise düzeyindeki okullarımızda 114 bin 921 dersliğin tamamına etkileşimli tahta yerleştirildi. 20 bin 269 okulumuzda çok fonksiyonlu yazıcının kurulumu tamamlandı. 737 bin 800 adet tablet bilgisayar öğretmen ve öğrencilerimize ulaştırıldı. 3.516 okulun yerel alan ağ kurulumu tamamlandı. FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Oranlarını söyler misiniz Sayın Bakan? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Projede özellikle önem verdiğimiz bir konu, alacağımız tablet bilgisayarların, bundan sonraki dönemlerde de alacağımız tablet bilgisayarların yasada da belirtildiği gibi, yerlilik oranının yüksek tutulması. O nedenle, ihalelerimizde ince eleyip sık dokuyoruz. O yüzden, ihale şartnamesinin hazırlanması biraz gecikti, orada bir gecikmemiz var. 2015 yılı içinde inşallah, 10 milyon 600 bin tablet bilgisayar alımını gerçekleştireceğimizi söylüyorum. FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Oran yüzde 4. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Şimdi, ÖSYM ve sınavlarla ilgili iddialar var. Tabii, bu kopya iddiaları sınavların tarihçesi kadar eski, öteden beri oluyor bunlar. Ama, hiçbir zaman bu kopya iddialarıyla bu dönemde olduğu kadar etkili mücadele edilmediğini de bir kere daha vurgulayayım. 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın eğitim bilimleri alanıyla, bizimle ilgili olan alanla ilgili iddialar üzerine sınav iptal edilmişti; yeni bir sınav yapıldı, bununla ilgili adli soruşturma da devam ediyor. 2012 yılında avukatlar için adli hâkim ve savcı sınavında sınav sonrası ÖSYM’ce yapılan  analizler sonucunda ulaşılan anormal bulgular üzerine adli işlem başlatıldı. Kanuna işlenen caydırıcı hapis cezaları, sınav salonlarında ve binalarında uygulanan üst düzey arama ve güvenlik tedbirleri, sinyal kesiciler, salonlarda kullanılan kameralar, sınav sonrası analizler, başvuru ve kimlik kaydı denetimleri kopya teşebbüslerini de en aza indirdi. Şimdi, bununla çok doğrudan ilgili değil ama kurumla ilgili olduğu için, ÖSYM’yle ilgili olduğu için, biraz önce Fatma Nur Hanımın sözünü ettiği 10 bin öğrencinin paralarını yatırdıkları hâlde sınava girememeleriyle ilgili olan konu kendisinin anlattığı gibi ama bir ilave var; ben -kendisinin de söylediği gibi- o dönemde konuyla ilgili olarak ÖSYM Başkanımızla görüştüm fakat görüştüğümüz  tarihte soru kitapçıkları basılmıştı, salon planlamaları yapılmıştı ve o zaman ÖSYM dedi ki: “Bu öğrenciler, bizden kaynaklanan bir nedenle değil, sadece kendi o onay butonuna basmamaktan kaynaklanan nedenlerle bu sınava alınmıyorlar. Bizim, şimdi sınav salonlarını bu öğrencileri araya katacak şekilde yeniden planlamamız, sınav güvenliğini, soru güvenliğini… Çünkü o salonlara dağıtılacak olan soru kitapçıklarının isme yazılı ve cevap kağıtlarının paketlerinin açılıp her bir öğrencinin, o 10 bin öğrencinin o paketlere tekrar yerleştirilmeleri gerekiyor; bu da, bütün sınav güvenliğini berhava edecek bir işlem olacağı için yapamayız.” dediler. FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Öyleydi zaten, ben de aynı şeyi söyledim. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Efendim, on yıllık AK PARTİ kadrolarını yok sayıp uzman olmayan kadrolarla devam ettiğimize dair gerekçede bir iddia… Bizim mevcut personelimizden, özellikle üst düzey yönetimimizin eğitimle ilgisi bakımından bir eleştiri vardı anladığım kadarıyla. Müsteşar yardımcılarımızın ortalama eğitimle ilgili kariyerleri yirmi dört yıllık, genel müdür düzeyinde en az on yedi yıllık, daire başkanı düzeyinde en az on iki yıllık eğitim… FATMA NUR  SERTER (İstanbul) – Bana mı söylüyorsunuz? Ben öyle bir şey demedim. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Sizinle ilgili değil. Efendim, dershaneler meselesi… Bence bu gensorunun asıl verilme nedeni burası. Şimdi, son durum nedir? Ben, onunla ilgili bilgileri sizinle kısaca paylaşayım. YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – Mahkeme kararlarını uygulamamanız olamaz mı Sayın Bakan? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Dershanelerden özel okula dönüşmek için başvuru yapan kurumların sayısı 1.295. Bunlardan 979 tanesinin dönüşüm programına alınmasına onay verildi. Şimdi, “Dershanelerin dönüşüm süreci, çalışanları işsiz bırakacak.” gibi orada bir gerekçe veya iddia var. Tam tersine, okula dönüşen dershanelerin daha çok personele ihtiyacı olacak ve dolayısıyla bu hatta yeni bir istihdam alanı açmaya da vesile olacak. SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Madem niye o kadar dershane açtın Sayın Bakan? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - 6 Şubat 2015 tarihi itibarıyla dershanelerde, dershanelerimizde, dönüşmekte olan dershanelerimizde eğitim personeli olarak 44.470 kişi çalışıyor. Şimdi önergede bir 100 bin rakamı, “100 binlerce kişi işsiz kalacak, eğitim personeli dışında orada hizmette çalışan 100 binlerce insan işsiz kalacak.” deniliyor. Gerçek rakamı söyleyeyim: Dershanelerde çalışan, sigortalı, kayıtlı çalışan sayısı -bu durumda olan 100 binler filan değil- 5.536 kişi. Şimdi, bir de bu takviye kurslarımızla ilgili, dershanelerle bağlantılı olarak takviye kurslarımızla ilgili, önergede işte takviye kurslarının açıldığı ama öğrencilerin ve öğretmenlerin buna ilgi göstermediği gibi iddialar var, burada da dile getirildi. Peki, dershaneye giden öğrenci sayısı neydi, açtığımız takviye kurslarına giden öğrencilerin sayısı ne? Düzenleme öncesinde dershanelere giden öğrenci sayısı 1 milyon 220 bin, dershanelere gidenler. Bizim Ekim 2014 tarihinden itibaren örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açtığımız takviye kurslarına gelen öğrenci sayısı 2 milyon 547 bin 902. Dershanelere giden 1 milyon 200 bin, takviye kurslarına gelen öğrencilerimizin sayısı 2 milyon 547 bin, 2 katından fazla. Ayrıca bu takviye kurslarımızda -sizin de söylediğiniz gibi- çok düşük ücretlere rağmen -ona teşekkür ederim- artırdık ders saati ücretini ama… SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – İktidarınız döneminde dershanelerin sayısını niye artırdınız o zaman Sayın Bakan? MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - 104.799 öğretmenimiz ücrete falan bakmadan bu takviye kurslarında görev yapıyorlar. Ben buradan hepsine ayrı ayrı bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız adına, Millî Eğitimimiz adına çok teşekkür ediyorum. İLHAN CİHANER (Denizli) - Sayın Bakan, boykota destek verecek misiniz? Yarın boykot var. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Bu, öğretmenlere tatmin edici ücret verilmediği iddiası belki de bu gensoru önergesinin tek doğru iddiası. Doğru, tatmin edici bir ücret vermiyoruz ama dediğim gibi 104 bin öğretmen buna rağmen gönüllük, artık gönüllülük sayılır… Onu artırdık yani Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Plan ve Bütçe Komisyonundaki katkılarından ötürü bütün Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu takviye kurslarında görev yapan öğretmenlerimizin ders saati ücretlerini 2 katına çıkardık. 2 katına çıkardık da ne yaptık? 9 liraydı 18 lira yaptık. Dolayısıyla öğretmenlerimize fedakârlıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. İLHAN CİHANER (Denizli) - Boykot için bir şey söyleyecek misiniz? Yarın boykot var. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Bu, yeni atanan öğretmen adaylarına sözlü sınav getirilmesine ilişkin. Şimdi, süre çok azaldığı için hızlıca okuyacağım. Yeni atanan öğretmenlerin öncelikle yeterlik alanlarına uygun bir şekilde çok yönlü olarak yetişmeleri sağlanacak, hizmet içi eğitimlerden geçirilecek, daha sonra performans değerlendirmesi, ardından yazılı ve sözlü sınava alınacaklar. Dolayısıyla sadece sözlü sınav iddiası doğru değil. Açık liselere kayıt yapan öğrencileri takip ediyoruz. “Okul müdürü atamalarında yandaş sendikalardan kişiler seçildi.” Dört yıllık görev süresini tamamlayan 16.559 eğitim kurumu müdürünü değerlendirmeye aldık. Yapılan değerlendirmeler sonunda 75 ve üzeri alanlardan 8.156’sı görevlerine devam ediyor. SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Neye göre aldınız? Bir sürü emek veren müdürü görevden aldınız. MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Sendikalara göre söylüyorum şimdi. Görev sürelerinin uzatılması kapsamında 75 ve üzerinde puan alan müdürlerin sendikalara göre dağılımı: EĞİTİM BİR SEN; 6.903 kişi değerlendirmeye alınmış, 4.900’ü başarılı, 75’in üzerinde. TÜRK EĞİTİM-SEN; 3.922 değerlendirmeye alınmış, 1.146’sı 75 üzerinde almış. EĞİTİM SEN; 1.207 kişi değerlendirmeye alınmış, 386 kişi 75 üzeri almış, EĞİTİM-İŞ; 403 kişi, 84’ü… Diğerleri daha küçük rakamlar. ZUHAL TOPCU (Ankara) – Yüzde 80 EĞİTİM BİR SEN hocam! MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – “TEOG sınavlarında yaşanan sorunlar yüzünden ailelerin psikolojileri, öğrencilerin psikolojileri bozuldu.” Tam tersine, burada, yaptığımız çok ciddi araştırmalar var. ”Ortak sınavların kendi okulumda yapılması -yani “TEOG” dediğimiz sınavlarla yapılması- beni rahatlatıyor.” diyen öğrencilerin oranı yüzde 87’i. Ortak sınavların iki ayrı günde yapılması olumlu, yüzde 86. Yani sınavın bütün bileşenlerini sorduğumuzda anket çalışmalarımızda yüzde 80-90’lar arasında memnuniyet görüyoruz. “Şimdi bugünlerde, bu son yapılan sınavlarda 4.800 öğrenci, efendim, nasıl bu çocukların hepsi tam puan aldılar?” Şimdi, arkadaşlar, 1 milyon 300 bine yakın öğrenci. Bunlar yarışma sınavı değil, bunlar sınıflarda yapılan denetimli yazılılar. Yani sizin de, benim de, hepimizin normal lise hayatımızda girdiğimiz yazılı sınavlar. Yazılı sınavlarda çocuklardan bazıları tam puan almış. Ne kadarı? 1 milyon 300 bin öğrenciden 4.800’ü. Bu da şüphe uyandıracak bir oran değil. Kaldı ki buna rağmen biz herhangi bir şekilde bir yığılma olduğu zaman bir yerde onları ayrıca araştırıyoruz orada bir sorun var mı diye. Bir de “Bu TEOG sınavları tekrar değiştiriliyor.” falan gibi bir söylem burada da, dışarıda da söyleniyor. Bu doğru değil. ZUHAL TOPCU (Ankara) – Hocam sonuçları neden açıklanmıyor? Sonuçları istiyoruz. MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Bakın, geçen sene ilk defa uyguladığımız özel okullara teşvik kapsamında çocukları ister istemez bir devlet okuluyla irtibatlı gösteriyorduk. Şimdi bu sene özel okullarda okuyan çocuklarımıza da bu teşviki verebileceğimiz için çocukların illa bir devlet okulunda… (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) BAŞKAN – Teşekkür ederim. MİLLİ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Biraz müsaade eder misiniz? Üç grup altmış dakika konuştu. BAŞKAN - Bir saniye, ben size iki dakika söz vereceğim. ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Hocam, istatistikleri istiyoruz. BAŞKAN – Buyurun. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Biraz daha uzatın. BAŞKAN – O kadar olamaz. Ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – TEOG sınavlarını yeniden şey yapmış değiliz, sadece geçen sene yaptığımız bazı uygulamalara bu sene gerek kalmadı. Bunu da ayrıca Millî Eğitim Bakanlığının sitesinden duyurduk, yapmayı düşündüğümüz değişiklikleri, taslağımızı, bunu çok yapıyoruz ama ne yazık ki gözden kaçıyor. Her yeni yönetmelik veya düzenlememizi mutlaka Millî Eğitim Bakanlığı sitesinden duyuruyoruz. İlgili bütün paydaşlar, öğrenciler, öğretmenler, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları, eğitimciler girsinler, lütfen orayla ilgili değerlendirmelerini, eleştirilerini, önerilerini bize iletsinler diye bunları açıklıyoruz. Meslek liseleriyle ilgili -böyle artık rastgele seçerek gitmek zorundayım- bakın, 2004 yılında meslek liselerimizde o katsayı uygulaması yüzünden 1 milyon 102 bin öğrenci vardı, 2014’te 2 milyon 513 bin ve 62 alanda 226 dalda meslek eğitimi veriyoruz. Bu öğrenci sayısı ve bu okullaşma oranı OECD ortalamalarının üzerinde. Öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili, öğretmenler biliyorlar onun dolar bazında, avro bazında, yüzde 200, yüzde 98,17 artış olduğunu. Yurt dışındaki akademisyenlerle ilgili düzenlemelerimizi, yurt dışındaki çocuklarımız, doktora yapan, master yapan öğrencilerimiz, kendilerine sağlanan imkânları biliyorlar. Harç sorunuyla ilgili olarak katlamalı harç meselesini dün Bakanlar Kurulunda görüştük. Onunla ilgili düzenlemeyi açıkladık. Daha söylenecek çok şey var ama süre maalesef bu kadar. FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Sayın Bakan, şube müdürlerini söyler misiniz? ZÜHAL TOPCU (Ankara) – Kürtçe okullarla ilgili… MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Ben bu önergeyi veren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, muhabbet izhar eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Muhabbet karşılıklı. Ama biliyorum, sizin gözünüzde en iyi Millî Eğitim Bakanı giden Millî Eğitim Bakanı. (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) – Daha buradayız. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Avcı. Millî Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı hakkındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunuyorum: Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler… Kabul etmeyenler… Gensoru önergesinin gündeme alınması kabul edilmemiştir.


 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.