• BIST 1.377,620
 • Altın 497,55
 • Dolar 8,8400
 • Euro 10,3400
 • İstanbul 20 °C
 • Ankara 17 °C

Norm Kadro Yönetmeliği Değerlendirmesi

Norm Kadro Yönetmeliği Değerlendirmesi

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik 18.06.2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelikle getirilen düzenlemeyle; - Daha önce öğrenci sayısı 150’den az olan okullara müdür norm kadrosu verilmemekte iken, yeni düzenleme ile sendikamızın da talebi olan birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okullar hariç olmak üzere tüm eğitim kurumlarına 1 müdür norm kadrosu verilmiştir. - Daha önce öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan fen liseleri, Anadolu liseleri, çok programlı liseler, işletmelerde beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim okulları ile müdür yardımcısı normu 3 ve daha fazla olan okullara 1 müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmekte iken, yeni düzenleme ile özel eğitim kurumları hariç olmak üzere yatılı ve pansiyonlu olan eğitim kurumları ile müdür yardımcısı norm kadrosu 6 olan okullara 1 müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. - Daha önce Anaokullarına öğrenci sayısı 100’den 201’e kadar 1, 201 ve daha fazlası için ise 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken, yeni düzenleme ile öğrenci sayısı 100’den 501’e kadar 1, 501 ve daha fazlası için ise 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. - İlköğretim okulları 6287 sayılı yasa gereğince ilkokul ve ortaokul olarak yapılandırıldığından bu okulların müdür yardımcısı norm kadroları yeniden düzenlenmiştir. * İlkokullarda öğrenci sayısı; 100’den 601’e kadar 1, 601’den 1201’e kadar 2, 1201’den 1801’e kadar 3, 1801 ve daha fazlası için 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. * Ortaokul ve İmam hatip ortaokullarında öğrenci sayısı; 501’e kadar 1, 501’den 1001’e kadar 2, 1001’den 1501’e kadar 3, 1501 ve daha fazlası için 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. - Ortaöğretim kurumları ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı; 501’e kadar 1, 501’den 1001’e kadar 2, 1001’den 1501’e kadar 3,  1501 ve daha fazlası için 4 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. - Özel eğitim kurumlarında öğrenici sayısı 51’e kadar 1, 51’den 126’ya kadar 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken, yeni düzenleme ile öğrenci sayısı 101’e kadar 1, 101 ve daha fazlası için 2 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. - Mesleki eğitim merkezleri ile rehberlik ve araştırma merkezlerinin müdür yardımcısı norm kadrolarında değişikliğe gidilmemiştir. - Ayrıca ilave müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesini içeren madde yeniden düzenlenmiş olup rehberlik ve araştırma merkezleri hariç olmak üzere eğitim kurumlarından; * Yatılı pansiyonlu olanlara, * Döner sermaye işletmesi bulunanlara, * Tam gün tam yıl eğitim uygulaması ve/veya açık öğretim kapsamında yüz yüze eğitim yapan okullara, * İşletmelerde meslek eğitimine en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim kurumlarına, * Bünyesinde çıraklık eğitimi programları uygulanan mesleki ve teknik eğitim merkezlerine, * Öğrenci sayısına bağlı olarak müdür yardımcısı normu verilemeyen taşıma eğitim merkezi durumundaki ilkokullara, ilave müdür yardımcısı norm kadrosu verilmesi öngörülmüş; daha önce bir okulda en fazla 7 müdür yardımcısı norm kadrosu verilmekte iken, bu sayı 6’ya düşürülmüştür. - Daha önce rehberlik ve araştırma merkezlerine görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 200.000 e kadar olan yerlerde 1, sonra gelen her 200.000 nüfus için ise 1 özel eğitim öğretmeni verilmekte iken, yeni düzenleme ile görev alanına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000 e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için ise 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür.  Ayrıca gezerek özel eğitim görevi için 1 özel eğitim öğretmeni norm kadrosu verilmekte iken, bu sayı yeni düzenleme ile 3’e çıkarılmıştır. - Genel bilgi ve meslek dersi öğretmeni norm kadrosu,  atölye ve laboratuar öğretmeni norm kadrosu ile sınıf öğretmeni norm kadrosunda bir değişiklik yapılmamıştır. - Alan/Bölüm, atölye ve laboratuar şefi kadrosunun mesleki ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında alanlarıyla ilgili olmak üzere ilgili öğretmen norm kadrosu içerisinde değerlendirilmesi öngörülmüştür. - Rehberlik ve araştırma merkezlerine, görev alanlarına giren il veya ilçenin nüfusu 100.000’e kadar olan yerlerde 4, sonra gelen her 50.000 nüfus için 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. Artan nüfusun en az 25.000 olması hâlinde ilave olarak bir rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilmesi öngörülmüştür. Okul rehberlik servislerine; a) Özel eğitim okullarında (aynı bina veya bahçede farklı kademelerde eğitim veren özel eğitim okulları dâhil) toplam öğrenci sayısı 25 ve daha fazlası için 1, b) İlkokullarda öğrenci sayısı 300, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1, c) Orta öğretim kurumlarından öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olanların her birine 1, ç) Yatılı veya pansiyonlu okulların öğrenci sayılarına bakılmaksızın her birine 1, d) İlçe merkezindeki ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle norm kadro verilememesi hâlinde öğrenci sayısı en fazla olan eğitim kurumuna 1, e) Mesleki eğitim merkezlerinden çırak ve kursiyer sayısı 200 ve daha fazla olanların her birine 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca her derece ve türdeki eğitim kurumlarına, öğrenci sayısının 500 ve 500’ün katlarına ulaşması hâlinde her defasında ilave olarak 1 rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu daha verilmesi öngörülmüştür. - Bağımsız anaokullarına verilen rehber öğretmen norm kadrosu uygulamasına son verilmiştir. Bundan böyle bağımsız anaokullarına rehber öğretmen norm kadrosu verilmeyecektir. - Eğitim kurumlarından; *Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları Eylül ayı içerisinde bu eğitim kurumlarının Bakanlıkta bağlı olduğu birimlerin teklifi üzerine İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenecektir. * Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, turizm eğitimi merkezleri ile benzeri kurumların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları ise Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenecektir. - Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması hâlinde, fazla durumdaki boş kadrolar daha önce Ankara il millî eğitim müdürlüğüne aktarılmakta iken yeni düzenleme ile her ilin il millî eğitim müdürlüklerine aktarılacaktır. Yönetmelik Bazı Sorunlar Barındırmaktadır Yeni Yönetmelik olumlu hükümler içermekle birlikte içerisinde eskisine nazaran hak kayıplarına ve yeni sorunlara sebep olacak düzenlemeleri de barındırmaktadır. Öğrenci sayısının 150’nin altında olduğu okullara norm kadro verilmemesi uygulamasının kaldırılarak öteden beri devam eden talebimizin karşılandığını görmek memnuniyet vericidir. Müdür başyardımcısı normu, önceki yönetmelikte müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan kurumlara verilmişken yeni yönetmelikte bu sayının altıya çıkartılmış olmasının izahını görememekteyiz. Özellikle müdür yardımcısı normunun bazı eğitim kurumları için düşürüldüğü göz önüne alındığında iş yükünün azalmasının değil aksine artmasının söz konusu olduğu bir durumda bu düzenleme yerinde değildir. Anaokulu müdür yardımcısı normu eski yönetmelikte öğrenci sayısı 100-201 arası 1, 201 ve daha fazlası için 2 iken şimdi 100-501 öğrenci arası 1- 501 ve fazlası için 2 olmak suretiyle norm sayısı fiilen düşürülmüştür. Anaokulu öğrencilerinin diğer kurum öğrencilerinden farklı olarak daha fazla ve daha yakın ilgi isteyen, çok daha yoğun pedagojik gereksinimleri olan bir öğrenci kitlesi olduğu göz önüne alındığında düzenlemenin anaokullarının idaresine zarar vereceği açıktır. Yine ortaokullar ve ortaöğretim kurumları yönünden müdür yardımcısı normu hesabında esas alınan 500 öğrenci sayısı, bu okullardaki ders yükü, öğretmen sayısı, tür çeşitliliği ve okullaşma oranı dikkate alındığında fazladır. Bu sayısının 300 öğrenci olarak esas alınması gereklidir. Yine özel eğitim kurumlarında müdür yardımcısı normunun hesabına esas alınan öğrenci sayısı 50’den 100’e çıkartılmış olup bu okulların niteliği ve öğrenci kitlesi düşünüldüğünde olumsuz bir düzenleme teşkil ettiği görülmektedir. Eski yönetmelikte bir eğitim kurumundaki müdür yardımcısı norm kadro sayısının azami 7 olacağı öngörülmüş iken yeni düzenlemede bu sayı 6’ya düşürülmüş olup pek çok kurumdaki norm kadro sayısının düşürüldüğü dikkate alındığında bu düzenlemenin izahı mümkün değildir. Özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara yönelik açılan anaokulu ve anasınıflarında eski yönetmeliğe göre 7 öğrenciye 1, 7-13 arası 2, 13-19 arası 3 öğretmen normu verilirken yeni yönetmeliğe göre her şube için 1 öğretmen normu getirilmiştir. Şubedeki öğrenci sayısının en az 10 olduğu dikkate alındığında özel eğitim ve ilgiye muhtaç bu türden öğrenciler için bir öğretmenin ilgilenmesi gereken öğrenci sayısını artırmak diğer bir ifadeyle norm sayısını azaltmak özel eğitime zarar verecektir. Atölye ve laboratuvar öğretmenleri bakımından alanlar itibariyle öğretmen norm kadrolarının eğitim kurumlan itibarıyla dağıtımında, toplama dâhil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 40 saate bir atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilerek, artan kadro bakiye ders yükü en fazla kuruma verilirken yeni düzenlemede bakiye ders yükü açısından 15 saatten az olmamak şartı getirilmesi, 15 saatin altındaki ders yükünün normda dikkate alınmayacağı anlamına gelmektedir. İlkokullarda rehberlik alan öğretmeni normuna esas öğrenci sayısının 250’den 300’e yükseltilmesinin de izahı mümkün değildir. Söz konusu okullardaki öğrenci kitlesinin okul ortamına ilk kez katılan öğrenci grubu olduğu düşünüldüğünde rehberlik ihtiyacının ergenliğe adım atan çocuklar kadar çok olduğu açıktır. Yine bağımsız anaokullarında rehber öğretmen normunun kaldırılması izaha muhtaçtır. Bu okulların öğrenci kitlesinin pedagojik gelişiminin izlenmesi ve temel öğretime uygun bir hazırlık süreci geçirmeleri için rehber öğretmen normunun kalması elzemdir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelikte yönetici olarak görevlendirilebilmek için görevlendirileceği tarihte alanı itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmak şartının yeterli görüldüğü ayrıca alanı itibariyle girebileceği ders yükünün bulunmasının aranmadığı dikkate alındığında, norm kadro belirlenmesinde alanlara göre öğretmen norm kadrolarının, yöneticilerin girmiş olduğu ders saatleri ilgili alanın ders yükünden düşülerek belirlenmesi ilkesinin getirilmesi yerinde değildir. Eski yönetmelikte olmayan bu hüküm bir kısım öğretmenleri norm kadro fazlası durumunda bırakabilir. Bunu yanında toplu sözleşme hükmüyle okul müdürleri yönünden 2 saatten 6 saate kadar aylık karşılığı ders görevi getirdiğinden müdürler yönünden ders yükünün 2 saat mi yoksa 6 saat olarak mı belirleneceği konusunda açık bir hüküm bulunmadığından bu durum uygulamada sorunlara neden olabilir. Bilişim teknolojileri öğretmenlerinin norm kadrolarının belirlenmesinde, ders yükü ile birlikte Fatih Projesi kapsamında yapılacak çalışmaların da norm kadro belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar kapsamına alınması gerekmektedir. Teknoloji ve tasarım dersi öğretmenlerinin normları belirlenirken, aynı sınıfın dersinin iki ayrı laboratuvarda işlenmesi durumu dikkate alınarak, norm kadronun ders yükü ile birlikte değerlendirilmesi bakımından bu hususun norm kadro belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar kapsamına alınması gerekmektedir. MEBBİS sayesinde öğrenci sayılarından toplam ders yüküne kadar norm kadro sayılarının belirlenmesine esas her türlü kriterin anlık veri girişleriyle belirlenebildiği bir ortamda, Bakanlıkça belli bir tarih aralığında norm belirlenmesi işlemine gerek yoktur. Norm kadro sayıları günlük olarak belirlenebilmelidir. Öte yandan Yönetmeliğin sadece eğitim-öğretim hizmetleri sınıfı kapsamındaki personele münhasır kılınması, Bakanlığın diğer çalışanlarını özellikle eğitim-öğretim kurumlarıyla iç içe olan taşra teşkilatını kapsamaması önemli bir eksikliktir. Nitekim 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığa ihdas edilen (Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç) GİH, SH, TH ve YH sınıfları ile döner sermaye kadrolarının dağılımı, Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün “Kadroların Dağılımı” konulu 10.07.2007 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.02.01/27525 sayılı yazı ekinde yer alan “Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Okul/Kurumlarında (EÖH Sınıfı Hariç) Diğer Hizmet Sınıfı ve Unvanlara göre Olması Gereken Kadro Sayısının Belirlenmesine İlişkin Esaslar” başlıklı genelgeye göre belirlenmektedir. Ancak uygulamada norm güncellemelerinde anılan hizmet sınıflarında kurum bazında güncelleme yapılmadığından ilçe bazında veriler dikkatte alınarak Valiliklerce söz konusu genelge hükümleri dikkate alınmaksızın atama veya görevlendirme yapılmaktadır. Bu itibarla personelin daha etkin ve verimli çalışabilmesi açısından, taşra teşkilatı çalışanlarının da norm kadro yönetmeliğine dâhil edilmesi gerekmektedir.


 • Yorumlar 3
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.