• BIST 116.603
 • Altın 172,438
 • Dolar 3,9676
 • Euro 4,9052
 • İstanbul 8 °C
 • Ankara 8 °C

OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLER DİKKAT

OKUL MÜDÜRLERİ VE ÖĞRETMENLER DİKKAT
Okullar arası, İl, İlçe düzeyinde yapılan spor müsabakalarına görevli araç bulunamayınca okul müdürü, öğretmen ve antrenörler iyi niyet ve yardım duyguları ile kendi araçları ile öğrenci götürebiliyordu. Ancak değişen yönetmeliğin yeni hali bu duruma enge

       Gençlik ve Spor Bakanlığı ‘Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde’ bir takım değişiklikler yaptı. Artık her şey mevzuata göre yapılacak. İl içi - dışı sporcu grup ve kafilelerinin antrenman/müsabaka ulaşımları; idareci, antrenör, veli vb. kişilere ait otomobil, panelvan, minibüs, midibüs vb. şahsi ulaşım vasıtaları ile karşılanmayacak. Kısacası ‘öğrenciyi arabamla aldım maça götürüyorum dönemi bitti.’
Yapılan değişiklikle seyahat izinlerinde; İllerde okul müdürü ve spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı, İlçelerde ise okul müdürü ve ilçe milli eğitim şube müdürünün teklifi, ilçe müdürünün, bulunmaması halinde ise milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı gerekecek.
Getirilen önemli bir değişiklikte Kafile Onay Belgesidir. Kafile Onay Belgesinde faaliyetin adı, yeri ve tarihleri, kafilede yer alacak sporcu, antrenör ve idarecilerin kimlik bilgileri, faaliyetin süresi, seyahatin gidiş – dönüş güzergahı, ulaşımı sağlayacak aracın modeli, plakası, şoförlerinin adı soyadı ve ehliyet sınıfları belirtilecek.
Şehirlerarası Yapılacak Seyahatler, seyahatin yapılacağı il ve/veya ilçe belediyeleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği firmalardan alınacak isme düzenlenmiş biletlerle yapılacak.
Seyahatlerde kullanılacak araçlar en fazla yedi yaşında olacak ve mevzuatta belirtilen diğer şartlara ve belgelere sahip olması gerekecektir.

 

 

İlgili Yönetmelik

SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SPOR KAFİLELERİ SEYAHAT YÖNERGESİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı spor federasyonlarının mahalli, bölgesel ve ulusal organizasyonlarına katılan kulüplü takım ve ferdi sporcu kafilelerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyahatlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- Bu Yönerge; Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı spor federasyonlarının mahalli, bölgesel ve ulusal organizasyonlarına katılan kulüplü takım ve ferdi sporcu kafilelerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde seyahatlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Yönerge; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine, 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Yönetmeliği, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Yönergede geçen;

a) Antrenör: Spor Genel Müdürlüğünce veya ilgili federasyonlarca verilen antrenör belgesine sahip kişileri,

b) Daire Başkanlığı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanlığını,

c) Daire Başkanı: Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanını,

ç) Federasyon: 3289 sayılı Kanuna göre kurulan bağlı spor federasyonlarını,

d) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,

e) Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,

f) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

g) İlçe Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

ğ) İdareci: Mahalli ve ulusal spor faaliyetinde yer alan sporcu kafilelerinin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,

h) İl Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü,

ı) İlçe Müdürü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü,

i) Kiralık araçlarla seyahat: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve ilgili kuruluşların belirlediği standartlara uygun otomobil, minibüs, midibüs ve otobüslerle yapılan seyahati,

j) Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş spor kulübünü,

k) Resmi araçlarla seyahat: Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet amaçlı kullandıkları yolcu taşımacılığına uygun araçları ile yapılan seyahatleri,

l) Sporcu: Sporcu lisansı bulunan kişileri,

m) Şehirlerarası otobüslerle seyahat: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının izin verdiği şehirlerarası otobüs firmalarıyla yapılan tarifeye bağlı seyahatleri,

n) Diğer ulaşım: İlgili kurum mevzuatıyla düzenlenen hava, deniz ve demir yolu ulaşım araçlarıyla yapılan seyahatleri,

o) Spor Kafilesi: Takvime bağlı müsabakalara il müdürlüklerince, sayı ve nitelikleri EK-1'de yer alan tablolar uyarınca belirlenip kafile onayı alınarak gönderilen sporcu, antrenör ve kafile idarecilerinden oluşan grupları,

p) Refakatçi: Engelli spor branşlarında günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve doktor raporuyla tevsik edilen sporculara eşlik edecek anne, baba veya kardeş; bunların yokluğunda ise reşit olmayanlarda ailesi, reşit olanlarda ise kendisi ile arasında karşılıklı taahhüt bulunan sertifikalı bakıcıyı,

r) Tercüman: İşitme engelliler spor branşlarında üst seviyede işitme kaybı olan ve doktor raporuyla tevsik edilen sporculara eşlik edecek işaret dili bilen anne, baba veya kardeş; bunların yokluğunda ise reşit olmayanlarda ailesi, reşit olanlarda ise kendisi ile arasında karşılıklı taahhüt bulunan sertifikalı tercümanı,

 

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Seyahat Esasları

 

Seyahat İzni

MADDE 5- (1)Bir spor faaliyeti ile ilgili seyahate çıkacak spor kafileleri için gerekli seyahat izni;

(a) Genel Müdürlükte ilgili şube müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı,

(b) İllerde spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı,

(c) Federasyon başkanlıklarında ise federasyon genel sekreterinin teklifi ve federasyon başkanının onayı,

 

(2) Takım okul spor kafile onaylarının düzenlenmesinde eş güdümün sağlanabilmesi için;

(a) İllerde okul müdürü ve spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı,

(b) İlçelerde ise okul müdürü ve ilçe milli eğitim şube müdürünün teklifi, ilçe müdürünün, bulunmaması halinde milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı,

(EK-2)

 

(3) Ferdi okul spor kafile onaylarının düzenlenmesinde eş güdümün sağlanabilmesi için;

(a) İllerde il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi, il milli eğitim müdür yardımcısının uygun görüşü ve il müdürünün onayı,

(b) İlçelerde ise ilçe milli eğitim şube müdürü teklifi, ilçe müdürü, bulunmaması halinde milli eğitim ilçe müdürünün uygun görüşü ve kaymakamlık onayı,

 

(4) Ulusal spor hizmet ve faaliyetlerinde görevlendirilecek yönetici ve personelin seyahat izinleri;

(a)Genel Müdürlükte ilgili şube müdürünün teklifi ve Daire Başkanının onayı,

(b)İl Müdürlüklerinde ise il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı,

 

ile verilir.         

 

Seyahat Gün Süresi Hesabı

MADDE 6- Spor faaliyetlerine ilişkin olarak ilan edilen müsabaka reglamanı dikkate alınarak, uygun ulaşım türüne göre hazırlanmış seyahat süre hesabı yapılır.

 

Genel Hususlar

MADDE 7- (1) Yarış Atlarının Taşınması;

(a) Spor müsabakalarında yer alacak yarış atlarının taşınması, nakliye iş ve işlemleri federasyonlarca belirlenen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

(b) Taşınacak olan yarış atlarının her türlü sigorta, yem ile tüm sağlık tedbirleri alınmak zorundadır.

 

(2) Sportif Silahların Taşınması;

Yivli/yivsiz spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı alınacaktır. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte geçerli amatör sporcu lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir. Atış poligonları veya atış müsabakaları için geçerli olmak kaydıyla, il müdürlüğünce önceden antrenman ve müsabaka izin belgesi düzenlenecektir. Her antrenman ve müsabaka için ayrı ayrı düzenlenecek bu belgede, yeri ve günü açıkça belirtilir. Bu silahlar, ancak boş olarak, paketlenmiş bir şekilde, ulaşım araçlarının torpido gözünde ya da bagajında nakledilebilir, üstte taşınmaz. Taşıma ruhsatı bulunan yivli/yivsiz spor tüfekleri, meskûn mahallerde içi boş, muhafazası içinde ve atışa hazır olmayacak şekilde nakledilecektir.

 

(3) Plakasız Motorlu/Motorsuz Araçların Taşınması;

(a) Spor müsabakalarında yer alacak yarış araçlarının (otomobil, motosiklet, bisiklet vb.) taşınması, nakliye iş ve işlemleri ilgili federasyonlarca belirlenen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirilir.  

(b) Taşınacak olan yarış araçlarının her türlü sigorta vb. tedbirlerin alınması zorunludur.

 

(4) Römorklarla Yapılan Taşımalar;

(a) Kürek, kano, yelken, vb. spor branşlarında römorklarla yapılan taşımacılıkta kullanılacak römorkların bu malzemelerin taşınmasına uygun normlarda imal edilmiş olması, ayrıca nakliyede kullanılacak çekici araçların Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği dikkate alınarak seçilmesi, taşınacak olan spor malzemelerinin kazalara karşı her türlü tedbirinin alınması (sigorta vb.) zorunludur.

 

(5) Kafile Onay Belgesi; faaliyetin adı, yeri ve tarihleri belirtilerek, kafilede yer alacak sporcu, antrenör ve idarecilerin kimlik bilgilerinin bulunduğu, faaliyetin süresi, seyahatin gidiş – dönüş güzergahı, ulaşımı sağlayacak aracın modeli, plakası, şoförlerinin adı soyadı ve ehliyet sınıfları belirtilerek il müdürlüğü spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayının olduğu sporcu seyahatlerinde kullanılan belgedir. Tarifeye bağlı ulaşım imkânlarının kullanılması halinde araç ve şoförlere ilişkin bilgilere Kafile Onay Belgesinde yer verilmeyecektir.(EK-2a-b)

 

(6) Kafile Başkanı ve Antrenör Görevlendirilmesi;

a) Kafile giderleri, il müdürlüklerinin spor faaliyet giderleri bütçelerinden karşılanması durumunda, kafile başkanı ve antrenörlerin belirlenmesi, ekli tablodaki sayısal normlara uyulmak suretiyle öncelikle il müdürlüğü bünyesinde bulunan kadrolu antrenörler olmak üzere spor şube müdürünün teklifi ve il müdürünün onayı ile tespit edilecektir.

b) Kendi imkânlarıyla seyahat edecek spor kulüplerinin, ferdi sporcuların idarece alınacak kafile onaylarında, kafile giderlerinin taraflarınca karşılanacağı, seyahat sorumluluğunun ise kendilerine ait olacağı hususları mutlaka belirtilecektir. 

 

(7) İl içi - dışı sporcu grup ve kafilelerinin antrenman/müsabaka ulaşımları; idareci, antrenör, veli v.b kişilere ait otomobil, panelvan, minibüs, midibüs vb. şahsi ulaşım vasıtaları ile karşılanmayacaktır.

 

(8) Engelli spor kafilelerinin, özel ve resmi araçlar ile gerçekleştirecekleri seyahatlerinin, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunda belirtilen, engellilerin erişilebilirliğine uygun araçlarla yapılması ve ayrıca bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve özel sporcular spor federasyonları faaliyetlerine katılacak sporcu kafilelerinin seyahatlerinde EK-1'de yer alan tablo uyarınca belirlenecek sayıda refakatçi bulundurulması şarttır.

 

(9) Kiralama yoluyla veya resmi araçlar ile yapılacak yolculuklarda seyahat, zaruri haller haricinde gündüz gerçekleştirilecektir.

 

(10) Karayolları Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri uyarınca mesleki saygınlığı yitirebilecek nitelikteki suçlardan, yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, kişi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından dolayı hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile bu Yönerge kapsamında spor kafilelerine tahsis edilmiş resmi araçları kullanamaz. Ayrıca 5236 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca sarhoşluk kabahatinden dolayı hakkında yaptırım kararı uygulananlar, ölümlü trafik kazasına karışma, alkollü araç kullanma ve trafik kurallarını ihlal etme sebebiyle sürücü belgeleri birden çok kez geri alınanlar da resmi araç sürücüsü olarak görevlendirilemez.

 

Şehirlerarası Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 8- (1) Spor kafileleri için şehirlerarası ulaşım firmaları ile yapılacak seyahatlerde aşağıdaki hususlar uygulanacaktır:

(a) Seyahatin yapılacağı il ve/veya ilçe belediyeleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği firmalardan alınacak isme düzenlenmiş biletlerle seyahat edilecektir.

(b) Seyahat edecek spor kafilesinde yer alan reşit kişilerden Seyahat Taahhüt Belgesi (EK-3a),  reşit olmayanlardan ise Seyahat İzin Belgesi (EK-3b) aranacaktır.

(c) Toplu seyahatlerde, antrenör / antrenörler sporculardan sportif yönden sorumlu olacak, idari ve mali yönden ise kafile başkanı idareci sorumlu olacaktır.

 

Kiralama Yolu İle Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 9- (1) Spor kafilelerinin şehirlerarası ulaşımının kiralama yoluyla sağlanacağı seyahatlerde kullanılacak araçlar ile ilgili aşağıdaki hususlar uygulanacaktır. Bu hususlar ayrıca araç kiralama şartnamelerinde de yer alacaktır.

 

(a) Araçlar en fazla yedi yaşında, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler kadar donanımlı ve bakımlı olacaktır.

(b) Araçlar ve sürücüler, bu Yönergenin dayanak bölümünde yer alan mevzuatta belirtilen şartlara ve belgelere sahip olacaktır.

(c) Sürücüler ve araçlara ilişkin Vergi Kanunları, İş Kanunu, Belediye Nizamnameleri, S.G.K. ile ilgili yükümlülüklere uyulacaktır.

 

(2) Sürücü ve sürücü yardımcıları; işinin ehli ve tecrübeli olacak ayrıca uygun ehliyete ve mesleki yeterlilik belgelerine sahip olacaktır. Araç sürücüsü, araçlardan yararlananlara karşı saygılı, genel ahlak ve adaba uygun hareket edecektir. Araçlar sağlam, her yönden temiz ve bakımlı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine uygun şartlara sahip, bilumum teknik edevatı sağlam, cihaz ve aksesuarları tam ve kaloriferler ve klimaları çalışır vaziyette olacaktır.

 

(3) Mevzuata uygun nitelikleri taşımayan araçlarla seyahat edilmeyecek, belirlenen araçlar ve sürücüler, mücbir sebepler dışında kesinlikle değiştirilmeyecektir.

 

(4) Araçların sürücü ve yardımcıları tarafından araçların radyo – teyp ve benzeri yayın aletlerinin sesleri araçtan yararlanan kişileri rahatsız edecek şekilde açılmayacaktır. Araçlar trafik akış ve düzeninin gerektirdiği hız sınırının üzerinde kullanılmayacaktır.

 

(5) Araçların model ve plaka numaralarını gösteren trafik tescil belgeleri, sürücü veya sürücülere ait sürücü belgeleri, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yaptırılması zorunlu olan; Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ve diğer zorunlu sigortalar ile ayrıca seyahat öncesi ihtiyari olarak yaptırılması istenilen sigorta poliçelerinin birer sureti istenecektir.

 

(6) Araçlara, spor kafilesinde yer alan kişilerin dışında yolcu alınmayacaktır.

 

 (7) Seyahat esnasında bir sürücü devamlı olarak en fazla 4,5 saat, 24 saatte ise en fazla 9 saat araç kullanabilecektir. 9 saati geçen yolculuklarda iki şoför görevlendirilecek olup Karayolları Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen mola, istirahat ve izin sürelerine riayet edilecektir.

 

Resmi Araçlarla Yapılacak Seyahatlerle İlgili Hususlar

MADDE 10- (1) Araçlar, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile bu konudaki diğer mevzuat hükümlerine göre bilumum teknik edevatı sağlam, cihaz ve aksesuarları tam, kalorifer ve klimaları çalışır vaziyette olacaktır.

 

(2) Araçların sürücü ve sürücü yardımcıları uygun sürücü belgesine sahip olacaktır.

 

(3) Seyahat esnasında bir sürücü devamlı olarak en fazla 4,5 saat, 24 saatte ise en fazla 9 saat araç kullanabilecektir. 9 saati geçen yolculuklarda iki şoför görevlendirilecek olup Karayolları Trafik Yönetmeliğinde düzenlenen mola, istirahat ve izin sürelerine riayet edilecektir.

 

(4) Mevzuat hükümleri uyarınca yaptırılması zorunlu olan mali sorumluluk sigortası aranacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

 

Yürürlük

MADDE 11– Bu Yönerge, Genel Müdürlük Makamınca onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 12– Bu Yönerge hükümlerini Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • MEB 2017 Yılı İdare Faaliyet Raporu28 Şubat 2018 Çarşamba 17:23
 • Özel öğretim kurumlarında "karekod" dönemi28 Şubat 2018 Çarşamba 17:15
 • Edirne'de okullar tatil edildi26 Şubat 2018 Pazartesi 19:54
 • 35 bin 995 'yardımcı doçent' doktor öğretim üyesi oldu21 Şubat 2018 Çarşamba 21:35
 • Öğrencilerin "yazı stili"ni okullar belirleyecek17 Şubat 2018 Cumartesi 17:47
 • MEB'den SON DAKİKA BASIN AÇIKLAMASI14 Şubat 2018 Çarşamba 11:16
 • Yusuf TEKİN'den TEOG ve Nakil ve Geçişler Açıklaması14 Şubat 2018 Çarşamba 08:59
 • MEB'de Yönetmelik Değişikliği14 Şubat 2018 Çarşamba 08:43
 • Öğretmen Gelişim Eylem Planı13 Şubat 2018 Salı 06:55
 • Özel okul teşviklerinde ikinci taksit ödemesi yapıldı10 Şubat 2018 Cumartesi 09:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.