• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 16 °C

OKUL MÜDÜRÜ ve MÜDÜR YARDIMCISI NASIL OLUNUR

OKUL MÜDÜRÜ ve MÜDÜR YARDIMCISI NASIL OLUNUR
MEB tarafından yürürlüğe konulan yeni yönetici atama yönetmeliğine göre okul müdürü ve müdür yardımcısı olma şartları nelerdir nasıl olunur.

Müdür olarak görevlendirmede, adayların bazı genel ve özel şartları taşımalarının yanı sıra haklarında yapılacak değerlendirme ilegirecekleri sınav sonucunda alacakları puanlar da önem taşımaktadır.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranan genel ve özel şartlar

Kendilerine müdürlük görevi verilecek olanların;

-Yükseköğretim mezunu olması,

-Başvurunun son günü itibarıyla MEB kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olması,

-Görevlendirileceği eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olması ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı okutabileceği dersin bulunması,

-Başvurunun son günü itibarıyla, son 4 yıl içinde adlî veya idarî soruşturmayla yöneticilik görevinden alınmamış olması,

-Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerin, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olması

gerekmektedir.

Öte yandan, müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birine sahip olması gerekiyor:

-Müdür olarak görev yapmış olmak.

-Müdür başyardımcısı olarak en az iki yıl görev yapmış olmak.

-Kurucu müdür, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya müdür başyardımcılığı dâhil toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.

-MEB’de şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarda görev yapmış olmak.

Müdür adaylarının değerlendirilmesi ve sözlü sınav

Müdür olabilmek için gerekli genel ve özel şartları taşıyanların müdür olarak görevlendirilmesi, haklarında yapılacak değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre olmaktadır.

Müdürlükte dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdürlüğünde toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla müdür olabilmek için gerekli niteliklere sahip olanlardan, müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir.Değerlendirme sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan müdürlük sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava çağrılır.

Müdürlük için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav komisyonunca değerlendirilir.Sözlü sınavda, adaylar; mevzuat bilgisi (%50), analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti (%10), temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi (%10), muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi (%10), iletişim becerileri ile özgüveni ve ikna kabiliyeti (%10), genel kültür (%10) yönleriyle değerlendirilirler.

Müdür olarak görevlendirme

Müdürlüğü boş bulunan veya 4 ve 8 yıllık müdürlük süresini dolduranlardan boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinde duyurulmakta ve müdür olarak görevlendirilmek için başvuranlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı tanınmaktadır.

Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; değerlendirme puanı ile sözlü sınavda aldıkları puanın aritmetik ortalamasına göre belirlenmektedir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle bu kapsamda yapılacak bir sonraki değerlendirme tarihine kadar geçerli sayılmaktadır.

Müdür olarak görevlendirilmek isteyen adaylara, tercih ettikleri eğitim kurumuna ve branşlarına göre ilave puan (5 puan) verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Öte yandan, kurucu müdür olarak görev yaptıkları eğitim kurumlarına, müdür normunun verildiği ilk dönemle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilmek isteyenlere de ilave puan (5 puan) verilmektedir.

Müdür olarak görevlendirilmeye hak kazanan adaylar, puan üstünlüğüne göre ve tercihleri de dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile 4 yıllığına müdür olarak görevlendirilirler.

Müdür ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdürlüğüne, görevlendirmeye esas puanların geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, müdür olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle 4 yıllığına görevlendirme yapılabilmektedir.

Kurucu müdür ve müdür yetkili öğretmen olarak görevlendirme

Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarına ilişkin yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre için, müdür görevlendirilmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilebilmektedir.

Öte yandan, müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından il millî eğitim müdürünün teklifi ve vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilebilmektedir.

                OKUL MÜDÜR YARDIMCISI NASIL OLUNUR ŞARTLARI NELERDİR

Yeni Yönetmeliğe Göre Müdür yardımcıları atama kritelerleri  

Müdür yardımcılığında yeni kriterler Yönetmelikle, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerin yazılı sınav sonucuna göre yapılması şartı getirildi. Müdürlüğe görevlendirme ise müdürlük, müdür başyardımcısı, müdür yardımcılığı yapmış olanlardan değerlendirme ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacak. Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında 4 yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam 8 yıllık görev süresi dolanlar ile şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılacak.

Bu sınavda 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerli olacak. Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilecek. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç 10 iş günü içinde incelenerek karara bağlanacak ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilecek. - 20 tercihte bulunacaklar Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek. Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak.

Eşitliğin devamı halinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecek. Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı ihtiyacı karşılanamayan eğitim kurumları ile yeni açılan eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılıklarına, sınav sonuçlarının geçerli olduğu süreyle sınırlı olmak üzere, yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alıp yönetici olarak görevlendirilemeyenler arasından aynı usulle 4 yıllığına görevlendirme yapılabilecek.  

Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Nasıl Yapılacak?

Yazılı sınav Müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında dört yıllık ya da aynı eğitim kurumu müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında toplam sekiz yıllık görev süresi dolanlar ile duyurunun son günü itibarıyla aşağıda belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla Bakanlıkça veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca test usulü ile yazılı sınav yapılır. Bu sınavda yüz puan üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuçları, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla bir yıl süreyle olmak üzere bu kapsamda yapılacak bir sonraki sınav tarihine kadar geçerlidir.

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için sınav konuları ve puan değerleri şunlardır:

a) Türkçe-dil bilgisi: %10,

b) Genel kültür: % 10,

c) Resmî yazışma kuralları: % 4,

ç) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri: % 4,

d) Okul Yönetimi: % 4,

e) Yönetimde insan ilişkileri: % 4,

f) Okul geliştirme: % 4,

g) Eğitim ve öğretimde etik: % 5,

ğ) Türk idare sistemi ve protokol kuralları: % 5,

h) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname): % 50. Yazılı sınav duyurusu ve başvuru Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

Duyuruda; başvuru tarihi, süresi, sınavların yapılacağı tarih, sorulacak soru sayısı ve puan değeri ile sınav komisyonunca belirlenecek diğer hususlara yer verilir. Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek isteyenler, yazılı sınava katılmak üzere başvuruda bulunabilir. Yazılı sınav başvuruları elektronik ortamda alınır. Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

Yazılı sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınavı yapan birime itiraz edilebilir.

Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır ve sonuç itiraz sahiplerine bildirilir. 

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.