• BIST 1.432,250
 • Altın 533,76
 • Dolar 9,2800
 • Euro 10,7900
 • İstanbul 16 °C
 • Ankara 14 °C

TEOG Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

TEOG Sınavında Dikkat Edilecek Hususlar

2014-2015 ORTAK SINAVLARDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ORTAK SINAVLAR TARİHİ VE SÜRESİ 8 inci sınıflar için yapılacak dönem ortak sınavları; 26 Kasım 2014 Çarşamba ve 27 Kasım 2014 Perşembe günleri yapılacaktır. Her sınav günü, üç dersin yazılısı ayrı ayrı saatlerde olacak şekilde bir oturum halinde yapılacaktır. Her ders yazılısı için 20 soru sorulacak ve süresi 40’ar dakika, ders yazılıları arası dinlenme süresi 30’ar dakika olacaktır. Ancak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin alacakları sınav hizmetinden dolayı her bir dersin sınav süresi 55’er dakika, sınavların aynı anda başlaması gerektiğinden özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders yazılıları arası dinlenme süresi 15’er dakika olacaktır. Ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Ortak Sınavların gerçekleştirileceği her bir dersin sınavı yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Türkiye saati ile saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de aynı anda başlayacak ve tamamlanacaktır. Ortak Sınavlar birinci oturumda sırasıyla Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi ders yazılıları, ikinci oturumda ise fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil ders yazılıları gerçekleştirilecektir. Her dersin sınav evrakları ayrı ayrı poşetlenmiş ve üzerine ait olduğu dersin etiketi basılmıştır. Her ders yazılısı için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Farklı ders yazılısına ait sınav evrakının bulunduğu poşetler kendi oturumu haricinde kesinlikle açılmayacaktır. Bu hususa dikkat etmeyen görevliler hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır. Ortak Sınavların yapılacağı derslere ait sınav evrakı ayrı ayrı poşetlenmiş olup, poşetlerin üzerinde yer alan etiketle ait olduğu ders belirlenmiştir. Her bir ders yazılısı poşetinin içerisinde de sınav yapılacak sınıf sayısı kadar alt poşet bulunmaktadır. Her sınav için o derse ait sınav evrakı poşeti süresi içerisinde açılıp kapatılacaktır. Ortak Sınavlar aşağıdaki tablolarda belirtilen saatlere ve süreye dikkat edilerek uygulanacaktır. 26 KASIM 2014 ÇARŞAMBA GÜNÜ

DERS ADI VE SIRASIORTAK SINAVLAR DERS YAZILILARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ - SÜRESİ
BAŞLAMASAATİBİTİŞ SAATİSORU SAYISISÜRESİ
 1. Ders Yazılısı Türkçe
09.0009.402040 DAKİKA
 1. Ders Yazılısı Matematik
10.1010.502040 DAKİKA
3 .Ders Yazılısı Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi11.2012.002040 DAKİKA

 

27 KASIM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ
DERS ADI VE SIRASIORTAK SINAVLAR DERS YAZILILARI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATİ - SÜRESİ
BAŞLAMASAATİBİTİŞ SAATİSORU SAYISISÜRESİ
 1. Ders Yazılısı Fen ve Teknoloji
09.0009.402040 DAKİKA
 1. Ders Yazılısı T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
10.1010.502040 DAKİKA
3 .Ders Yazılısı Yabancı Dil11.2012.002040 DAKİKA

ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İŞLEMLER  14 Ekim 2014 tarihinden sonra okullar arası nakil geçiş yapan öğrencilerin, 26-27 Kasım 2014 tarihindeki ortak sınavlara nakil oldukları okulda ve yedek sınav evrakı ile girmeleri sağlanacaktır. Yedek olarak sınava alınacak öğrencinin tek (bir öğrenci) olması halinde, söz konusu öğrenci sınav yapılan salonlardan birinde diğer öğrencilerle birlikte yedek sınav evrakı ile sınava alınacaktır. Nakil oldukları okulda sınava girmek istemeyen öğrenciler, nakil olmadan önce öğrenim gördükleri okullarda (e-okul veli bilgilendirme sisteminde ilan edilen sınav yerleri) sınava girebileceklerdir. Öğrencilerin yerleştirme işlemleri 14 Ekim 2014 tarihinde e-okul sistemine kayıtlı verilere göre yapıldığından, sınava girecek öğrencilere bu tarihte e-okul sisteminde kayıtlı oldukları yabancı dil dersinden sınav evrakı gönderilecektir. 14 Ekim 2014 tarihinden sonra engel durumuna göre ek tedbir talebinde bulunan Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüklerince MEBBİS-RAM Modülüne işlenememiştir. Bu durumda olan öğrenciler için Ortak Sınavlar e-kılavuzunun 7’inci maddesi hükmünce gerekli tedbirler bölge sınav yürütme komisyonu ve bina sınav komisyonları tarafından alınacaktır. Her bir ders sınavı için sınav salonlarına 20 şer öğrenci yerleştirilmiş olup öğrencilerin sıralara tek tek oturtulması gerekmektedir. Ancak sınav salonlarına (sınıflarına) 20’şer sıranın sığmadığı özel ya da devlet okullarının olduğu bilinmektedir. Bu okulların sınavdan önce tespit edilip bu tür okullar için 1 salonda sınava girecek olan öğrenciler için 2 salon planlamasının yapılması ve yeni planlamaya göre yeteri kadar öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Söz konusu öğrencilerin sınav evrakları aynı sınav poşetine konularak bina sınav komisyonuna teslim edilecektir. Orta ve ağır zihinsel engelli olarak eğitim alan öğrenciler ortak sınav yazılıları için yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi bölge sınav yürütme komisyonu kararı ile sınava alınmayacaklardır. Sınav evrakları açılmadan tutanakla iade edilecektir. BİNA SINAV KOMİSYONU İLE SALON GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR Bina Sınav Yürütme Komisyonunun Dikkat Edeceği Hususlar Bölge sınav yürütme komisyonunun sınavla ilgili yapacağı toplantıya, bina sınav komisyonu başkanı temsilci olarak katılır. Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlara göre okulda sınav planlamasını ve organizasyonunu yapar. Sınava girecek öğrencilerin sınıf öğrenci listelerini e-okul sisteminden alarak, sınavdan en az 2 (iki) gün önce öğrencilerin görebilecekleri uygun bir yerde ilan eder. Görevlendirilen personele sınavla ilgili görevlerini görevin başlama saatinde (en az 1 saat önce) imza karşılığı duyurur. Salon görevlileri ile sınav başlamadan en az bir saat önce toplantı yaparak kura ile salon başkanı, gözcü ve yedek gözcüleri belirler, görev ve sorumluluklarını açıklar. Toplantıya katılmayan salon görevlisinin yerine yedek öğretmenlerden görevlendirme yapar. Toplantıya katılmayan ve görevine geç gelen personele (yedek dâhil) görev vermez. Bu personeli tutanakla belirleyerek bölge sınav yürütme komisyonuna bildirir. Sınav görevlilerine ait görevlerini gösterir yaka kartı hazırlar ve sınav süresince görevlilerin üzerinde bulunmasını sağlar. Yedek gözcü olarak kura ile belirlenen öğretmenlerin görevleri şunlardır:

 • Sınav salonunda görevli öğretmenler ile bina sınav komisyonu arasındaki irtibatı sağlar.
 • Tuvalet ihtiyacı olan öğrencilere refakat eder.
 • Sınav görevi bulunmayan personel ile kişilerin bina ve katlarda bulunmamasını sağlar.
 • Her ders sınavı sonrası verilen dinlenme sürelerinde öğrencilere rehberlik eder.

Sınav salonlarını ve salondaki sıraları, sınavdan 1 (bir) gün önce hazır duruma gelmesini sağlar ve sınav süresince salonları kontrol eder . Sınav günü, sınav evrak kutularını/çantalarını il/ilçe içi sınav kuryesinden tutanakla teslim alır, içindeki sınav güvenlik poşetlerini sayarak kontrol eder, sorun varsa bölge sınav yürütme komisyonunun talimatına göre işlem yapar. Ortak sınavların yapıldığı günlerde sınavların yapıldığı okulda ders yapılmayacaktır. Ancak ortak sınavlarda görevli olmayan o okulun öğretmenleri de (o gün dersi olan) sınavların yapıldığı gün en geç saat 09.00’da kendi okullarında hazır bulunacaklardır. Sınav başladıktan sonra görevine ihtiyaç duyulmayan öğretmenler okuldan ayrılırlar. Okullarda emniyet görevlileri tarafından üst araması yapılmayacaktır ancak sınav evrak kutularının açılması sırasında her okulda bir emniyet personeli bulunacaktır. Bina sınav komisyonu kutu açma ve kapama işlemleri ile ilgili tutanakları hazırlarken emniyet görevlisinin de bu tutanakları imzalamasını sağlar. Sınav evrakının bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini salon başkanlarına imza karşılığında teslim eder. Sınav yapılan okulda; sınavda görevli olan öğretmenler, sınav görevi olmayan ancak sınavın yapıldığı okulun kadrolu/ücretli öğretmenlerinin dışındaki kişilerin ve öğrenci velilerinin sınav salonlarının bulunduğu binalara girişlerine izin vermez. Sınav süresince, görevliler dışındaki kişilerin sınav yapılan salona girmemesini sağlar. Öğrenciler yanlarında sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları bulundurmamalarını sağlar. Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. Sınav sırasında, salon görevlilerini kontrol eder, gerektiğinde uyarır, sınavın sorunsuz yapılmasını sağlar. Sınavın bitiminden sonra salon başkanları tarafından ağzı kapatılmış halde getirilen ve içinde cevap kâğıtları, varsa sınav esnasında hazırlanan tutanakların bulunduğu sınav güvenlik poşetlerini teslim alır. Sınavla ilgili kurye ve sınav evrak çantası ile ilgili tutanakları düzenleyerek imzalar. Sınav güvenlik poşetlerini, sınav evrak kutularına/çantalarına koyarak güvenlik kilidi ile kilitleyip il/ilçe sınav kuryesine tutanakla teslim eder. Sınavlarda kullanılan soru kitapçıklarını sınavdan sonra geri dönüş sınav evrak kutularına/çantalarına koymaz. Sınavda kullanılan soru kitapçıkları Bakanlığa geri gönderilmeyecektir. Sınavın ikinci gün oturumu tamamlandıktan sonraki gün, isteyen öğrencilere soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Bina sınav komisyonu tarafından zaruri durumlarda yedek poşet açılmış ise gerekçesini belirterek tutanak düzenler ve tutanağı sınav poşetine koyarak Bakanlığa gönderir. Yedek salonda sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtları boş olarak gönderileceği için öğrenci bilgilerinin öğrenci tarafından tam ve eksiksiz olarak kodlanacaktır.Kullanılan cevap kağıdı salon görevlilerince ve bina sınav komisyon başkanınca kontrol edilerek, imzalanacaktır. Ortak sınavlara katılamayan ve yedek salonda sınava giren öğrencilerin bilgilerini sınav günü bitiminde e-okul sistemine işler. Yurt dışında Bakanlığımıza bağlı olmayan okullarda öğrenim gören ve ortak sınavlara katılamayan öğrenciler ise, mazeret durumunu gösteren belgeleri ile mazeret sınavına girme taleplerini ortaksinav@meb.gov.tr e-posta adresine, en geç ortak sınavlar tamamlandıktan bir gün sonra göndereceklerdir. Bölge sınav yürütme komisyonunun vereceği diğer görevleri yapar. ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınav salonunu terk etmeyecekler, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacak, sınavda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. Öğrenciler, sınav salonlarına yanlarında kullanımı saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat haricinde, sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar bulunmaksızın sınava alınacaktır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle tutanakla geçersiz sayılacaktır. Sınav bitiminden sonra,

 1. Öğrenciler, ilk 20 dakika tamamlandıktan istediği takdirde sınavını tamamlayarak, cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim edecek ve sınav yoklama tutanağına imzalarını atacaktır.
 2. Sınav görevlileri, sınava ait evrakı öğrencilerin önünde kontrol ederek toplayacak, cevap kâğıtlarını sınav güvenlik torbasına koyup kapattıktan sonra soru kitapçıklarıyla birlikte bina sınav komisyonuna teslim edecektir.
 • Bina sınav komisyonu, sınıflardan gelen sınav güvenlik torbalarını dönüş sınav evrak kutularına koyarak seri numaralı güvenlik kilidi ile bu kutuları kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir. Kitapçıklar okullarda bırakılacak olup aynı gün oturumlar tamamlandıktan sonra isteyen öğrenciye verilecektir.

SALON GÖREVLİLERİNİN SINAV SURESİNCE YAPACAKLARI İŞLEMLER Sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi iletişim araçları ile her türlü bilgisayar özelliği taşıyan cihazları öğrencilerin yanlarında bulundurmamaları sağlanarak bunları sınavda kullanmamalarına dikkat edecektir. Her dersin sınavı başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrencileri sınava alacak, ancak bu öğrencilere ek süre vermeyecektir. Her dersin sınavının ilk 15 dakikası tamamlandıktan sonra sınava girmeyen öğrencilerin sınıf öğrenci yoklama listesinde isimleri karşısına silinmez kalemle “GİRMEDİ” yazar, cevap kâğıdındaki “SINAVA GİRMEDİ” bölümünü ise kurşun kalemle kodlar. Her dersin sınavının ilk 20 dakikalık süresi içerisinde öğrencilerin sınav salonunu terk etmemeleri sağlanacak (sağlık durumu nedeniyle terk edenler hariç), ilk 20 dakikalık zaman dilimi tamamlandıktan sonra, sınavı tamamlayan veya isteyen öğrencinin çıkmasına izin verecektir. Öğrenciler, sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıf ve sıra numarasında oturacaktır. Gerektiğinde öğrencinin yerini değiştirme yetkisi sınıflarda bulunan salon görevlilerine ait olacaktır. Yerleştirme işlemlerinden sonra, sınavda uyulacak kuralları hatırlatacak, sınav evrakının bulunduğu güvenlik torbalarını öğrencilerin önünde açarak cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını dağıtacaktır. Sınav sırasında öğrencilerin sağlık sebebi dışında dışarı çıkmasına izin vermez, zorunlu durumlarda öğrenciye koridorda görevli yedek gözcü eşlik eder. Yanında yedek gözcü olmadan salondan çıkan öğrencileri tekrar sınava almaz, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını beraberinde götürmesine izin vermez. Bu durumda öğrenciye ek süre tanımaz. Öğrenci, cevap kâğıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini kontrol edecek, hata varsa salon görevlilerine söyleyecek, salon görevlileri bu durumu tutanak altına alacaktır. Öğrencinin adına düzenlenmiş cevap kâğıdı bulunmuyorsa veya kullanılamayacak durumdaysa öğrenci, yeni bir cevap kâğıdına, kimlik bilgilerini salonda görevli öğretmenin açıklamalarına göre yazacak ve kodlayacaktır. Salon görevlileri, dağıtılan sınav evrakının öğrenciye ait olup olmadığını kontrol edecektir. Öğrenciler sınav öncesinde soru kitapçıklarını kontrol ederek eksik sayfa veya baskı hatası tespit ederse kitapçığın değiştirilmesini isteyecektir. Öğrenci, cevap kâğıdı üzerindeki kitapçık türü ve cevap bilgileri işaretlemelerini kurşun kalemle yapacaktır. Öğrenci, cevap kâğıdındaki imza bölümüne imzasını, silinmez bir kalemle kendisi atacaktır. Cevap kâğıdında bulunan “Bu Bölüme Dokunmayınız.” kısmı hiçbir şekilde işaretlenmeyecektir. Soru kitapçığının A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı türü olup öğrenci, kullandığı kitapçık türünü cevap kağıdına işaretleyecektir. Cevap kâğıdında öğrencinin imzasının olup olmadığını ve kitapçık türünü doğru kodlayıp kodlanmadığını kontrol edecek ve doğru kodlamayan öğrenciyi uyaracaktır. Öğrenciye ait cevap kâğıdındaki, sağ alt köşede bulunan salon başkanı ve gözcünün kontrol ettiğine dair bölüm, salon başkanı ve gözcü tarafından mürekkepli kalem ile imzalanacaktır. Öğrenciler, cevaplarını soru kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kâğıdında ilgili seçeneği bularak işaretleyecektir. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş veya iyi silinmemiş cevaplar optik okuyucular tarafından yanlış cevap olarak değerlendirilecektir. Cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. Sınavlar esnasında kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi hâlinde kopya çeken öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Sınav esnasında öğrencilerin cevap kâğıtlarını hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önlerinde bulundurmalarını sağlayacak ve kopya çektiği belirlenen öğrencinin cevap kâğıdını alarak tutanak düzenleyecektir. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala sınavına devam eden öğrenciler sınav süresi tamamlanana kadar sınıfında kalacaktır. Sınavlarda özel hizmet alması gereken engelli öğrenciler hariç her ders sınavı tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir. Salon görevlileri sınıf oturma düzeni formunu doğru ve eksiksiz olarak dolduracaktır. Sınav süresi bitiminde sınavı durdurur, cevap kâğıtlarını toplar, sınıf öğrenci listesi ile karşılaştırarak eksik olup olmadığını ya da zarar görüp görmediğini kontrol eder. Sınıf öğrenci yoklama listesini, sınav evrakını teslim eden öğrenciye silinmez kalem ile imzalattırır. (Bu işlemi sınav başlamadan ya da öğrenci sınavını tamamlamadan yapmaz.) Yedek sınav evrakı kullanarak sınava alınan öğrencilerin cevap kâğıtları boş olarak geleceğinden bu durumda olan öğrenci bilgilerinin cevap kâğıdına öğrenci tarafından doğru ve eksiksiz olarak kodlanmasını sağlar. - Cevap kâğıtları, sınıf öğrenci listesi, tutulan tutanaklar ve benzeri sınav evrakını sınav güvenlik poşetine koyar, ağzını kapatır ve bina sınav komisyonuna imza karşılığında teslim eder.(Soru kitapçıkları sınav evrak poşetine konulmayacaktır.) Salon görevlileri, sınav salonunda unutulan, sınav evrak kutusuna konulmayan cevap kâğıtlarının Bakanlık tarafından işleme alınmayacağını ve yasal sorumluluğun kendilerine ait olacağını bilir. Tüm öğrenciler salonu terk ettikten sonra salonu kontrol ederek varsa unutulan evrak ve eşyaları bina sınav komisyonuna teslim eder. Salon Görevlilerinin Dikkatine

 • Salonda gazete, kitap vs. okumaz.
 • Yüksek sesle konuşmayınız.
 • Sınav süresince salonu terk etmez.
 • Çay, kahve vs. içmez.
 • Cep telefonunu kapatır.
 • Öğrencinin başında uzun süre beklemez..
 • Öğrencilerle sınav başladıktan sonra konuşmaz ve sorular hakkında yorum yapmaz.
 • Gürültü çıkaran topuklu ayakkabılarla sınava gelmez.
 • Öğrencilere ait sınav evrakını dikkat çekici bir şekilde incelemez.

Engelli öğrenciler, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir. Görme Engelli Öğrenciler; Az Gören Öğrenciler; Az gören grubuna miyop, hipermetrop, astigmatizm, karma gözlükle/lensle düzeltilen görme kusurları dâhil edilmemektedir. Az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca aşağıda belirtilen seçeneklerden biri tercih edilecek ve bu doğrultuda öğrenci için sınavda düzenleneme yapılacaktır.

 • 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı,
 • Okuyucu kodlayıcı eşliğinde 18 punto büyüklüğünde soru kitapçığı ve cevap kâğıdı.

Az gören öğrencilerde soru muafiyeti olmayacak, başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. Hiç Görmeyen Öğrenciler; Görmeyen öğrenciler tek kişilik salonlarda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Görmeyen öğrencilerin soru muafiyeti olmayacak ancak resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı sorular hazırlanacak başarı puanı tüm sorular üzerinden hesaplanacaktır. İşitme Engelli Öğrenciler; İşitme engeli olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ruhsal ve Duygusal Bozukluğu Olan Öğrenciler; Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Tercih etmeleri durumunda okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde sınava alınacaklardır. Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olan Öğrenciler; Yaygın gelişimsel bozukluğu olan (Otizm, Rett Sendromu, Asperger Bozukluğu, Desintegratif Bozukluk, Atipik Otizm) öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Bedensel Engelli Öğrenciler; Yazma becerisini engelleyecek derecede ince motor becerilerde engeli olan ya da uzuv kaybı (ampütesi) olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Bu öğrencilere Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre kodlayıcı verilecektir. Kaba motor becerilerinde engeli bulunan ortez, protez, yardımcı araç gereç kullanan öğrenciler giriş katlarda bulunan salonlara yerleştirilecektir. Sınav salonunda kullanılacak masa ve sıra öğrencinin özelliklerine uygun olarak düzenlenecektir Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler; Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlükleri tarafından MEBBİS-RAM Modülüne işlenen bilgiler doğrultusunda, sağlık problemlerinin zorunlu kıldığı durumlarda süreğen hastalığı olan öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacaktır. Yatarak tedavi görenlerden sağlık kurumunu terk etmeleri sakıncalı olan öğrencilerin durumu sağlık raporu ile belgelendirildiği takdirde tedavi gördükleri sağlık merkezinde sınava alınacaklardır. Evde eğitim hizmetinden yararlanması yönünde özel eğitim hizmetleri kurul kararı bulunan öğrencilerin sınavları ev ortamında yapılabilecektir. Veliler, öğrencinin sınava alınacağı adresin belirtildiği dilekçe ile il/ilçe millî eğitim müdürlüğü ve RAM’a başvuracaklardır. Şeker, astım, tansiyon ve epilepsi hastalıklardan dolayı sürekli ilaç kullanan öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte sınav salonlarına yerleştirilecektir. Ancak salonlarında görevli öğretmenler, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince önceden bilgilendirilecektir. Zihinsel Engelli Öğrenciler; Zihinsel engelli öğrenciler tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve 15 dakika ek süre verilecektir. Ayrıca yapılacak tercih doğrultusunda kodlayıcı eşliğinde öğrencinin sınava girmesi için gerekli düzenleme yapılacaktır. Öğrencinin takip ettiği eğitim programı ve haftalık ders dağıtım çizelgesinde yabancı dil dersi yer almayan zihinsel engelli öğrenciler sınavda yabancı dil testi sorularından muaf tutulacaktır. KAMUHABERMERKEZİ www.kamuhabermerkezi.com

 • Yorumlar 1
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.