• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 11 °C

TES SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

TES SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Türk Eğitm-Sen İstanbul Şubeleri,Bugün Çağlayan Adliyesi önünde,çok sayıda Okul Müdürü,Mülakat Mağduru Müdür Adayı ve Eğitim çalışanlarının katıldığı kitlesel basın açıklaması yaptı.

Türkiye hiç alışık olmadığımız ve büyük adaletsizliklerin yaşandığı günlerden geçmektedir. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'nda yeni MEB Yasası ile birlikte taşlar yerinden oynatılarak 76 bin idarecinin hakkı gasp edilip hak etmeyenlere verilerek adalet katledildi. Nitekim bu yasayla birlikte 4 yılını dolduran okul müdürleri ve müdür yardımcıları görevden alındı. Yine il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları, MEB'deki bütün üst düzey yöneticilerin görevlerine son verildi. Bu yasanın akabinde çıkarılan Yönetici Atama Yönetmeliği de tam anlamıyla kadrolaşmanın diğer adı oldu. Bir anda sınavmış, kariyermiş, liyakatmiş, beceriymiş, bilgiymiş, tecrübeymiş hepsi yerle yeksan edildi. Kamuoyu bilmelidir ki, Milli Eğitim Bakanlığı'nda bütün öğretmenler ve yöneticiler programlı bir kumpasla karşı karşıyadır. Öncelikle liyakati, bilgi ve becerisi olmayan kişiler İl Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürü görevlerine getirilerek kendilerinin kurduğu paralel yapının emrine verildi. Atamaları usulsüzce yapılan ve Danıştay'ın da usulsüzlüğü teyit ederek iptal ettiği ilgili şube müdürleri,  okul müdürlerine talimatla puan verdi. Yetkisi olmayan bu şube müdürlerinin verdiği yanlı puan sonucu 8 bin başarılı okul müdürünün görevine son verildi.

Bununla kalınmayarak görevden haksız ve hukuksuz olarak alınan okul müdürleri yerine sözlü/mülakatla okul müdürü alınmasına karar verildi.10.06.2014 tarihli Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik uyarınca yeni okul müdürlerini belirlemek için sözlü sınav komisyonları oluşturuldu.Sözlü (Mülakat)  sınavı için İstanbul’da toplam 9 komisyon kuruldu. Her komisyonda biri başkan ve 4 üye olmak üzere toplam 5 kişi görevlendirildi.  9 Komisyonda toplam 45 kişi görev aldı. Ancak bu 45 kişinin 44'ü Eğitim Bir Sen'in üyesi olması kafaları karıştırdı. Eğitim iş kolunda birçok sendika bulunmasına rağmen komisyonda görev verilenlerin tamamının Eğitim Bir Sen'e üye kişilerden seçilmesi hukuka ve ahlaka aykırıdır. İstanbul’da 16 ila 26 Ekim 2014 tarihleri arasında müdürlük için mülakat yapıldı. Müdür olmak isteyenler bu tarihte mülakata girdi. Yazılı taleplerimize rağmen günlerce mülakat sonuçları ilan edilmedi. Sonunda bir internet sitesi mülakat sonuçlarına ulaşarak bunları yayınlaması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü sonuçları ilan etmek zorunda kaldı. Yayınlanan liste incelendiğinde mülakatta 100 tam puan alanların tamamımın Eğitim Bir-Sen'e üye oldukları, hatta bu kişilerin Eğitim Bir-Sen şube başkanı, yönetim kurulu üyesi ya da sendika ilçe temsilcisi oldukları yapılan tespitlerden ortaya çıktı. Daha da önemlisi, mülakatta başarılı sayılanların yani 70 üzeri puan  verilenlerin neredeyse tamamı Eğitim Bir-Sen üyesidir. Yine mülakata girmeyen Eğitim Bir-Sen üyelerine tam puan verildiği anlaşılmaktadır. Sendikamıza ve mağdur olan üyelerimize posta yoluyla gönderilen belgelerde; Bakırköy ilçesinde mülakat tarihinden bir hafta önce, yani 9 Ekim 2014 tarihinde, Eğitim Bir-Sen yöneticisi Zekeriya Temur, yine Eğitim Bir-Sen yöneticilerinden Acem Yıldırım, Mükremin Köse, Tuncay İncebacak,  Emin Balaman,  Ferhat Öztürk ve Ahmet Coşkun’a e-posta göndererek, mülakat öncesi ilçelerindemülakata girecek adayların isimleri, alması uygun görülen puanları ve kişiyle ilgili görüşlerin istendiği görülmektedir. E-posta yoluyla istenen belgede şu mesaj yer almaktadır: "SN BASKANIM EKDEKİ FORMUN ENGEC YARIN OGLEYE KADAR BU FORMATTA DOLDURULUP… GONDERILMESI GEREKMEKTEDIR. Orhan bey, formu zamanında göndermeyen ilçenin sorumlulugunun kendisine ait olacagını da söyle, GEREKİRSE ILCE MUDURLERIYLE GORUSULEREK DE FORMU TAMAMLAYA BILIRLER dedi." Eğitim Bir-Sen temsilcileri tarafından doldurulması istenip doldurulan listenin, önce Zekeriya Temur’un e-posta adresine oradan da Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Orhan Aydın’ın adresine gönderildiği, buradan da eski Eğitim Bir-Sen İstanbul 2 Nolu şube başkanı, şimdi de aynı şubenin yönetim kurulu üyesi ve Bayrampaşa temsilcisi olan Hasan Yalçın Yayla’nın adresine gönderildiği ilgili belgelerden ortaya çıkmaktadır. Mülakat sınavı öncesinde Eğitim Bir-Sen yöneticileri arasında dolaşan ve onların puanlama yaptığı liste ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınlamak zorunda kaldığı mülakat sonuçları listesi birebir uyuşmaktadır. Bakırköy ilçesinden mülakata girecek kişilerin EK 2 puanı ile mülakatta kaç puan almaları gerektiği yazılı bir liste elektronik posta yazışmalarından anlaşılacağı üzere Eğitim Bir Sen'in ilçe temsilcileri ile şube başkanı ve yöneticilerine ulaştırıldı. İstanbul’un her ilçesinde benzer kumpasın kurulduğu, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yayınladığı mülakat sonuç listesinden ortaya çıkmaktadır. Eğitim Bir Sen'in müdür olmamalı dediği kişiler ile Eğitim Bir Sen üyesi olmayan kişilerin müdür olmaları engellendi. İstanbul'da kimin müdür olacağı, kimim müdür olamayacağı Eğitim Bir-Sen yöneticileri tarafından masa başında belirlenir hale geldi. Maalesef sözlü sınav komisyonu da Eğitim Bir Sen tarafından belirlenen bu listeleri küçük bir kaç istisna dışında kabul etti. Anayasamızın 10. Maddesine göre; "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir… Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar". Yine 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 10. maddesi de şöyledir; "Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri, zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli ve sorumludurlar. Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır …". Gerek Anayasamız, gerek Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve gerekse 657 Sayılı Kanun ile 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunundahiçbir şekilde eşitlik ilkesine aykırı hareket edilemeyeceği ve özellikle sendikal ayrımcılık yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Buna rağmen Eğitim Bir-Sen yöneticileri, mülakat komisyonuna seçilen İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri büyük bir kumpas kurarak birçok okul müdürünün ve okul müdür adayının hakkını yemişlerdir. MEB'DE KUMPASIN TÜRKİYE GENELİNDE KURULDUĞU ANLAŞILIYOR Savcılığa verilen elektronik posta adresleri ve İP numarası incelendiğinde ve İstanbul için yapılacak diğer elektronik posta trafiği ile kumpasın hangi boyuta ulaştığı ortaya çıkacaktır. Türkiye genelinde de aynı kumpasın kurulduğu mülakat sonuçlarından anlaşılmaktadır. Şüpheliler sendikal ayrımcılık yaparak görevlerini kötüye kullandıkları, organize hareket ederek kimin müdür olacağına ve kimin müdür olamayacağına karar verdikleri ve komisyon üyelerine baskı ya da gönül rızasıyla istediklerini kabul ettirdikleri ortaya çıkmaktadır. Bütün bunlar Türk Ceza Kanununa göre suçtur.

Bu nedenle 1- Acem Yıldırım, 2- Mükremin Köse, 3- Tuncay İncebacak,   4- Emin Balaman, 5- Ferhat Öztürk, 6- Ahmet Coşkun, 7-Zekeriya Temur, 8- Orhan Aydın, 9- Hasan Yalçın Yayla, 10-Elektronik posta yazışmalarında tespit edilecek diğer kişiler ile aşağıda yer alan komisyon üyeleri:

 1 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadı GörevYeri/Görevi
BAŞKAN(Eğitim Bir-Sen)MustafaYILMAZBağcılar/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)MuratADALIBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)Nurullah Sakin GÜZELKartal  /İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)KadirHalilUÇARZeytinburnu/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)CelalettinKAPUSUZEyüp/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                        2 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN(Eğitim Bir-Sen)MuratÖĞÜTÇÜEyüp/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)Abdurrahman ENSARİBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen )AyhanKURTKağıthane/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)SalihSADOĞLUÜmraniye/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)NecatiTEKBAŞKüçükçekmece/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                   3 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadı GörevYeri/Görevi
BAŞKAN (Eğitim Bir-Sen)Ahmet ALİREİSOĞLUTuzla/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)OsmanHAŞLAKBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)ŞükrüKOÇBeşiktaş/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)AbdulkadirDURMUŞBahçelievler/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)ÖmerAVCIEsenyurt/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                4 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN(Eğitim Bir-Sen)ÖnderARPACIBeşiktaş/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)SüleymanADIYAMANBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)İsmailKAYAMaltepe/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Ahmet GÜNERBeykoz/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)PaşalıBEŞLİBaşakşehir/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ ŞubeMüdürü
                                 5 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN(Eğitim Bir-Sen)MuratMücahit YENTÜRŞişli/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)VeysiÇİVİLİBALBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)ŞakirGÜLDERÇekmeköy/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)ÇayhanYILDIRIMEsenyurt/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Ekrem ÇELİKSultangazi/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                 6 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN (Eğitim Bir-Sen)HüseyinAYDOĞDUSancaktepe/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/İlçe Milli Eğitim Müdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)M.NurettinARASBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)SerdarKAYASultangazi/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Yahya Murat GÜLERÜsküdar/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Ali ÇİBUKArnavutköy/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                 7 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN (Eğitim Bir-Sen)AhmetAYSilivri/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)ErolDEMİRBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)SinanHALİSSultangazi/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)SadıkASLANKadıköy/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen) Demiray YETMEZSultanbeyli/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                   8 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadıGörevYeri/Görevi
BAŞKAN (Eğitim Bir-Sen)Cemal YILMAZKüçükçekmece/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen) Halil YÜCELBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)Turgay KAYMAKCIBayrampaşa  /İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)Melek YAŞARSarıyer/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Muzaffer DOĞAN Maltepe /İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
                                    9 Nolu Sözlü Sınav Komisyonu
K. Görevi- SendikasıAdıSoyadı GörevYeri/Görevi
BAŞKAN (Eğitim Bir-Sen)Cemil SARICIBeyoğlu/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/İlçeMilliEğitimMüdürü
ÜYE (Sendikasız)  Erhan CİRİTBüyükşehir/İlMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE (Eğitim Bir-Sen)Murat DELENKüçükçekmece/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Yıldırım DEMİRCİPendik /İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü
ÜYE  (Eğitim Bir-Sen)Erdal YILDIRIMBağcılar/İlçeMilliEğitimMüdürlüğü/ŞubeMüdürü

Haklarında kamu davası açılmasını ve cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen  İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M. Hanefi Bostan Sendikanın yaptığı basın açıklamasından sonra Adliye Binasına giren çok sayıda müşteki,suç duyurusu dosyalarını Cumhuriyet Savcılarına teslim ettiler.  Ekler: 1-     Cumhuriyet Savcılığına verilen  şikayet dilekçesi için TIKLAYINIZ 2-      Eğitim Bir Sen’in Bakırköy ilçesi için hazırladığı ve kişilerin mülakatta almasını istediği puan listesi için TIKLAYINIZ 3-      kamudan.com internet sitesinde yayınlanan mülakat sonuçları için TIKLAYINIZ 4-      Mülakat öncesi hazırlanan çizelgenin formatı ve doldurulurken dikkate alınacak not…çizelge için TIKLAYINIZ Kamudan.com

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.