• BIST 1.983,18
 • Altın 769.11377
 • Dolar 13.4872
 • Euro 15.0544
 • İstanbul 4 °C
 • Ankara -11 °C

Yönetici Görevlendirmede İtiraz Noktaları Sorulara Cevaplar

Yönetici Görevlendirmede İtiraz Noktaları Sorulara Cevaplar

Eğitim kurumlarına yönetici görevlendirme yönetmeliğine ilişkin görüşlerimizi ve uygulamada sorun yaşanabilecek noktaları çeşitli platformlarda dile getirdik. Yönetmeliğin uygulama kılavuzu yayınlanmış ve süreç netleşmiştir. Yönetmelik ve kılavuzdaki itirazlarımızla birlikte yönetici adaylarının sürekli sorduğu sorular da mevzuat komisyonumuz tarafından değerlendirilerek, bunları soru-cevap halinde yönetici adaylarının istifadesine sunuyoruz. Özellikle yönetmelikte hukuka aykırı olan hususlarla ilgili Hukuk Büromuzca gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. Yönetmeliğe karşı öne çıkan itirazlarımız şunlar: - Yöneticilerin görevlendirme yönetmeliğinin “Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar” başlıklı 5. maddesinin (c) bendinde, yönetici olarak görevlendirileceklerin görevlendirilecekleri eğitim kurumuna, görevlendirilecekleri tarihte alanları itibarıyla öğretmen olarak atanabilme şartını taşıyor olmaları gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm, halen meslek liselerinde görev yapan yöneticilerden birçoğunun aynı okulda yöneticilik görevlerini sürdürmelerini imkânsız hale getirmiştir. Söz konusu yöneticilerin aynı okulda yöneticilik görevini sürdürebilmeleri bakımından, daha önce uygulandığı gibi, meslek liselerinin herhangi birine öğretmen olarak atanma şartını taşıyanların aynı türdeki meslek liselerinin tümüne yönetici olarak görevlendirilmelerinin önünün açılması gerekmektedir. Aksi durumda mevcut yöneticilerin büyük bir kısmı boşta kalacak, bu durum da eğitim öğretim hizmetlerini olumsuz etkileyebilecektir. - Dört yıl eğitim kurumu yöneticiliği yapanların görevlerini sürdürmeleri için öğretmenlerin yöneticinin performansını değerlendirmesi süreci başta olmak üzere konulan kriterlerin önemli bir kısmını olumlu bulmakla birlikte okul aile birliği başkan ve yardımcıları tarafından okul müdürünün değerlendirilmesi pedagojik açıdan doğru olmadığı gibi sorumluluğu olmayan kişilerce puan verilmesi sonuca olumlu etki yapmayacaktır. - Bakanlığın açıkladığı görevlendirme takviminin uzun bir sürece yayılmış olması da son derece olumsuz bir durumdur. Takvimin kısaltılması gerekmektedir. Soru: Yönetici görevlendirmeleri kaç yıl süre ile yapılacak ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanla en fazla ne kadar süre ile çalışılabilecek? Cevap: Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilecek ve aynı eğitim kurumunda aynı unvanla toplam sekiz yıldan fazla görev yapılamayacaktır. Soru: Aynı okulda 5 yıldır müdür olarak görev yapmaktayım. Aynı okulda görev sürem uzatılabilir mi? Uzatılırsa bu okulda ne kadar daha görev yapabilirim? Cevap: Görev sürenizin aynı okulda üç yıl daha uzatılması mümkündür. Soru: Bulunduğum okulda yöneticilik görev sürem uzatılmazsa ve görev yaptığım okulun müdürlüğü halen boş ise, yeniden görevlendirme usulüyle görevlendirmeye hak kazandığım takdirde en son görev yaptığım okulu tercih edebilir miyim? Cevap: Yöneticilik görev sürenizin, 75 puanın altında kalmanız nedeniyle görev yaptığınız okula uzatılamaması halinde, yeniden görevlendirme usulüyle görevlendirmeye hak kazansanız dahi en son görev yaptığınız okulu tercih edebilmeniz mümkün değildir. Soru: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumları müdürlüklerine erkek öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecek mi? Cevap: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürlüklerine yalnızca kadın adaylar başvuruda bulanabilecektir. Soru: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılıklarına erkek öğretmenler arasından görevlendirme yapılabilecek mi? Cevap: Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilecektir. Dolayısıyla bu okulların müdür başyardımcılarının ve birden fazla olan müdür yardımcılarının erkek adaylar arasından görevlendirilmesi mümkündür. Soru: Müdürlükteki toplam sürem altı yıl olup görev yaptığım okulda üç yıldır müdür olarak çalışmaktayım. Alanım itibarıyla bu okula öğretmen olarak atanma şartını taşımıyorum. Bu durumda söz konusu okulda eksik kalan bir yıllık süremi tamamlayabilir miyim? Cevap: Bu durumda, görev sürenizin aynı okulda bir yıl daha uzatılması mümkün olmamakla birlikte, görev sürenizin diğer eğitim kurumlarına uzatılmasını isteyebilirsiniz. Soru: Müdür olarak görev yapmakta iken iller arası yer değiştirme kapsamında 26/06/2014 tarihinde bir başka ile öğretmen olarak atanmam durumunda, yeni göreve başladığım ilde müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilir miyim? Cevap: İller arasında yapılan yer değiştirmelere bağlı olarak yöneticilik görevi sona erenler, bir yıllık bekleme süresi aranmaksızın öğretmen olarak atandıkları illerde yönetici olarak görevlendirilmek üzere yeniden görevlendirme kapsamında başvuruda bulunabilecektir. Soru: İlimizde eğitim kurumu müdürlüğü boş bulunan ancak vekâleten veya geçici görevlendirme ile yürütülen eğitim kurumu yöneticilikleri boş olarak mı değerlendirilecektir? Cevap: Yöneticilik normları boş olmasına karşın vekâleten veya geçici görevlendirme ile yürütülen eğitim kurumu yöneticilikleri boş olarak ilan edilecektir. Soru: Okullar 1 Temmuz itibarıyla tatile gireceğinden, en kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı nasıl belirlenecektir? Cevap: En kıdemli ve kıdemi en az olan öğretmen, öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, okul aile birliği başkanı ve başkan yardımcısı ile öğrenci meclisi başkanı eğitim kurumları tatile girmeden önce belirlenecek ve ilgililer bilgilendirilecektir. Soru: Yönetmeliğe ekli Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmede bulunacak öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmenin belirlenmesinde dikkat edilecek başka bir husus bulunmakta mıdır? Cevap: Öğretmenler kurulunca seçilecek iki öğretmen, en kıdemli öğretmen ile kıdemi en az olan öğretmen dışındaki öğretmenler arasından belirlenecektir. Soru: Eğitim kurumu yöneticilerinin dört yıllık görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacaktır? Cevap: Dört yıllık görev süresinin hesabında, 14/03/2014 tarihinden önce aynı ve farklı eğitim kurumlarında aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır. Soru: Aynı eğitim kurumda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresinin hesabında hangi tarih esas alınacaktır? Cevap: Aynı eğitim kurumunda aynı unvanla sekiz yıllık görev süresinin hesabında, 14/03/2014 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate alınacaktır. Soru: Dört yıllık veya aynı eğitim kurumda toplam sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 14/03/2014 tarihinden sonraki bir tarihte dolduranların durumu ne olacaktır? Cevap: Dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda aynı unvanla toplam sekiz yıllık yöneticilik görev süresini 2013-2014 ders yılı içinde olmak üzere 14/03/2014 tarihinden sonra dolduranların yöneticilik görevleri, 2014-2015 ders yılının bitimi tarihi itibarıyla sona erdirilecektir. Soru: Eğitim kurumu müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığı görevlerindeki dört yıllık sürenin hesabında daha önce kurucu müdür olarak yaptığım görev süreleri ile vekâleten ve geçici görev kapsamında geçirdiğim süreler dikkate alınacak mıdır? Cevap: Dört yıllık sürenin hesabında, kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır. Soru: Yıllık izinde geçirilen sürelerim dört yıllık sürenin hesabında dikkate alınacak mıdır? Cevap: Dört yıllık sürenin hesabına; yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı) dışındaki geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil edilecektir. Soru: Yöneticilik görevim üzerimden alındıktan sonra yargı kararına bağlı olarak yöneticilik görevine geri döndürüldüm. Bu durumda fiilen yöneticilik görevinde bulunmadığım süreler yöneticilikte mi, yoksa öğretmenlikte mi geçmiş olarak değerlendirilecektir? Cevap: Yöneticilik görevi üzerinden alınanlardan yargı kararı gereğince yöneticilik görevine döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile yeniden yöneticiliğe görevlendirildikleri tarih arasında geçen süreler de dâhil edilecektir. Soru: Eğitim kurumu müdürlüğünde 14/03/2014 tarihi itibarıyla 4 yıllık görev süremi tamamladım. Ancak görev süremin ne kendi kurumumda ne de başka bir eğitim kurumunda uzatılmasını istemiyorum. Buna rağmen Ek-1 form üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak mıyım? Cevap: Müdürlükte dört yıllık görev süresini dolduranlar, görev sürelerinin uzatılması isteğinde bulunup bulunmadıklarına bakılmaksızın Ek-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilecektir. Soru: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden kaç puan almam durumunda görev sürem bulunduğum eğitim kurumunda uzatılacaktır? Cevap: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan almanız halinde görev sürenizin bulunduğunuz okulda uzatılması mümkün olabilecektir. Soru: 14/03/2014 tarihi itibarıyla müdürlükte dört yıllık görev süremi doldurdum. Ancak görev yaptığım eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabilme şartını taşımıyorum. Bu durumda ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuruları mı takip etmeliyim? Cevap: Ek-1 değerlendirme formu üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzerinde puan almanız halinde, görev sürenizin, durumunuza uygun başka eğitim kurumlarında uzatılması için başvuruda bulanabilmeniz mümkündür. Soru: Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin sürecin tamamlanması sonrasında, müdürlük görev süresinin diğer eğitim kurumlarında uzatılacaklar için hangi okullar tercihe sunulacaktır? Cevap: Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılacaklara ilişkin işlemler sonuçlandıktan sonra;

 1. Müdürlüğü boş bulunan eğitim kurumları,
 1. Müdürlük görev süresi aynı eğitim kurumunda uzatılmayan müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,
 1. Görev sürelerinin görev yaptıkları eğitim kurumlarında uzatılmasını talep etmeyen müdürlerin görev yapmakta oldukları eğitim kurumları,

ç) Aynı eğitim kurumunda toplam sekiz yıllık müdürlük süresinin dolmasına bağlı olarak müdürlüğü boşalacak eğitim kurumları il millî eğitim müdürlüklerinin internet sitesinden duyurulacaktır. Soru: Başka eğitim kurumunda görev süresinin uzatılması kapsamında yapılan başvurularda aynı tercih için aynı puanlı iki adayın bulunması durumunda ne tür bir işlem yapılacaktır? Cevap: Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla hizmet puanı, yöneticilikteki hizmet süresi, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olan adayın görevlendirmesi yapılacak, eşitliğin devamı hâlinde ise görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir. Soru: İlk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuruya kimler başvuruda bulunabileceklerdir? Cevap: Müdürlük görev süreleri uzatılmayanlar ve daha önce müdürlük görevinde bulunmuş olanlardan müdür olarak görevlendirilmek isteyenler ile duyurunun yapıldığı tarihten önce müdürlük görevinde bulunmamış olanlardan duyurunun son günü itibarıyla yönetmelikte belirtilen genel ve özel şartları taşıyanlar, ilk defa veya yeniden müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Soru: Yönetmeliğe ekli Ek-2 Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere İlişkin Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınava alınacaklar ne şekilde belirlenecektir? Cevap: Değerlendirilme sonucunda en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının üç katı aday ile son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Soru: 14/03/2014 tarihi itibarıyla dört yıldan fazla bir süredir eğitim kurumu müdürü olarak görev yapıyorum. Görev süremin uzatılması için Ek-1 üzerinden yapılan değerlendirmede 75 puanın altında bir puan almam halinde, daha önce kullanmadığım 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında kazandığım hakkımı kullanarak doğrudan sözlü sınava katılabilir miyim? Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, müdürlüğe görevlendirmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlar, yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın değerlendirme ile gelen adaylarla birlikte doğrudan sözlü sınava alınacaktır. Bu durumda, 2011 yılı Ekim ayında yapılan sınav sonucunuza bağlı olarak doğrudan sözlü sınava katılmanız mümkündür. Soru: İlk defa ve yeniden görevlendirileceklere ilişkin değerlendirme sonrasında sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanların başarı sıralaması nasıl yapılacaktır? Cevap: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeye esas puanları; yönetmeliğe ekli Ek-2’de yer alan form üzerinden aldıkları puanın yüzde ellisi ile sözlü sınavdan aldıkları puanının yüzde ellisinin toplamı üzerinden belirlenecektir. Soru: 2011 yılı Ekim ayında yapılan sınava bağlı olarak doğrudan sözlü sınava alınanların başarı puanları nasıl hesaplanacaktır? Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavı sonucuna göre başvuruda bulunanlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, yönetmeliğe ekli Ek-2 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak belirlenecektir. Soru: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alan adayların görevlendirmeleri ne şekilde yapılacaktır? Cevap: Sözlü sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar, durumlarına uygun eğitim kurumlarında görev almak üzere başvuruda bulunabilecektir. Bu kapsamda başvuruda bulunanlara on eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek; tercihleri dışındaki eğitim kurumlarına görevlendirmeyi kabul edenler, başvurularında bu durumu ayrıca belirtecektir. Soru: Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmeler ne şekilde yapılacaktır? Cevap: Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı normu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla yönetmeliğin 5 ve 7. maddelerinde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak görev yapanlardan istekli olanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilecektir. Soru: Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirmelerde, 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olmak bir ayrıcalık getirecek midir? Cevap: 2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü ile müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı seçme sınavında başarılı olanlardan sınav sonucuna göre yöneticiliğe görevlendirilmesi yapılmamış olanlar da, yönetmelikte belirtilen özel şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın müdür başyardımcılığı veya müdür yardımcılığında görevlendirilebilecektir. Soru: Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların bulundukları okuldaki görev süreleri uzatılabilir mi? Cevap: Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirilenlerden dört yıllık görev süresini tamamlayanların görev süreleri, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile uzatılabilecektir. Soru: Aynı eğitim kurumunda müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak sekiz yıllık görev süresini tamamlayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcıları, aynı eğitim kurumuna aynı unvanla yeniden görevlendirilebilir mi? Cevap: Bu konumda olanların görev sürelerinin aynı unvanla aynı okulda uzatılması mümkün değildir. Ancak istemeleri ve bu görevlerde de aynı okulda sekiz yılı doldurmamış olmaları halinde müdür başyardımcılarının müdür yardımcısı, müdür yardımcılarının ise müdür başyardımcısı olarak aynı okulda görevlendirilmeleri mümkün olabileceği gibi, başka bir eğitim kurumunda görevlendirilmeleri de mümkün olabilecektir. Soru: 13 Haziran 2014 tarihinden sonra mevcut yöneticilerin durumları ne olacaktır? Cevap: Mevcut yöneticiler, yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar başkaca herhangi bir işlem yapılmaksızın görevlerine aynı statüde devam edecektir. Soru: Dört yıllık görev süresi dolmadan norm kadro fazlası konumunda olanların durumları ne olacaktır? Cevap: Dört yıllık görev süresi dolmayan yöneticilerden norm kadro fazlası konumunda olanların yöneticilikleri, norm kadro fazlası oldukları tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü itibarıyla sona erecektir. Soru: Dönüştürülen eğitim kurumlarında dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanların durumu ne olacaktır? Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumlarının dönüştürülmeden önceki yöneticilerinden dört yıllık görev süresini tamamlamayanlar, kalan görev sürelerini dönüştürülen eğitim kurumunda tamamlayabilecektir. Soru: Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanların durumu ne olacaktır? Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirme şartlarını taşımayanlardan müdürlük görevini yürütenler, istemeleri halinde yeniden görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir. Soru: Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenlerin durumu ne olacaktır? Cevap: Dönüştürülen eğitim kurumlarının müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, istemeleri halinde ilk defa görevlendirme kapsamında durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabilecektir. Ayrıca bunlardan, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevini yürütenler, teklif gelmesi ve istemeleri halinde durumlarına uygun başka eğitim kurumlarında bu unvanlarla görevlendirilebilecektir.


 • Yorumlar 2
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Diğer Haberler
  Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.