• BIST 112.122
 • Altın 174,823
 • Dolar 4,0406
 • Euro 4,9882
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 12 °C

Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenler DİKKAT!

Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenler DİKKAT!
ZORUNLU HİZMETİN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ İSTENECEKBELGELER

İKBS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

A) ES DURUMU ÖZÜRÜ
Öğretmenin eşi;

a)    Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü (22/06/2016) itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,
b)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,
c)    506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
d)    Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),
e)    Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteleyebilecektir.

1 . Eşi devlet memuru olanlar (kadrolu-sözleşmeli);

>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

>    Görev yeri belgesi

2.    Eşi Öğretmen Olanlar

>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)
>    Eşinin Hizmet Cetveli

3.    Eşi SSK’lı (506 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise;

>    Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,
>    Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
>    Başvuruların son günü (22/06/2016) itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
•    360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.
•    Eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.
>    Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.)
>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

3. Eşi BAĞ-KUR’lu (1479 sayılı kanununa tabi) olarak çalışıyor ise;

>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)
>    Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
>    Başvuruların son günü (22/06/2016) itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirecek.
•    Bağ Kur borcu olmadığını gösterir belge veya taksitlendirildiğine dair
•    360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

4.    Eşi EMEKLİ ve çalışıyor ise çalışıyor ise;

>    Eşi emekli olup, çalışanlardan SGK kayıtlı olduğuna dair belge ibraz edecektir. Bu belgede işe giriş tarihide belirtilecektir. Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)
>    Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
>    Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi, (iş yeri kendi adına ise istenmeyecektir.)
>    Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.) (iş yeri kendi adına ise istenmeyecektir.)
>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)

B) SAĞLIK DURUMU ÖZRÜ;

1-    İlk Defa Sağlık Raporu Sunacaklar

NOT: İlk defa sağlık özrü mazeretinden dolayı zorunlu hizmetini erteletecek öğretmenlerden 17/04/2015 tarihinde yayınlanan öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre evrak teslim edecektir.

>    Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu
>    Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)
• Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir.
2-    Sağlık Özründen İlimize Atanan veya 2013 ve 2014 Zorunlu Hizmetten Erteleme İçin Sağlık Raporu Sunanlar

NOT: Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yayınlandığı 17/04/2015 tarihinden önce ilimize sağlık özründen atanan veya 2013 ve 2014 yıllarında sağlık özründen zorunlu hizmeti ertelenen öğretmenler 06/05/2015 tarihinde yayınlanan öğretmenlerin atama ve yer değişikliği yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu sunabilir. (Aşağıda istenen belgeler)
>    Altı ay içinde alınmış sağlık kurulu raporu
>    Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
>    Aile kayıt örneği (Nüfus md.den alınacaktır.)
>    Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;
•    Öğretmenin görev yaptığı yerden ayrılması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması,
•    Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.
•    Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar,
•    Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabildiğine dair belge ibraz edecektir.

AĞIR ENGELLİ RAPORLU ESİ. ÇOCUĞU, ANNE-BABASI BULUNDUĞUNDAN
Engelli sağlık raporu
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ESİ. ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ ŞEHİT OLAN
Şehitlik belgesi
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ESİ. ANNE-BABASI VEYA KARDEŞİ MALÜL GAZİ OLAN
Gazilik belgesi
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ESİ VEYA KENDİSİ ASKERDE OLAN
Askerlik durum belgesi
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ESİ ADAY ÖĞRETMEN OLAN
Eş Hizmet Belgesi/Cetveli
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ES. ÇOCUK. ANNE-BABA VEYA KARDESİN SON ALTI AY İÇİNDE ÖLEN
Ölüm Belgesi
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ESİ ZORUNLU ÇALISMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ TAMAMLAYAN VEYA MUAF OLAN
Eş Hizmet Belgesi/Cetveli
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN SEBEPLERLE İLİMİZE ATANAN
Atama onayı

06.10.2015’DEN ÖNCE YÖNETİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLEN
Görevlendirme onayı (geçici hariç)

ESİ VEYA KENDİSİ AYLIKSIZ İZİNDE OLDUĞUNDAN
Aylıksız izin Onayı
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)

ATANDIĞI KURUMDA 4 YIL ÇALIŞACAĞINA DAİR SÖZLEŞMESİ BULUNAN
Atama Kararnamesi ya da hizmet belgesi/cetveli

652/37/9’A GÖRE PROJE OKULLARINA ATANAN
Atama Kararnamesi

KADROSU ZORUNLUDA, SERBESTTE GÖREVLENDİRME OLARAK ÇALIŞAN
Görevlendirme Onayı

ESİ HALEN ZORUNLU HİZMETE ESAS BİR KURUMDA ÖĞRETMEN OLAN
Eş hizmet belgesi/cetveli

ESİ 30 EYLÜL TARİHİ İTİBARİ İLE ASKERDE OLACAK OLAN
Askerlik durum belgesi
Aile kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.)
 

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Kamu Haber Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.